‌‌

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD για προϊόντα και υπηρεσίες

Ημερομηνία ισχύος: 19.05.2017

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η HMD Global Oy, περιλαμβανομένων και των θυγατρικών της εταιριών, δεσμεύεται να σεβαστεί την ιδιωτικότητα (privacy) και να συμμορφωθεί με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της ιδιωτικότητας (η «Πολιτική») περιγράφει πως συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η HMD είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή είναι εφαρμοστέα η παρούσα Πολιτική. «Προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν ή που αφορούν άλλο άτομο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να προσδιοριστεί.

Θα σας παρέχουμε επιπρόσθετη πληροφόρηση για την προστασία της ιδιωτικότητας η οποία θα αφορά συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία με Συμπληρωματικές της παρούσης Πολιτικής δηλώσεις και λοιπές ειδοποιήσεις τις οποίες θα μπορείτε να δείτε όταν κάνετε χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας. Εάν υπάρξει διάσταση μεταξύ των εν λόγω ειδοποιήσεων και της παρούσης Πολιτικής, θα υπερισχύουν οι ειδοποιήσεις.

Το Λογισμικό που υπάρχει στη συσκευή σας μπορεί να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες άλλων εταιριών οι οποίες έχουν δική τους πολιτική περί ιδιωτικότητας. Η Nokiaδεν ευθύνεται για πρακτικές ιδιωτικότητας άλλων και σας συνιστούμε να διαβάζετε τις δικές τους ειδοποιήσεις περί ιδιωτικότητας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή μην δίδετε στην HMDτα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιες Πληροφορίες Συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δομένα και λοιπές πληροφορίες όταν αγοράζετε, χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας ή υπηρεσίες μας ή καταχωρίζεσθε σ’ αυτά, όταν λαμβάνετε μέρος σε διαφημιστικές εκστρατείες ή έρευνες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Ενεργοποιήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν ηλεκτρονική ενεργοποίηση, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο τύπος της συσκευής και των εφαρμογών σας, , καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης της συσκευής σας, των εφαρμογών και της διαδικτυακής συνδρομής σας αποστέλλονται στη HMD. • Χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών Όταν αποκτήσετε διαδικτυακή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, οι διακομιστές μας αυτομάτως κρατούν αρχείο της επίσκεψής σας σ’ αυτές. Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει τυπικά την ηλεκτρονική διεύθυνση (ΙΡ-address), την ώρα κατά την οποία έγινε τέτοια πρόσβαση, τις ιστοσελίδες από τις οποίες έγινε σύνδεση, τις σελίδες τις οποίες επισκέφτηκε κάποιος, τις συνδέσεις και τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν, το περιεχόμενο αυτών που είδε ή ζήτησε κάποιος, τον τύπο του περιηγητή ή της εφαρμογής, τη γλώσσα και άλλες τέτοιες πληροφορίες.

• Οι εφαρμογές μας μπορεί περιοδικά να έρχονται σε επαφή με τους διακομιστές μας, προκειμένου, για παράδειγμα, να γίνει έλεγχος για ζητήματα επικαιροποίησης ή για να μας σταλούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, μπορεί να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε εθελοντικά σε προγράμματα βελτίωσης ή έρευνας του προϊόντος και των υπηρεσιών μας, όπου συλλέγονται λεπτομερείς πληροφορίες. Δείτε Συμπληρώματα της παρούσης Πολιτικής για περισσότερες λεπτομέρειες

Πληροφορίες που μας παρέχετε. Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, προβαίνετε σε αγορά, ζητάτε υπηρεσίες, συμμετέχετε σε εκστρατείες ερευνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έρχεσθε σε επαφή μαζί μας, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την οδό της διεύθυνσής σας, τα ονόματα των χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης, τις απόψεις σας, πληροφορίες τις σχετικές με τις συσκευές σας, την ηλικία, το γένος, τη γλώσσα, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, λεπτομέρειες της πιστωτικής κάρτας και άλλες τέτοιες οικονομικής φύσεως πληροφορίες.

Επίσης διατηρούμε αρχεία περί των συγκαταθέσεων, των προτιμήσεων και των ρυθμίσεων που σχετίζονται, για παράδειγμα, με δεδομένα θέσης, με μάρκετινγκ και με κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Οι συναλλαγές σας μαζί μας. Διατηρούμε αρχεία για τις αγορές σας, για το υλικό που αντλείτε από το διαδίκτυο (download), τα περιεχόμενα που μας έχετε δώσει, τα αιτήματά σας, τις συμφωνίες μεταξύ υμών και της HMD, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, τις πληροφορίες για τις πληρωμές και παραδόσεις, τις επαφές και τις επικοινωνίες σας και λοιπές συναλλαγές σας με εμάς. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορεί να καταγράψουμε την επικοινωνία σας με το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών ή με άλλα παρόμοια σημεία επαφής.

Δεδομένα Θέσης και Κίνησης. Υπηρεσίες με βάση τη Θέση προσδιορίζουν τη θέση μέσω της χρήσης δορυφόρων, κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων δικτύων ή άλλων δικτυακών μεθόδων προσδιορισμού θέσης. Αυτές οι τεχνολογίες μπορεί να προϋποθέτουν την ανταλλαγή δεδομένων θέσης σας και των στοιχείων ταυτοποίησης της μοναδικής συσκευής και του κινητού τηλεφώνου σας, του ασύρματου ή άλλου δικτύου σας με τη HMD. Τα προϊόντα μας μπορεί να λειτουργούν σε πολλαπλές πλατφόρμες συσκευών, εφαρμογές και υπηρεσίες που πιθανώς να συλλέγουν επίσης πληροφορίες για τα δεδομένα της θέσης σας. . Δεν χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία προκειμένου να προσδιορίσουμε εσάς προσωπικά, χωρίς τη δική σας συναίνεση.

Όταν χρησιμοποιείτε τις δικές μας υπηρεσίες και χαρακτηριστικά προσδιορισμού θέσης, προκειμένου, να κάνετε έρευνα προσδιορισμού θέσης, πλοήγηση και δρομολόγηση, ή να ζητήσετε πληροφορίες χάρτη, τα δεδομένα θέση σας στέλνονται στη HMD προκειμένου να σας παρασχεθεί το σωστό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και διαφήμιση με βάση τη θέση.

Γιατί Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα;

Η HMD μπορεί να επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής λόγους. Ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αυτούς μπορεί να ισχύσουν ταυτόχρονα:

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παράσχουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας ή όπως αλλιώς μπορεί να χρειασθεί για να εκπληρώσουμε τη σύμβασή σας με την HMD, για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα και ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για να σας ταυτοποιήσουμε καθώς και για να παρεμποδίσουμε και ερευνήσουμε περιπτώσεις εξαπάτησης και άλλες ανεπίτρεπτες χρήσεις. • Λογαριασμοί. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν ένα λογαριασμό προκειμένου να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις προτιμήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παράρτημά μας για τους λογαριασμούς. . • Ανάπτυξη και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ανάπτυξης και διαχείρισης των προϊόντων μας, των υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης πελατών, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Μπορεί να συνδυάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί σε σχέση με τη δική σας χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή/και υπηρεσίας HMD με άλλα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να διαθέτουμε για εσάς, εκτός εάν τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί για διαφορετικό σκοπό. • Επικοινωνία μαζί σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως, για παράδειγμα, για να σας ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες μας έχουν αλλάξει ή για να σας στείλουμε κρίσιμες ειδοποιήσεις ή άλλες τέτοιες ενημερώσεις σχετικές με τα προϊόντα μας ή/και τις υπηρεσίες μας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους εξυπηρέτησης πελατών. • Μάρκετινγκ, διαφήμιση και συστάσεις. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες που μπορεί να προσφέρουμε και για να διεξάγουμε έρευνα αγοράς όποτε έχουμε τη συναίνεσή σας ή άλλως, όταν τούτο επιτρέπεται. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να προσωποποιήσουμε κάποια προσφορά μας και για να σας παράσχουμε περισσότερες σχετικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, προκειμένου να κάνουμε προτάσεις και για να σας παρουσιάσουμε προκαθορισμένο περιεχόμενο και διαφήμιση των υπηρεσιών μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρουσιάση περιεχομένου της HMD και τρίτου μέρους.

Κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα;

Δεν πωλούμε, εκμισθώνουμε, μισθώνουμε ή αποκαλύπτουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται διαφορετικά πιο κάτω.

Η συναίνεσή σας και οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον έχουμε την προς τούτο συναίνεσή σας. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να επιτρέπουν την κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους χρήστες της ίδιας υπηρεσίας ή στους χρήστες άλλων υπηρεσιών. Παρακαλούμε να σκεφτείτε προσεκτικά πριν να αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία ή άλλες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμες σε άλλους χρήστες. • Οι εταιρίες HMDκαι οι εξουσιοδοτημένοι τρίτοι. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρίες HMD ή σε εξουσιοδοτημένους τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της HMD για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη χρέωσή σας μέσω του δικού σας παρόχου δικτυακών υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο, την παράδοση αυτών που αγοράζετε, την παροχή των υπηρεσιών περιλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης πελατών, τη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων του καταναλωτή, τους πιστωτικούς ελέγχους, τη διενέργεια έρευνας και διαχείρισης μάρκετινγκ και άλλες τέτοιες εκστρατείες. Όταν αγοράζετε από εμάς ένα προϊόν HMD μαζί με πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορεί να χρειασθούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες με τον πάροχό σας υπηρεσιών δικτύου προκειμένου να σας παράσχουμε τέτοια εξυπηρέτηση.

Μπορεί να διενεργήσουμε από κοινού μάρκετινγκ και λοιπές επικοινωνίες με τους συνεργάτες μας, για παράδειγμα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει. Προς αποφυγή επαναλήψεων ή περιττών επικοινωνιών και για να σας δώσουμε ένα εξατομικευμένο για εσάς μήνυμα, μπορεί να χρειαστεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η HMD με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ο συνεργάτης μας, όποτε τούτο επιτρέπεται από το νόμο.

Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς. Ζητούμε από αυτούς να ενεργούν με συνέπεια σε σχέση με την παρούσα Πολιτική και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορεί να παρέχονται με τη χρήση πηγών και διακομιστών που βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Γι’ αυτό, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να μεταφερθούν πέραν των εθνικών συνόρων και εκτός της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, περιλαμβανομένων και των χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες στερούνται νομοθεσίας προβλέπουσας ειδική προστασία των προσωπικών δεδομένων ή οι οποίες έχουν διαφορετικούς νομικούς κανόνες περί της προστασίας των δεδομένων, όπως για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξασφαλίζουμε ότι υφίσταται νομικό έρεισμα για μια τέτοια διαβίβαση και ότι παρέχεται η δέουσα προστασία των προσωπικών δεδομένων σας όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, για παράδειγμα, με τη χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές (όπου αυτό είναι αναγκαίο) και αξιώνοντας τις χρήσεις άλλων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας των πληροφοριών. • Αναγκαίες γνωστοποιήσεις. Μπορεί να υποχρεωθούμε από αναγκαστικού δικαίου διατάξεις να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ορισμένες αρχές ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε χώρες όπου λειτουργούμε είτε εμείς, είτε τρίτοι για λογαριασμό μας. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε ή με άλλο τρόπο να επεξεργασθούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου να υπερασπισθούμε τα νόμιμα συμφέροντα της HMD, όπως, για παράδειγμα, σε αστικές ή ποινικές δίκες. • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις. Εάν αποφασίσουμε να πωλήσουμε, να αγοράσουμε, ή να αναδιοργανώσουμε με άλλο τρόπο την επιχείρησή μας σε ορισμένες χώρες, αυτό μπορεί να συνεπάγεται την εκ μέρους μας αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές και στους συμβούλους τους ή τη λήψη προσωπικών δεδομένων από τους πωλητές και τους συμβούλους τους.

Πώς Αντιμετωπίζουμε την Ιδιωτικότητα των Παιδιών;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της HMD προορίζονται τυπικά για το κοινό γενικά. Η HMD δεν συγκεντρώνει εν γνώσει της πληροφορίες για παιδιά χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Η HMD δημοσιεύει στις ιστοσελίδες της οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου.

Πώς Αντιμετωπίζουμε την Ποιότητα των Δεδομένων;

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και για να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή περιττά.

Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε, από καιρού εις καιρόν, τα προσωπικά δεδομένα σας, μέσω του λογαριασμού σας, προκειμένου να επιβεβαιώνετε ότι αυτά είναι ενημερωμένα.

Τι Μέτρα Λαμβάνονται για τη Διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων;

Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κατά τη δημιουργία και παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Έχουμε κατανείμει ειδικές ευθύνες για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Ενεργοποιούμε τις εσωτερικές πολιτικές και οδηγίες μας μέσω της κατάλληλης επιλογής των ενεργειών, περιλαμβανομένης και προληπτικής και κατασταλτικής διαχείρισης κινδύνου, μηχανισμού ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, εκπαίδευσης και αξιολόγησης. Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα προς αντιμετώπιση της διαδικτυακής ασφάλειας, της φυσικής ασφάλειας, του κινδύνου απώλειας δεδομένων και άλλων τέτοιων κινδύνων, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που απορρέει από την επεξεργασία και τη φύση των προστατευτέων δεδομένων. Επίσης, περιορίζουμε την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων μας, οι οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα, σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα έχοντα δικαιολογημένη ανάγκη πρόσβασης.

Πώς Χρησιμοποιούμε τα Cookies και τα Beacons; {#cookies}

Η HMD χρησιμοποιεί cookies, web beacons και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για τη διαχείριση και τη βελτίωση των ιστοσελίδων και των προσφορών της. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για λόγους εξατομίκευσης και για να προβάλουμε διαφημίσεις. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες της HMD χρησιμοπο��ούν τεχνολογίες διαφήμισης τρίτων, όπως της DoubleClick, προς εξυπηρέτηση των διαφημίσεων.

Τα πεδία ορισμού μας (domains) μας μπορεί να περιέχουν στοιχεία τρίτων τα οποία τοποθετούν cookies για λογαριασμό τρίτων, όπως, για παράδειγμα, εκείνα που σχετίζονται με κοινωνικά δίκτυα τρίτων.

Ποια Είναι τα Δικαιώματά σας;

Δικαιούσθε να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν κρατάμε. Δικαιούσθε να ζητήσετε τη διαγραφή ή την επικαιροποίηση των ελλιπών, ανακριβών, περιττών και μη ισχυόντων πλέον προσωπικών δεδομένων. Δικαιούσθε να ανακαλέσετε τη συνδρομή σας για τη λήψη απευθείας μηνυμάτων μάρκετινγκ και να ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ ή βάσει άλλων αναγκαστικών νόμων. Όμως, εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από το μάρκετινγκ ή/και από άλλες επικοινωνίες με τη HMD, και πάλι μπορεί να σας αποστέλλοντα κρίσιμες προειδοποιήσεις.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας στην ιστοσελίδα ή διαχειριζόμενοι το λογαριασμό σας και τις επιλογές σας μέσω διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης του προφίλ σας που υπάρχουν στη συσκευή σας και στις υπηρεσίες μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικώς αν επιθυμείτε να διαγράψετε ή να διακόψετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό μπορεί να σημαίνει επίσης ότι μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Η HMD Global Oy στη διεύθυνση Karaportti 2, 02610 στην πόλη Espoo, της Φινλανδίας είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, η θυγατρική της HMD η οποία παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία μπορεί να είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να βρείτε την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας μαζί του μελετώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ή χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αφορούν τέτοιες επικοινωνίες στις διαθέσιμες ιστοσελίδες της HMD.

Για ζητήματα αφορώντα τις πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας της HMD μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στην εξής διεύθυνση:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Τροποποιήσεις της Παρούσης Πολιτικής

Η HMD μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική ή να τροποποιεί, μεταβάλει ή διακόπτει την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση. Όμως, εάν η παρούσα Πολιτική τροποποιηθεί κατά τρόπο που θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, η HMD θα θέσει μια ειδοποίηση με την οποία θα πληροφορεί περί αυτής της τροποποιήσεως στην αρχή της παρούσης Πολιτικής καθώς και στην αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας για διάστημα 30 ημερών. Σας συνιστούμε να ξανα-επισκέπτεσθε την παρούσα Πολιτική, από καιρού εις καιρόν, για να πληροφορείσθε για οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική.