Nokia 108 Hai SIM

Xem, quay phim, chia sẻ

Chia sẻ ảnh với Slam. Thời gian chờ lên tới 25 ngày. Radio FM và trình phát nhạc tích hợp