Skip to main content

Ние създаваме технологията за свързване на света

Nokia е глобален лидер в технологичните иновации в сърцето на нашия свързан свят. Подпомагани от проучванията и иновациите на Nokia Bell Labs, ние обслужваме доставчици на комуникационни услуги, правителства, големи предприятия и потребители, с най-пълното и комплексно портфолио от продукти, услуги и лицензиране в сектора. От изграждане на инфраструктура за 5G и Интернет на нещата, до създаване на приложения за виртуална реалност и цифрово здраве, ние оформяме бъдещето на технологиите, за да трансформираме човешкия опит.