Skip to main content

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
07.08.2015 klo 08.30

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj:n vuoden 2011 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 30.6.- 3.8.2015 välisenä aikana merkitty 23 908 kappaletta Nokian osakkeita. Merkintähinta oli 5,76 euroa osakkeelta 8 908 osakkeen osalta ja 2,18 euroa osakkeelta 15 000 osakkeen osalta. Osakemerkinnöistä saatu merkintähinta, yhteensä 84 010,08 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa merkintöjen seurauksena koroteta.

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 3 678 362 141 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 7.8.2015 lukien. Osakkeet otetaan 7.8.2015 lukien kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä vanhojen osakkeiden (NOK1V) kanssa. Nokia julkisti 5.8.2015, että se muuttaa kaupankäyntitunnuksensa (osaketunnus) Nasdaq Helsingissä NOK1V:stä NOKIA:ksi. Muutos tulee voimaan kaupankäynnin alkaessa maanantaina 10.8.2015.

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com