Nokia Maps 2.5 - Tôi có thể vô hiệu việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu vị trí trong điện thoại Nokia của mình không?

Việc sử dụng điện thoại thông minh và dịch vụ của Nokia thường đòi hỏi sự chấp nhận rõ ràng với chính sách bảo mật chung của Nokia (cũng có sẵn tại nokia.com/privacy) và các Điều khoản Dịch vụ của Nokia. Chính sách bảo mật chung của Nokia xác định các dịch vụ và tính năng dựa vào vị trí của chúng tôi liên quan đến thực tiễn.

Hướng dẫn sử dụng của Nokia, có sẵn trong gói sản phẩm hoặc ở dạng điện tử trên điện thoại thông minh, bao gồm thông tin về các tính năng của Bản đồ Nokia, các phương pháp định vị cũng như thông tin thêm về các tính năng của điện thoại hỗ trợ vị trí, chẳng hạn như tính năng gắn tag địa lý cho ảnh và video.

Điện thoại thông minh Nokia cho phép người tiêu dùng kích hoạt và vô hiệu các phương pháp định vị, việc thu thập dữ liệu của tính năng Điều hướng lái xe và chức năng gắn tag địa lý bất cứ lúc nào thông qua cài đặt điện thoại và xóa tag địa lý trong nội dung. Sau khi người tiêu dùng vô hiệu các phương pháp định vị, sẽ không có thêm thông tin vị trí nào được lưu bởi các ứng dụng Nokia trên điện thoại thông minh hoặc gửi cho Nokia.