Nokia Lumia 900 - Tôi đã làm mất khóa nắp SIM

Bạn có thể sử dụng kẹp giấy làm công cụ.