Nokia Suite 3.8 - Tôi muốn kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB, nhưng kết nối bị lỗi. Tôi cần làm gì?

Để khắc phục vấn đề này, hãy thử những giải pháp sau đây:

  • tháo cáp USB và cắm lại.
  • Nếu bạn sử dụng hub USB, hãy thử kết nối điện thoại trực tiếp với máy tính.
  • Nếu bạn sử dụng hub USB với nguồn điện ngoài, hãy đảm bảo hub USB đã được bật.
  • Kiểm tra cáp USB xem có vấn đề gì không và thay cáp nếu cần.
  • Nếu điện thoại hỏi bạn chế độ kết nối mà bạn muốn sử dụng, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn Nokia Suite (hoặc PC Suite) trên điện thoại.
  • Tháo cáp, khởi động lại máy tính và thử lại.
  • Hãy nhớ rằng nếu bạn gỡ bỏ thiết bị USB mà không sử dụng công cụ Safely Remove Hardware (Tháo phần cứng an toàn) trong thanh tác vụ Windows, các vấn đề kết nối có thể xuất hiện.

Ngoài ra, nếu kết nối của bạn đột nhiên ngừng hoạt động, bạn có thể cố gắng sửa chữa nó theo cách sau:

  • Chuyển đến Add/Remove Programs (Thêm/Xóa chương trình) trong Control Panel (Pa-nen điều khiển) (được gọi là Programs and Features (Chương trình và Tính năng) trong Microsoft Windows 7).
  • Chọn Nokia Suite trong danh sách của các ứng dụng và nhấp vào Change/Remove (Thay đổi/Xóa).
  • Trong hộp thoại xuất hiện, hãy chọn Sửa. Sau đó Nokia Suite sẽ chọn tất cả các tập tin cần giữ nguyên vẹn và sửa chữa bất kỳ lỗi nào được tìm thấy.