DT_900_1500x1500

Một trải nghiệm hoàn toàn mới

Tạm biệt cách sạc pin thông thường. Chỉ cần đặt điện thoại lên đế sạc không dây – thật đơn giản.