Hướng dẫn cho video

Nokia Lumia: Quá trình khởi động điện thoại
Nokia Lumia 1520: Phím và bộ phận
Nokia Lumia 1520: Bắt đầu sử dụng
Nokia Lumia with Windows Phone 8: Communicate on the go with Lync Mobile 2013
Nokia Lumia: Cá nhân hóa điện thoại
Nokia Lumia: Duyệt Web
Nokia Lumia: Sử dụng điện thoại dễ dàng
Nokia Lumia: Thửvà mua ứng dụng
Nokia Lumia: Tài khoản Windows Phone
Nokia Lumia: Thiết lập tài khoản media xã hội
Nokia Lumia: Tạo thêm bộ nhớ trên điện thoại
Nokia Lumia: Chia sẻ và kết nối sử dụng Bluetooth và NFC
Nokia Lumia: Tạo danh sách phát trong Nokia Âm nhạc
Nokia Lumia: Khám phá nhạc mới
Nokia Lumia:Mẹo để nghe nhạc
Nokia Lumia: Camera lenses
Nokia Lumia: Khám phá các sự kiện âm nhạc gần bạn
Nokia Lumia: Cá nhân hóa điện thoại
Nokia Lumia WP 8: Tiết kiệm pin