Nokia Lumia 820 - Làm thế nào để chụp ảnh sử dụng ứng dụng Nokia Glam Me trên điện thoại Lumia?

Nhấn bất cứ nơi nào trong kính ngắm hoặc sử dụng nút chụp ảnh trên điện thoại. Ứng dụng Nokia Glam Me phiên bản 2.0 bao gồm tính năng chụp có hướng dẫn bằng âm thanh với máy ảnh chính.