Nokia Lumia 620 - Tôi đã bắt đầu sạc điện thoại Lumia nhưng không có gì diễn ra. Tôi cần làm gì?

Nếu pin đã hết sạch điện, hãy sạc điện thoại trong ít nhất 20 phút để đảm bảo điện thoại có đủ điện để khởi động, sau đó thử bật lại điện thoại.

Nếu Lumia của bạn không bật (ngay cả với pin đã sạc), hãy nhấn và giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn cho đến khi bạn cảm thấy điện thoại rung.