Các tính năng chính trong Bản đồ Nokia 3.06

  • Nhanh chóng và dễ dàng tải về dữ liệu bản đồ mới qua Wi-Fi sử dụng ứng dụng Map Loader
  • Các cách thức mới để chia sẻ vị trí: Ghi hiện diện vị trí của bạn lên Foursquare, Facebook, Twitter hoặc các mạng xã hội lớn khác, hoặc gửi nó cho một người bạn trong một tin nhắn văn bản hoặc e-mail.
  • Chế độ hỗ trợ lái xe mới: lưu lượng giao thông với cảnh báo camera tốc độ và giới hạn tốc độ.
  • Tìm kiếm thông minh hơn bao giờ hết: gợi ý tìm kiếm, lịch sử và kết quả 'Ý của bạn là?', với khả năng sử dụng được cải thiện
  • Bản đồ mới hiển thị các lộ trình giao thông công cộng

Câu hỏi thường gặp

Hiển thị thêm