Accy - DC-16

Mang theo nguồn năng lượng

Pin sạc khẩn cấp Nokia DC-16 tiện dụng, luôn bảo đảm điện thoại của bạn được nạp đầy năng lượng.