Hyppää pääsisältöön

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.2.2015 klo 10.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10
§:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin
omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5
%

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Dodge & Coxin omistusosuus Nokia
Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 5 %.

Dodge & Coxin
Nokia-omistusten määrä, joka koostuu tavallisista osakkeista
ja
ADR-osaketalletustodistuksista, oli 25.2.2015 yhteensä 184 510 814
osaketta,
joka vastaa noin 5,02 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Dodge &
Coxin osoite on 555 California Street, 40th Floor, San Francisco, CA
94104,
Yhdysvallat.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat
maailman, jossa miljardit
laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon
välityksellä. Nokialla on kolme
liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin
ohjelmistoihin, laitteisiin ja
palveluihin keskittyvä Nokia Networks,
sijaintitietoon keskittyvä HERE ja
teknologiakehitykseen -ja lisensointiin
keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki
Nokian liiketoiminnat ovat omien
toimialueidensa johtavia toimijoita.
http://company.nokia.com

Lisätietoja
tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti:
press.services@nokia.com