Nokia Lumia 520 - Vì sao nên cập nhật phần mềm điện thoại Nokia Lumia?

Cũng giống như máy tính, điện thoại của bạn sử dụng phần mềm để chạy. Bằng việc đảm bảo bạn luôn có phiên bản mới nhất của phần mềm này, bạn sẽ có được:

  • cải tiến hiệu suất cho những thứ như tuổi thọ pin và các ứng dụng
  • chức năng mới và được cải tiến
  • phiên bản mới nhất của các ứng dụng và dịch vụ của Nokia
  • sửa lỗi

Nếu bạn có Nokia Lumia Windows Phone 7, hãy cài điện thoại thông báo cho bạn biết về các bản cập nhật có sẵn, chọn Settings (Cài đặt) > phone update (cập nhật điện thoại) > Notify me when new updates are found (Thông báo cho tôi khi tìm thấy cập nhật mới).

Với Windows Phone 8, Lumia sẽ tự động kiểm tra cập nhật hàng tuần. Để thay đổi cài đặt, hoặc kiểm tra cập nhật theo cách thủ công, chỉ cần nhấn Settings (Cài đặt) > Phone Update (Cập nhật Điện thoại).