‌‌

Политика на HMD Global за поверителността по отношение на продукти и услуги

19.05.2017

Дата на влизане в сила: 01.05.2017

НИЕ СЕ ГРИЖИМ ЗА ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

HMD Global Oy (“HMD”), включително неговите филиали, е ангажирано да уважава Вашата поверителност и да спазва приложимото законодателство за защита на личните данните и поверителността. Настоящата политика за поверителност („Политика“) описва как ние събираме и използваме лични данни, когато HMD е администратора на лични данни, или къде се позоваваме на приложимостта на настоящата Политика. „Лични данни“ означава информация, свързана с Вас или с друг идентифицируем индивид.

Ние ще Ви предоставим допълнителна информация за поверителността, която е специфична за даден продукт или услуга, в Приложения към настоящата Политика и в други уведомления, които може да видите, докато използвате нашите продукти или услуги. Ако има различия между подобни уведомления и настоящата Политика, уведомленията имат превес.

Софтуерът на устройството Ви може да има достъп до Вашата информация. Нашите продукти или услуги могат да съдържат препратки към уебсайтове на други компании и услуги, които имат свои собствени политики за поверителност. HMD не носи отговорност за практиките относно поверителността на други субекти и ние Ви препоръчваме да четете техните уведомления за поверителност.

Ако не сте съгласно с настоящата Политика за поверителност, не използвайте нашите продукти и услуги и не предоставяйте на HMD Ваши лични данни.

Каква информация събираме?

Ние събираме Ваши лични данни и друга информация, когато извършвате покупка, използвате или се регистрирате в наши продукти и услуги, участвате в кампании или проучвания, или по друг начин си взаимодействате с нас. Това включва следните категории:

 • Активирания на продукт и услуга Продуктите и услугите на HMD могат да изискват електронно активиране, при което видът на Вашето устройство и приложение, както и уникалните идентификатори на устройството, мрежата и абонамента се изпращат на HMD.

 • Използване на продукти и услуги Когато влизате в наши услуги онлайн, нашите уеб сървъри автоматично създават записи на Вашето посещение. Обикновено тези записи включват IP-адрес, време на влизанията, сайтовете, от което е осъществена връзката, посетени страници, използвани връзки и функции, разгледаното или изискано съдържание, вид на браузъра или приложението, език и друга подобна информация.

  Нашите приложения могат да се свързват със сървърите ни периодично, например, за да проверяват за актуализации или да ни изпращат информация, свързана с използването на услугата. Освен това можем да Ви поканим да се присъедините към доброволното подобряване на продукти и услуги или изследователски програми, където се събира подробна информация. Вижте Приложенията към настоящата Политика за допълнителна информация.

 • Информация, която Вие ни предоставяте Когато създавате акаунт, правите покупка, изисквате услуга, участвате в проучване или в кампании, или си взаимодействате с нас по друг начин, можем да Ви помолим за информация от рода на Вашето име , имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес, потребителски имена и пароли, обратна информация, информация, свързана с Ваши устройства, възраст, пол и език, номер на банкова сметка, данни на кредитна карта и друга подобна финансова информация.

  Освен това ние съхраняваме информация за дадените от Вас съгласия, за предпочитанията Ви и настройките, свързани например с данни за местоположение, маркетинг и споделяне на лични данни.

  Вашите транзакции с нас Ние съхраняваме информация за Вашите покупки, тегления, съдържанието, което сте ни предоставили, Вашите искания, продуктите и услугите, които са Ви предоставени, информация за плащане и доставка, Вашите контакти и комуникации, и други взаимодействия с нас. Ние можем в съответствие с приложимото законодателство да запишем Вашата комуникация с нашите служители за обслужване на клиенти или с други подобни пунктове за контакт.

 • Данни за позициониране и местоположение Услугите, базирани на местоположение, определят местоположението посредством използването на базирани на сателитна, мобилна, Wi-Fi или друга мрежа методи за позициониране. Тези технологии могат да включват обмен на данни за Вашето местоположение и уникални идентификатори на устройство и мобилна, Wi-Fi или друга мрежа с HMD. Нашите продукти може да работят с различни платформи за устройства, приложения и услуги, които също може да събират данни за Вашето местоположение.Ние не използваме тази информация, за да Ви идентифицираме лично, без Вашето съгласие.

  Когато използвате нашите услуги и функции, базирани на местоположение, например търсене, базирано на местоположение, навигация и изготвяне на маршрут, или искане за данни за карта, данните за Вашето местоположение се изпращат на HMD, за да Ви предоставим правилното съдържание, което може да включва също така и реклама, базирана на местоположението.

Защо обработваме лични данни?

HMD може да обработва Вашите лични данни за следните цели. Една или няколко цели могат да са приложими едновременно.

 • Предоставяне на продукти и услуги Можем да използваме личните Ви данни, за да Ви предоставим продукти и услуги, да обработим исканията Ви или поради необходимост от изпълнение на договора между Вас и HMD, да гарантираме функционалността и сигурността на нашите продукти и услуги, да Ви идентифицираме, както и да предотвратим и разследваме измама и други злоупотреби.

 • Акаунти Някои услуги могат да изискват акаунт, който да Ви помага при управлението на Вашето съдържание и предпочитания. За допълнителна информация вижте нашето приложение относно акаунта.

 • Разработване и управление на продукти и услуги Можем да използваме личните Ви данни, за да разработваме и управляваме нашите продукти, услуги, клиентско обслужване, продажби и маркетинг. Можем да комбинираме лични данни, събрани във връзка с използването от Вас на конкретен продукт и/или услуга на HMD с други лични данни, с които разполагаме за Вас, освен ако тези лични данни не са били събрани за различна цел.

 • Комуникиране с Вас Можем да използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас, например, за да Ви информираме, че услугите ни са се променили или да Ви изпратим критични уведомления за бдителност и други подобни уведомления, свързани с наши продукти и/или услуги, и да се свързваме с Вас с цел обслужване на клиенти.

 • Маркетинг, реклама и правене на препоръки Можем да се свържем с Вас, за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които предлагаме, и за да проведем пазарно изследване, когато имаме Вашето съгласие, или това е разрешено по друг начин. Можем да използваме личните Ви данни, за да персонализираме офертата си и да Ви предоставим по-подходящи услуги, например да направим препоръки и да включим съобразено с Вас съдържание и реклами в нашите услуги. Това може да севключва съдържание на HMD и на трета страна.

Споделяме ли лични данни?

Ние не продаваме, не даваме на лизинг, не отдаваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашите лични данни на трети страни, освен ако по-долу не е посочено друго.

 • Вашето съгласие и услуги за социално споделяне Ние можем да споделим личните Ви данни, ако имаме Вашето съгласие да го направим. Някои услуги могат да Ви позволяват да споделяте личните си данни с други потребители на услугата или с други услуги и техните потребители. Обмислете внимателно, преди да разкриете каквито и да било лични данни или друга информация, която може да е достъпна за други потребители.

 • Дружества на HMD и оторизирани трети страни Ние можем да споделим личните Ви данни с други дружества на HMD или оторизирани трети страни, които обработват лични данни за HMD за целите, описани в настоящата Политика. Това може да включва например фактуриране чрез Вашия доставчик на мрежови услуги или по друг начин, доставка на Вашите покупки, предоставяне на услуги, включително обслужване на клиенти, управление и анализиране на клиентски данни, проверка на кредитна история, провеждане на проучване и управление на маркетингови и други подобни кампании. Когато закупите продукт на HMD от нас с план на доставчик на мрежова услуга, може да е нужно ние да обменим информация с Вашия доставчик на мрежови услуги, за да Ви предоставим такава услуга.

  Ние можем да извършваме съвместни маркетингови и други комуникации с наши партньори, например с Вашия мобилен оператор. За да се избегне дублиране или ненужни комуникации, и да се конкретизира съобщението до Вас, може да се наложи да сверим информация, събрана от HMD с информация, която партньорът е събрал, когато това е разрешено от закона.

  Тези упълномощени трети страни нямат право да използват Вашите лични данни за никакви други цели. Ние изискваме от тях да действат в съответствие с настоящата Политика и да използват подходящи мерки за защита на Вашите лични данни.

 • Международни прехвърляния на лични данни Нашите продукти и услуги могат да се предоставят, като се използват ресурси и услуги, разположени в различни държави по света. Поради това Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени през международни граници извън страната, където Вие използвате услугите ни, включително до държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), които нямат законодателство, осигуряващо специфична защита на личните данни или които имат различни правни норми относно защитата на данни, например Съединените американски щати. В такива случаи ние гарантираме, че съществува правна основа за подобно прехвърляне и че за Вашите лични данни е осигурена адекватна защита съгласно приложимото законодателство, например чрез използване на стандартни споразумения, одобрени от съответните органи (където е необходимо) и чрез изискване на използването на други подходящи технически и организационни мерки за информационна сигурност.

 • Задължителни разкривания Ние можем да бъдем задължени от повелително по своя характер законодателство, да разкрием Вашите лични данни на определени органи или други трети страни, например на правоприлагащи органи в държавите, където ние или трети страни, действащи от наше име, развиваме дейност. Ние освен това можем да разкриваме и обработваме по друг начин Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, за да защитим законните интереси на HMD, например при граждански или наказателни съдебни производства.

 • Сливания и придобивания Ако решим да продаваме, купуваме, сливаме или да реорганизираме по друг начин стопанската си дейност в определени държави, това може да включва разкриване от наша страна на лични данни на бъдещи или действителни купувачи и техните консултанти, или получаване на лични данни от продавачи и техни консултанти.

Как се отнасяме към поверителността на деца?

Продуктите и услугите на HMD обикновено са предназначени за широката общественост. HMD не събира съзнателно информация за деца без съгласието на техните родители или настойници.

Как се отнасяме към качеството на данните?

Ние предприемаме разумни стъпки да поддържаме личните данни, които притежаваме, точни и да заличаваме неточни или ненужни лични данни.

Насърчаваме Ви периодично да влизате във Вашите лични данни чрез акаунта си, за да сте сигурни, че е актуален.

Какви стъпки се предприемат за опазване на личните данни?

Поверителността и сигурността са от особено значение при създаването и доставката на наши продукти и услуги. Ние сме обособили специфични отговорности, за да обърнем внимание на въпросите, свързани с поверителността и сигурността. Ние прилагаме нашите вътрешни политики и насоки чрез подходящ набор от дейности, включващи проактивно и такова в отговор на определени действия, управление на риска, инженеринг на сигурността и поверителността, обучение и оценявания. Ние предприемаме подходящи стъпки, с цел обръщане на внимание на онлайн сигурността, физическата сигурност, риска от изгубване на данни и други подобни рискове, като вземаме под внимание риска, който се крие в обработването, и естеството на защитените данни. Освен това ние ограничаваме достъпа до нашите бази данни, съдържащи лични данни, до оторизирани лица, които имат оправдана необходимост от достъп до подобна информация.

Как използваме бисквитки и уеб маяци? {#cookies}

HMD използва бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии, за да управлява и подобрява своите уебсайтове и предложения. Освен това ние използваме бисквитки за персонализиране и за показване на обяви. Някои уебсайтове на HMD използват рекламни технологии на трети страни, като например DoubleClick, за обслужване на реклами.

Нашите домейни могат да включват елементи на трети страни, които задават бисквитки от името на трета страна, например свързани със социална мрежа на трета страна.

Какви са Вашите права?

Имате право да знаете с какви лични данни разполагаме за Вас. Имате право Ваши непълни, неточни, ненужни или неактуални лични данни да бъдат заличени или актуализирани. Имате право да прекратите абонамента за съобщения за директен маркетинг и да поискате да спрем да обработваме личните Ви данни за целите на директния маркетинг или на други убедителни правни основания. Ако обаче се откажете от маркетингови и други комуникации от страна на HMD, критичните уведомления ще продължат да Ви бъдат изпращани.

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас или като управлявате акаунта си чрез наличните инструменти за управление на профила на устройството си и на нашите услуги. В някои случаи, особено ако желаете да заличим или да спрем да обработваме личните Ви данни, това може да означава също така, че може да не сме в състояние да продължим да Ви предоставяме услугите.

Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е HMD Global Oy с адрес Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Освен това, администратор на Ваши лични данни може да бъде подразделението на HMD, което предоставя продукта или услугата. Можете да разберете кой е администраторът и как да се свържете с него, като прочетете правилата и условията за съответния продукт или услуга, или като използвате информацията за контакт, предоставена на съответните уеб сайтове на HMD.

По въпроси, свързани с практиките а поверителност на HMD, можете също така да се свържете с нас на следния адрес:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Промени в настоящата Политика за поверителност

HMD може периодично да променя настоящата Политика или да променя, изменя или прекратява достъпа до този сайт по всяко време или без предупреждение. Ако настоящата Политика обаче бъде значително и неблагоприятно променена, в началото на настоящата Политика и на началната страница на този сайт HMD ще публикува съобщение относно тази промяна за период от 30 дни. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате отново настоящата Политика, за да се уведомявате за такива промени.