JakJakJak připojím svůj telefon k počítači?

Můžete použít kabel USB dodaný s vaším telefonem.