Hero_210

Sẻ chia khoảnh khắc cuộc sống

Giữ liên lạc với bạn bè thật dễ dàng chỉ với một nút bấm trên Asha 210 Hai SIM.