Nokia Lumia 900 - Làm thế nào giảm thiểu việc sử dụng dữ liệu trên điện thoại Nokia Lumia?

Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng không tính phí cố định cho việc chuyển dữ liệu, có một vài thao tác bạn có thể thực hiện để giảm việc sử dụng dữ liệu của mình.

Thay đổi cài đặt đồng bộ e-mailNếu điện thoại đồng bộ e-mail thường xuyên, nó sẽ sử dụng dữ liệu nhiều hơn. Bạn có thể chọn tần suất điện thoại tự động đồng bộ e-mail.

  1. Nhấn vào tài khoản email có cài đặt mà bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấn 3 dấu chấm (...) ở phía dưới cùng, bên phải của màn hình.
  3. Chọn Settings (Cài đặt) > Sync settings (Cài đặt đồng bộ).
  4. Nhấn vào Download new content (Tải về nội dung mới) và chọn thời gian. Nếu bạn không muốn điện thoại tự động đồng bộ e-mail, hãy chọn Manually (Theo cách thủ công).

Nếu bạn đã cài đặt các ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng tin tức hoặc ứng dụng thời tiết, chúng có thể sử dụng dữ liệu để đồng bộ nội dung. Đảm bảo kiểm tra các cài đặt đồng bộ và tùy chọn gửi phản hồi của ứng dụng bạn đã cài đặt. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái, nhấn vào Settings (Cài đặt) > từ cài đặt, trượt sang trái đến tab Applications (Ứng dụng) và chọn cài đặt của ứng dụng.

Kiểm tra cài đặt chuyển vùng dữ liệuViệc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể phí dữ liệu. Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở hữu hoặc vận hành.

Để đảm bảo bạn không sử dụng điện thoại chuyển vùng, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái, nhấn vào Settings (Cài đặt) > Mobile network (Mạng di động) và chuyển Data roaming options (Tùy chọn chuyển đổi dữ liệu) sang don’t roam (không chuyển vùng).

Tắt kết nối dữ liệu di độngNếu muốn đảm bảo hoàn toàn không sử dụng dữ liệu, bạn có thể tắt tất cả kết nối dữ liệu.

Nhấn vào Settings (Cài đặt) > Mobile network (Mạng di động) và chuyển Data connection (Kết nối dữ liệu) sang off (tắt)