Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Capital Research and Management Companyn osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
9.3.2012 klo 11.00

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimien osakkeiden osuus Nokia Oyj:n osakepääomasta alitti 5 %.

Capital Research and Management Company on Yhdysvalloissa toimiva sijoitusneuvoja, joka harjoittaa sijoitusrahastojen omaisuudenhoitoa. Capital Research and Management Companyn sijoitusrahastojen kautta hallinnoimien Nokian osakkeiden määrä, joka koostui sekä ADR-todistuksista että tavallisista osakkeista, oli 5.3.2012 yhteensä 184.834.660 osaketta, mikä vastaa noin 4,9356 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä. Tämä ilmoitus koskee ainoastaan niitä osakkeita, joihin liittyviä äänioikeuksia Capital Research and Management Company käyttää.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com