Nokia Lumia 625 - Tôi có thể làm gì nếu các ứng dụng trong bản Cập nhật Amber bị thiếu trên điện thoại Lumia của tôi?

Các ứng dụng hệ thống của Nokia yêu cầu phần mềm hỗ trợ để bổ sung cải tiến cho bản cập nhật Amber. Thông thường các bản cập nhật ứng dụng sẽ xuất hiện như một số trên Hình xếp Cửa hàng một thời gian ngắn sau khi cập nhật điện thoại, nhưng đôi khi bạn sẽ cần phải buộc chúng.

Để tải về, hãy quét mã QR bằng điện thoại Lumia của bạn: chỉ cần nhấn vào nút tìm kiếm, sau đó chọn biểu tượng mắt ở phía dưới cùng ở màn hình và giữ điện thoại để chụp mã QR.

Thông tin thêm:

Tải về ứng dụng đã cập nhật tại đây.

 

Hiển thị:

Tải về ứng dụng đã cập nhật tại đây.

 

Âm thanh:

Tải về ứng dụng đã cập nhật tại đây.