‌‌

HMD Globals regler for behandling af personlige oplysninger, produkter og services

Ikrafttrædelsesdato 19. maj 2017

VI TAGER PERSONDATABESKYTTELSE ALVORLIGT

HMD Global Oy, herunder selskabets tilknyttede selskaber, er forpligtet til at respektere privatlivets fred og overholde gældende love om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivet. Denne datapolitik ("Politikken") beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger, hvor HMD er dataansvarlig, eller hvor vi henviser til, at denne Politik finder anvendelse. "Personoplysninger" betyder oplysninger, som vedrører dig eller en anden identificerbar enkeltperson.

Du vil i Tillæggene til denne Politik og i eventuelle andre meddelelser, som du vil få vist i forbindelse med din brug af vores produkter eller tjenester, modtage yderligere information om databeskyttelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem sådanne meddelelser og denne Politik er det fortrinsvis meddelelserne, du skal henholde dig til.

Software på din maskine kan tilgå dine oplysninger. Vores produkter eller tjenester kan indeholde links til andre virksomheders websteder og tjenester, som har egne politikker vedrørende personoplysninger. HMD er ikke ansvarlig for databeskyttelsesforholdene hos tredjemand, og vi anbefaler, at du selv gør dig bekendt med deres meddelelser om databeskyttelse.

Hvis du ikke accepterer denne Politik, skal du undlade at benytte vores produkter og tjenester, og du skal undlade at give HMD dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler dine personoplysninger og andre oplysninger, når du foretager et køb, bruger eller registrerer dig til et af vores produkter eller en af vores tjenester, deltager i et salgsfremstød eller i undersøgelser eller på anden måde interagerer med os. Dette omfatter følgende kategorier:

Aktivering af produkter og tjenester HMD:s produkter og tjenester kan kræve elektronisk aktivering, hvor din enheds- og applikationstype samt unikke identifikatorer på din enhed, din applikation, dit netværk og dit abonnement vil blive sendt til HMD.

Brug af produkter og tjenester Når du tilgår vores tjenester online, opretter vores webservere automatisk en logbog over dit besøg. Denne logbog indeholder typisk IP-adresse, adgangstidspunkter, de websteder, der linkes fra, de sider, der besøges, de links og features, der anvendes, det indhold, der fremvises eller anmodes om, browser- eller applikationstype, sprog og lignende.

Vores applikationer vil muligvis kontakte vores servere med jævne mellemrum for at tjekke for opdateringer eller sende os oplysninger vedrørende brugen af tjenester. Derudover vil du muligvis blive inviteret til frivilligt at deltage i produkt- og tjenesteforbedringsprogrammer eller undersøgelser, hvor der vil blive indsamlet detaljerede oplysninger. Se Tillæggene til denne Politik for nærmere oplysninger.

Oplysninger, vi modtager fra dig Når du opretter en konto, foretager et køb, anmoder om tjenester, deltager i undersøgelser eller kampagner eller på anden måde interagerer med os, beder vi nogle gange om oplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer, postadresse, brugernavne og passwords, feedback, oplysninger vedrørende dine enheder, din alder, dit køn, sprog, bankkonto, kreditkortoplysninger og andre lignende økonomiske oplysninger.

Vi opbevarer også oplysninger om dine samtykker, præferencer og indstillinger vedrørende eksempelvis lokationsdata, markedsføring og deling af personoplysninger.

Dine transaktioner med os Vi opbevarer oplysninger om dine køb, downloads, det indhold, du har givet til os, dine anmodninger, produkter og services leveret til dig, betalings- og leveringsoplysninger, dine kontakter, meddelelser og øvrige interaktioner med os. I overensstemmelse med gældende lov er det os tilladt at registrere din kommunikation med vores kundeservice eller andre sådanne kontaktpunkter.

Positionerings- og lokationsdata Lokationsbaserede tjenester bestemmer lokationen ved brug af satellit-, mobil-, Wi-Fi- eller øvrige netværksbaserede positioneringsmetoder. Disse teknologier kan indebære udveksling af dine lokationsdata og unikke enheds- og mobil-, WiFi- eller andre netværksrelaterede identifikatorer med HMD. Vores produkter kan bruges på forskellige enhedsplatforme, applikationer og tjenester, som også kan indsamle dine lokationsdata.Vi bruger ikke disse oplysninger til at identificere dig personligt uden dit samtykke.

Når du bruger vores lokationsbaserede tjenester og features, f.eks. lokationsbaseret søgning, navigation og routing, eller anmodning om kortdata, sendes dine lokationsdata til HMD, sådan at du kan modtage det rette indhold, herunder muligvis også lokationsbaserede annoncer.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

HMD kan behandle dine personoplysninger til følgende formål. Et eller flere formål kan gælde samtidigt.

Levering af produkter og tjenester Vi kan bruge dine personoplysninger til at forsyne dig med vores produkter og tjenester, til at behandle dine anmodninger, eller hvor det ellers kan være påkrævet for at opfylde aftalen mellem dig og HMD, for at sikre funktionalitet og sikkerhed ved vores produkter og tjenester, for at identificere dig og for at forhindre og undersøge svig og anden misbrug. • Konti Nogle tjenester kræver, at du har en konto, for at hjælpe dig med at administrere dit indhold og dine præferencer. Se vores tillæg til konti for flere oplysninger. • Udvikling og administration and produkter og tjenester Dine personoplysninger kan blive brugt i forbindelse med udvikling og administration af vores produkter, tjenester, kundeservice og salgs- og markedsføringsaktiviteter. Vi kan kombinere personoplysninger indsamlet i forbindelse med din brug af et specielt HMD produkt og/eller tjeneste med andre personoplysninger, vi har om dig, medmindre sådanne personoplysninger blev indsamlet i andet øjemed. • Kommunikation med dig Vi kan bruge dine personoplysninger til at kommunikere med dig, fx meddele dig, at vores tjenester er blevet ændret, eller til sende dig advarsler og andre sådanne meddelelser vedrørende vores produkter og/eller tjenester og til at kontakte dig i forbindelse med kundeservice. • Markedsføring, promovering og anbefalinger Hvis du har givet samtykke hertil, eller hvis det i øvrigt er tilladt, kontakter vi dig muligvis for at orientere dig om eventuelle nye produkter, tjenester eller promoveringer eller i forbindelse med markedsundersøgelser. Vi kan bruge dine personoplysninger til at gøre vores tilbud personligt og til at give dig flere relevante tjenester, fx til at give anbefalinger og vise kundetilpasset indhold og annoncer på vores tjenester. Det kan være visning af indhold fra HMD og tredjemand.

Deler vi personoplysninger?

Vi hverken sælger, leaser, udlejer eller på anden måde videregiver dine personoplysninger til tredjemand, medmindre andet fremgår af nedennævnte:

Dit samtykke og deling af sociale aktiviteter Vi kan udveksle dine personoplysninger, hvis vi har dit samtykke dertil. Nogle tjenester giver dig mulighed for at dele dine personoplysninger med andre brugere af tjeneste eller med andre tjenester og deres brugere. Du bør overveje det nøje, før du videregiver personoplysninger eller andre oplysninger, der kan være tilgængelige for andre brugere. • HMD-selskaber og bemyndigede tredjemænd Vi kan udveksle dine personoplysninger med andre HMD-selskaber eller bemyndigede tredjemænd, der behandler personoplysninger for HMD til de i denne Politik beskrevne øjemed. Dette kan fx omfatte fakturering gennem vores netværksudbyder eller på anden måde, levering af dine køb, levering af tjenester, herunder kundeservice, håndtering og analyse af forbrugerdata, kreditundersøgelser, gennemførelse af undersøgelser og håndtering af markedsføringskampagner og lignende andre kampagner. Når du køber et HMD-produkt fra os med vilkårene fra forskellige netværksudbydere, kan vi få brug for at udveksle oplysninger med din netværksudbyder for at levere denne tjeneste til dig.

Vi kan foretage fælles markedsføring og anden kommunikation med vores partnere, fx din mobiloperatør. For at undgå dobbelt eller unødig kommunikation og for at skræddersy beskeden til dig, kan vi få behov for at afstemme oplysninger, som HMD har indsamlet, med oplysninger som partneren har indsamlet, hvor loven tillader dette.

Disse bemyndigede tredjemænd har ikke tilladelse til at bruge dine personoplysninger til andre formål. Vi kræver, at de handler i overensstemmelse med denne Politik og bruger passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

Internationale overførsler af personoplysninger Vores produkter og tjenester kan leveres via brug af ressourcer og servere, der befinder sig i forskellige lande overalt i verden. Derfor kan dine personoplysninger blive overført på tværs af internationale landegrænser uden for det land, hvor du anvender vores tjenester, herunder til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), der ikke har love, som yder særlig beskyttelse af dine personoplysninger, eller som har anderledes regler om databeskyttelse, fx USA. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er lovmæssigt grundlag for en sådan overførsel, og at der ydes tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger som fastlagt i gældende lov, fx ved brug af standardaftaler godkendt af de relevante myndigheder (hvor dette er påkrævet), og ved at kræve anvendelse af andre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedrørende oplysninger. • Lovpligtig videregivelse Der kan være tilfælde, hvor vi efter loven har pligt til at videregive dine personoplysninger til visse myndigheder eller anden tredjemand, f.eks. politimyndigheder i lande, hvor vi eller nogen tredjemand handlende på vore vegne har aktiviteter. Vi kan også videregive eller på anden måde behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov med henblik på at beskytte HMD:s berettigede interesser, f.eks. i forbindelse med civil- eller strafferetlige retssager. • Fusioner og virksomhedsovertagelser Hvis vi beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden vis reorganisere vores virksomheder i bestemte lande, kan dette medføre, at vi videregiver personoplysninger til potentielle eller faktiske købere og disses rådgivere, eller modtager personoplysninger fra sælgere og disses rådgivere.

Hvordan håndterer vi børns privatliv?

HMD:s produkter og tjenester er typisk rettet mod et almindeligt publikum. HMD indsamler ikke bevidst oplysninger om børn uden barnets forældres eller værgers samtykke.

Hvordan håndterer vi datakvalitet?

Vi tager rimelige skridt for at sikre, at de personoplysninger, vi besidder, er nøjagtige, og for at slette urigtige eller unødvendige personoplysninger.

Vi råder dig til med mellemrum at tjekke dine personoplysninger via din konto for at sikre, at de er opdaterede.

Hvilke skridt tages der for at beskytte personoplysninger?

Privatliv og sikkerhed er væsentlige hensyn ved frembringelse og levering af vores produkter og tjenester. Vi har fastsat særlige ansvarsområder for at håndtere privatlivets fred og sikkerhedsmæssige spørgsmål. Vi håndhæver vores interne politikker og retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknik, uddannelse og vurderinger. Vi tager passende skridt for at håndtere onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risiko under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og arten af de oplysninger der beskyttes. Vi begrænser ligeledes adgangen til vores databaser indeholdende personoplysninger til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.

Hvordan bruger vi cookies og web-beacons? {#cookies}

HMD anvender cookies, web-beacons og lignende teknologier til at drive og forbedre vores websteder og vores tilbud. Vi bruger også cookies til personliggørelse og til at fremvise annoncer. Nogle websteder fra HMD anvender annonceringsteknologier fra tredjemand, så som DoubleClick, for at levere annoncer.

Vores domæner kan indeholder tredjemandselementer, der efterlader cookies på vegne af tredjemand, f.eks. i forbindelse med sociale netværk, der udbydes af tredjemand.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig. Du har ret til at få ufuldstændige, urigtige, unødvendige eller forældede personoplysninger slettet eller opdateret. Du har ret til at frabede dig direkte markedsføringsmeddelelser og til at bede os stoppe med at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring eller af anden juridisk tvingende årsag. Selv om du frabeder dig at modtage markedsføringsmeddelelser og andre henvendelser fra HMD, vil du stadig modtage advarsler.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os eller tilrette din konto og dine til- og fravalg gennem de til rådighed værende profiladministrationsværktøjer på din enhed og vores tjenester. I visse tilfælde, særligt hvis du ønsker, at vi skal slette eller ophøre med at behandle dine personoplysninger, kan dette samtidig betyde, at vi ikke er i stand til fortsat at levere tjenesterne til dig.

Hvem er den dataansvarlige for dine personoplysninger?

HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland er den dataansvarlige for dine personoplysninger.

Herudover kan den HMD-tilknyttede virksomhed, der leverer produktet eller tjenesten, være dataansvarlig for dine personoplysninger. Du kan finde ud af den dataansvarliges identitet og kontaktdetaljerne ved at gennemlæse vilkår og betingelser for et sådant produkt eller tjeneste eller ved at anvende de kontaktoplysninger, der gives på de relevante HMD websteder.

I sager vedrørende HMD:s praksis i forbindelse med personoplysninger kan du også kontakte os på:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Ændringer i denne politik vedrørende personoplysninger

HMD kan til enhver tid ændre denne Politik eller til enhver tid ændre, modificere eller fjerne adgang til dette sted med eller uden varsel. Hvis Politikken ændres på væsentlig, negativ måde, vil HMD imidlertid lægge en meddelelse, der underretter om en sådan ændring, i starten af afsnittet om Politikken og på dette websted i en periode på 30 dage. Vi anbefaler, at du fra med jævne mellemrum kigger på denne Politik for at få besked om eventuelle ændringer i Politikken.