Hero_Asha309

Chạm nhẹ lướt êm

Kết nối, tiết kiệm dữ liệu và thỏa thích lướt web với Wi-Fi tích hợp và trình duyệt thông minh Nokia Xpress Browser.