Nokia Xpress - Trình duyệt Nokia Xpress có những lợi ích gì?

So với các trình duyệt thông thường, Trình duyệt Nokia Xpress giảm mức tiêu thụ dữ liệu duyệt đến 90%, điều này đặc biệt quan trọng đối với khách hàng có gói cước giới hạn lưu lượng dữ liệu hoặc tính phí cho lượng dữ liệu được sử dụng. Do vậy, duyệt với Xpress thường nhanh hơn so với các trình duyệt web thông thường.

Nhiều trang web phổ biến lớn và phức tạp tới mức chúng không thể được hỗ trợ trực tiếp trên điện thoại có bộ nhớ và sức mạnh xử lý có giới hạn. Xpress tối ưu hóa các trang web cho kích thước màn hình và khả năng của thiết bị cụ thể để cho phép và nâng cao trải nghiệm duyệt web trên điện thoại di động. Sở dĩ có những lợi ích này bởi vì Xpress là một trình duyệt dựa trên đám mây.

Xpress cũng hỗ trợ các ứng dụng web, cho phép bạn mở rộng tốc độ cốt lõi và các đề xuất giảm dữ liệu cho các ứng dụng đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn để tùy chỉnh trải nghiệm internet của bạn với nội dung phổ biến.