2000x1000-hero

App Social phiên bản Beta

Khám phá ứng dụng mới và chia sẻ ứng dụng yêu thích với bạn bè.

Tải App Social phiên bản Beta

Để tải về, quét mã QR bằng điện thoại Lumia của bạn: chỉ cần bấm tìm kiếm, chọn biểu tượng hình con mắt ở phía dưới màn hình và giữ điện thoại để chụp mã QR.

Tìm và chia sẻ ứng dụng với App Social

Ứng dụng mới dành riêng cho Nokia Lumia, giúp bạn chia sẻ danh sách game, ứng dụng yêu thích cũng như khám phá ứng dụng mới từ danh sách của bạn bè hay danh sách do Nokia tạo. App Social phiên bản Beta mang những chia sẻ ứng dụng từ nhiều nguồn khác nhau vào cùng một nơi.

app_social_benefit_01-1500x1500 content block 1

Khám phá ứng dụng theo cách riêng của bạn

App Social giúp bạn khám phá và tìm kiếm các ứng dụng theo cách riêng của mình, cho bạn tạo danh sách ứng dụng riêng, theo dõi và cảm ơn những người tạo danh sách khác. Bạn yêu thích các ứng dụng nào? Hãy tạo một danh sách và chia sẻ với mọi người. Xem các danh sách do bạn bè tạo để khám phá và sử dụng các ứng dụng được họ đánh giá cao.

app_social_benefit_02-1500x1500 content block 2

Danh sách ứng dụng

Người dùng App Social phiên bản Beta có thể tạo các danh sách ứng dụng để chia sẻ theo ba bước đơn giản: đặt tên danh sách, chọn ảnh bìa và sau đó bắt đầu thêm các ứng dụng! Gắn các danh sách ứng dụng lên màn hình chính để truy cập nhanh và dễ dàng hơn. Bạn vừa khám phá một ứng dụng tuyệt vời? Nhấp vào biểu tượng “cảm ơn” để tăng xếp hạng của danh sách đó trên bảng xếp hạng của App Social.

app_social_benefit_03-1500 content block 3