Nokia Maps 2.5 - Có gì khác giữa việc lập lộ trình và điều hướng trong Bản đồ?

Việc lập lộ trình sẽ tính và hiển thị lộ trình giữa hai vị trí. Điều hướng có nghĩa là lộ trình được tính từ vị trí GPS hiện tại của bạn đến đích đã chọn. Điều hướng được hướng dẫn bằng giọng nói.