So sánh: Asha 302 – 105

Chuyển điện thoại

Thông tin chính

Tổng quan

  • Asha 302
    • Cài đặt riêng cho màn hình chính
    • Kết nối tốc độ cao
  • 105
    • Thoải mái trò chuyện
    • Vật liệu siêu bền

Các màu hiện có

Nền tảng

Kích thước

  • Asha 302 ‎ 13,9 x 116,5 x 55,7 mm
  • 105 ‎ 14,3 x 107 x 44,8 mm

Màn hình

  • Asha 302 LCD Transmissive , 2,4 inch
  • 105 LCD Transmissive , 1,4 inch

Thời gian sử dụng pin tối đa

  • Asha 302 707 giờ - Thời gian chờ 2G tối đa
    34 ngày - Thời gian chờ tối đa
    9 h - Thời gian thoại 2G tối đa
    Hour(s) - Thời gian chờ tối đa (3G)
    5,9 h - Thời gian thoại 3G tối đa
  • 105 35 ngày - Thời gian chờ tối đa
    12,5 h - Thời gian thoại 2G tối đa

Chụp ảnh

Thiết kế

Độ phân giải màn hình

Công nghệ màn hình

Phần cứng

RAM

Bluetooth

NFC

Mạng GSM

  • Asha 302
    • 850 MHz
    • 900 MHz
    • 1800 MHz
    • 1.900 MHz
  • 105
    • 900 MHz
    • 1800 MHz

Mạng WCDMA

Software platform & User Interface

Phiên bản phần mềm

Chụp ảnh

Video

Internet

Liên lạc

Tính năng cho doanh nhân

Ứng dụng email

Định vị

Âm nhạc và âm thanh

Môi trường

Bao bì

  • Asha 302
    • Chứa tới 60% vật liệu được tái chế
    • Bao bì có thể tái chế 100%
    • Được chứng nhận sử dụng 100% sợi gỗ tự nhiên
  • 105
    • Làm từ vật liệu có thể tái tạo
    • Chứa tới 60% vật liệu được tái chế
    • Gói sản phẩm tối thiểu
    • Bao bì có thể tái chế 100%

Vật liệu

  • 105
    • Không có nhựa PVC
    • Không có nickel trên bề mặt sản phẩm
    • Không có BFR, rFR như được nêu trong danh sách chất nguy hại của Nokia

Sản phẩm có thể tái chế lên tới

  • Asha 302 100% có thể phục hồi thành vật liệu và năng lượng  
  • 105 100% có thể phục hồi thành vật liệu và năng lượng  

Hướng dẫn sử dụng

  • Asha 302 Trang lời khuyên về sinh thái  
  • 105 In một màu  

Để xem đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của điện thoại, hãy truy cập trang đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm:

Xem đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của Asha 302

Xem đặc điểm kỹ thuật đầy đủ của 105

  • Sự hiện diện của sản phẩm, dịch vụ và các tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Liên hệ với các cửa hàng Nokia để biết thêm chi tiết. Các đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.