Skip to main content

Nokia julkistaa yhdistyneen Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellun johtajiston ja organisaatiorakenteen

Nokia Oyj
Pörssitiedote
7.10.2015 klo 8.00

Nokia julkistaa yhdistyneen Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellun johtajiston ja organisaatiorakenteen 

Nokia julkisti tänään Nokian ja Alcatel-Lucentin suunnitellun johtajiston ja organisaatiorakenteen, jonka on tarkoitus tulla voimaan Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevan julkisen osakevaihtotarjouksen onnistuneen päättymisen jälkeen, ja sille ehdollisena. Aikomus julkiseen osakevaihtotarjoukseen julkistettiin 15.4.2015. Nokia odottaa transaktion luovan innovaatiojohtajan uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maailmaan, ja sen avulla yhdistynyt yhtiö luo perustan saumattomille yhteyksille ihmisten lisäksi esineiden ja laitteiden välillä paikkaan katsomatta.

"Edistymme erittäin hyvin ollaksemme valmiita toimimaan yhdistyneenä yhtiönä kun ehdotettu osakevaihtotarjous päättyy," sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Perusteellisen valintaprosessin jälkeen olen tyytyväinen voidessani julkistaa yhtiön tulevan organisaatiorakenteen ja poikkeuksellisen eteviä johtajia, jotka auttavat Nokiaa kartoittamaan seuraavat askeleet yhtiön muutoksessa".

Osakevaihtotarjouksen päättymisen jälkeen Nokian verkkoliiketoiminta käsittäisi neljä liiketoimintaryhmää: Mobile Networks, Fixed Networks, Applications & Analytics ja IP/Optical Networks. Nämä liiketoimintaryhmät keskittyisivät tuotteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin, joiden avulla uusi yhdistynyt yhtiö pystyisi tarjoamaan asiakkaille johtavia uuden sukupolven verkkoratkaisuja. Lisäksi Nokia Technologies jatkaisi toimintaansa erillisenä liiketoimintana. Kaikilla liiketoimintaryhmillä ja Nokia Technologies -liiketoiminnalla tulisi olemaan strateginen, toiminnallinen ja taloudellinen vastuu omista tuotteistaan ja ne olisivat vastuussa tavoitteidensa saavuttamisesta. Neljällä verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmällä tulisi olemaan yhteinen integraatioon ja muutokseen keskittyvä toiminto, joka keskittyisi synergioihin ja integraatiotoiminnan johtamiseen. Liiketoimintaryhmien ja Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajat raportoisivat suoraan Nokian toimitusjohtajalle:

 • Mobile Networks (MN) -liiketoimintaryhmään tulisivat sisältymään Nokian ja Alcatel-Lucentin kattava radiotuotevalikoima ja pääosa yhdistyneestä runkoverkkotuotevalikoimasta mukaan lukien IMS/VoLTE ja tilaajatiedon hallintajärjestelmät sekä langattomien verkkojen palveluliiketoiminta. Mobile Networks -liiketoimintaryhmään kuuluisi lisäksi Alcatel-Lucentin mikroaaltoliiketoiminta sekä yhdistyneen yhtiön kaikki verkonhallintapalvelut. Näiden toimintojen yhdistämisellä Mobile Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaisi johtavia langattomien verkkojen kokonaisratkaisuja nykyisille ja uusille alustoille sekä täyden valikoiman asiantuntijapalveluita ja tuotteisiin liittyviä palveluita. Mobile Networks -liiketoimintaryhmää tulisi johtamaan Samih Elhage, joka on tällä hetkellä Nokia Networksin talousjohtaja ja operatiivinen johtaja.
 • Fixed Networks (FN) -liiketoimintaryhmään tulisi sisältymään Alcatel-Lucentin nykyinen kiinteiden verkkojen liiketoiminta, jonka uusimpia innovaatioita ja markkina-asemaa tukisi tiivis yhteistyö muiden liiketoimintaryhmien kanssa. Fixed Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaisi kupari- ja kuitupohjaisia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaille ultra-laajakaistan kokonaisratkaisuja verkkojen kehittämiseksi hyödyntämällä kuitua silloin kun se on taloudellisesti kannattavaa. Fixed Networks -liiketoimintaryhmää tulisi johtamaan Federico Guillén, joka toimii tällä hetkellä Alcatel-Lucentin kiinteiden verkkojen liiketoiminnan johtajana
 • Applications & Analytics (A&A) -liiketoimintaryhmä tulisi koostumaan molempien yhtiöiden ohjelmistoihin ja data-analytiikkaan liittyvistä liiketoiminnoista. Tähän kattavaan sovellusvalikoimaan sisältyisi asiakaskokemuksen hallinta, operaattorien toimintaa tukevat järjestelmät kuten palveluiden laadun hallinta ja provisiointi, käytännöt ja laskutus, palvelut, pilvipalveluiden perusjärjestelmät, hallinta ja orkestrointi, viestintä ja yhteistyö, turvallisuusratkaisut, verkkoanalytiikka, laitehallinta sekä esineiden internetin mahdollistavat yhteydenhallinnan alustat. CloudBand-yksikkö sisältyisi lisäksi tähän liiketoimintaryhmään, joka keskittyisi innovointiin vastatakseen tulevaisuuden tarpeisiin yhä vahvemmin pilvipohjaisissa verkoissa. Applications &  Analytics -liiketoimintaryhmän johtajana tulisi toimimaan Bhaskar Gorti, joka on tällä hetkellä Alcatel-Lucentin IP-alustoista vastaava johtaja.
 • IP/Optical Networks (ION) -liiketoimintaryhmän tulisivat muodostamaan nykyinen Alcatel-Lucentin IP-reititys, optiset siirtojärjestelmät ja IP video -liiketoiminnot, ohjelmisto-ohjattujen verkkojen alueella toimiva start-up -yritys Nuage sekä Nokian IP-partnerointitoiminta ja pakettivälitteiset tuotteet. IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmä jatkaisi Alcatel-Lucentin teknologiajohtajuuden edistämistä rakentaen laajamittaista IP-/optista infrastruktuuria sekä palveluntarjoajille että enenevässä määrin suuria tietomääriä käsitteleville ja teknologiaan keskittyville yritysasiakkaille. IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johtajana tulisi toimimaan Basil Alwan, joka on tällä hetkellä Alcatel-Lucentin IP-reitityksestä ja siirtojärjestelmistä vastaava johtaja.
 • Nokia Technologies (TECH) säilyisi erillisenä liiketoimintana selkeänä painopistealueenaan uusien teknologioiden lisensointi ja niiden hautomotoiminta. Nokia Technologies -liiketoiminnalla olisi jatkossakin omat innovaatio-, tuotekehitys ja go-to-market -toiminnot. Ramzi Haidamus jatkaisi nykyisessä tehtävässään Nokia Technologies -liiketoiminnan johtajana.

Nokia suunnittelee muuttavansa taloudellisen raportointirakenteensa siten, että yhtiöllä olisi jatkossa kaksi avainaluetta: Nokia Technologies ja verkkoliiketoiminta. Verkkoliiketoimintaan sisältyisivät Mobile Networks-, Fixed Networks-, Applications & Analytics- ja IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmät. Nokia suunnittelee lisäksi julkistavansa selektiivistä taloudellista tietoa erikseen kaikkien neljän verkkoliiketoimintaryhmän osalta varmistaakseen sijoittajille näkyvyyden yhtiön kaikkien osien suoritukseen. Taloudellisen raportointirakenteen yksityiskohdat suunnitellaan julkistettavaksi osakevaihtotarjouksen päättymisen jälkeen.

"Tavoitteemme on, että jokainen liiketoimintaryhmä on markkina-alueensa selkeä johtaja sekä luoda yhdistetty tuotevalikoima, joka on tarvittavan monipuolinen ja laaja asiakkaidemme tarpeisiin. Kaiken perustana on vahva keskittyminen innovointiin, laatuun ja ensiluokkaiseen toteutukseen," sanoi Suri. "Kaikkien liiketoimintaryhmiemme tavoitteena on olla innovaatiojohtajia, mikä perustuu yhdistyneen yhtiön vertaansa vailla oleviin tutkimus- ja tuotekehitysvalmiuksiin. Niiden avulla tuomme asiakkaidemme saataville johtavia tuotteita ja palveluita, mikä viime kädessä varmistaa yhtiön pitkäaikaisen arvonmuodostuksen."

Yhdistyneen yhtiön liiketoimintaryhmillä odotetaan olevan yhteinen myyntiorganisaatio, lukuunottamatta Nokia Technologies -liiketoimintaa. Lisäksi yhtiöllä olisi osakevaihtotarjouksen päättymisen jälkeen kuusi yksikönjohtajaa, jotka raportoisivat suoraan toimitusjohtajalle:

 • Nykyisin Nokian talous- ja rahoitusjohtajana toimiva Timo Ihamuotila tulisi olemaan yhdistyneen yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja (Chief Financial Officer, CFO). Hän tulisi olemaan vastuussa kaikista talous- ja rahoitustoiminnoista ja johtaisi tehokasta ja systemaattista tulosohjausta, ulkoista ja sisäistä raportointia sekä pääoman allokointiprosesseja. Tämän lisäksi Ihamuotila vastaisi sijoittajasuhteista, yritysjärjestelyistä ja treasury-toiminnosta.
 • Nykyisin Nokia Networksin Chief Business Officer -tehtävässä toimiva Ashish Chowdhary tulisi toimimaan asiakasliiketoimintajohtajana (Chief Customer Operations Officer, CCOO). Hän johtaisi globaaleja asiakasliiketoimintoja, jotka vastaisivat asiakasyhteyksistä ja myynnistä kaikissa liiketoimintaryhmissä. Asiakasliiketoiminta jaettaisiin globaalisti seitsemään markkina-alueeseen ja ne toimisivat tietoliikenne- ja yritysasiakkaiden keskitettynä yhteyspisteenä kaikkien tuotteiden ja palvelujen osalta. Asiakasliiketoiminnat edesauttaisivat vahvasti yhtiön liiketoimintaryhmien toimintaa ja varmistaisivat vertaansa vailla olevan asiakaspalvelun asemoidakseen Nokian maailman johtavaksi verkkolaitetoimittajaksi.
 • Nykyisin Nokia Networksin Mobile Broadband -segmentistä vastaava Marc Rouanne tulisi olemaan yhtiön innovaatio- ja operatiivinen johtaja (Chief Innovation & Operating Officer, CIOO). Hänellä olisi kaksi päävastuualuetta: innovointi ja operatiivinen toiminta. Kaikki poikittaiset operatiiviset toiminnot tulisivat kuulumaan tähän yksikköön. Rouanne edistäisi uraauurtavaa ja nopeatahtista innovointia koko Nokiassa  hyödyntäen Bell Labsin ja FutureWorksin kykyä kehittää Nokian liiketoimintaryhmien visiota. Hän edistäisi myös yhdistyneen yhtiön digitaalista agendaa IT:n ja pilvipalveluiden kautta luodakseen ketterän ja yhteistyöhön pohjautuvan toimintaympäristön yhtiön maailmanluokan insinööreille. Innovaatio- ja operatiivinen johtaja tulisi olemaan vastuussa laadusta, tietoturvasta, tuotannosta ja jakeluketjuista sekä yksiköistä kuten kiinteistöt, datakeskukset ja laboratoriot. Innovaatio- ja operatiivinen johtaja vastaisi lisäksi globaalista hankintayksiköstä, yhdistyneen yhtiön muutoksesta ja integraatiosta sekä työskentelisi talous- ja rahoitusjohtajan kanssa edistääkseen tulosohjausta koko yhtiössä.
 • Nykyisin Nokian henkilöstöjohtajana toimiva Hans-Jürgen Bill tulisi olemaan yhtiön henkilöstöjohtaja (Chief Human Resources Officer, CHRO). Hän vastaisi johtajuuden ja osaamisen kehittämisestä, rekrytoinneista ja henkilöstöhallinnon suuntaviivoista sekä yhtiön korvaus- ja etuisuuspolitiikasta. Henkilöstöhallintoyksiköllä tulisi olemaan ratkaiseva rooli monimuotoisen kansainvälisen ympäristön ja yrittäjähengen kehittämisessä yhdistyneessä yhtiössä.
 • Kathrin Buvac, joka toimii nykyisin Nokia Networksin strategiajohtajana tulisi olemaan yhtiön strategiajohtaja (Chief Strategy Officer, CSO). Hän olisi vastuussa Nokian yhtiötason strategiasta ja yhtiön pitkäaikaisesta strategisesta suunnasta, markkina- ja kilpailijatiedosta, yhtiön kehityksestä (mukaan lukien vastuu yritysjärjestelykohteiden valinnasta yhdessä talous- ja rahoitusjohtajan kanssa) sekä yhtiötason strategisista kumppanuuksista. Buvac ohjaisi lisäksi strategia- ja kehitystiimejä sekä innovaatio- ja operatiivisen johtajan alaisuudessa toimivaa innovaatiotiimiä varmistaakseen yhtiön strategian johdonmukaisen toteuttamisen. Hän vastaisi lisäksi Nokian esineiden internet -strategiasta ohjelmoitava maailma -visiomme mukaisesti.
 • Nykyisin Nokian markkinoinnista ja yhteiskuntasuhteista vastaava Barry French tulisi olemaan yhtiön markkinointijohtaja (Chief Marketing Officer, CMO) vastaten Marketing & Corporate Affairs -yksiköstä. Yksikkö keskittyisi alueelliseen ja yhtymätason markkinointiin, sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, yhteiskuntasuhteisiin, yhteiskuntavastuuseen, työterveyteen ja turvallisuuteen ja Nokian brändin hallintaan. French määrittäisi lisäksi yhtiön liiketoimintaryhmien tuotemarkkinoinnin pääsuunnan.
 • Tällä hetkellä Nokian lakiasiainjohtajana toimiva Maria Varsellona tulisi toimimaan yhtiön lakiasianjohtajana (Chief Legal Officer, CLO). Hän olisi vastuussa maailmanlaajuisesti kaikista Nokian juridisista, sopimuksellisista ja hallinnointitapaan liittyvistä asioista sekä eettisistä säännöksistä. Tämän lisäksi Varsellona toimisi toimitusjohtajan, hallituksen ja yhtiön muiden avainhenkilöiden neuvonantajana kyseisissä asioissa.


Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan ainoastaan julkisen osakevaihtotarjouksen onnistuneen päättymisen jälkeen* ja ne ovat riippuvaisia eräiden yritysneuvostojen konsultaatiomenettelyjen loppuunsaattamisesta.

Eilen julkistetun mukaisesti Alcatel-Lucent jatkaa merenalaisiin kaapeleihin keskittyvän Alcatel-Lucent Submarine Networks (ASN) -liiketoimintansa toimintaa yhtiön kokonaan omistamana tytäryhtiönä. Nokia odottaa jatkavansa ASN:n liiketoimintaa erillisenä yksikkönä.

Aiemmin julkistetun mukaisesti Nokia on solminut sopimuksen kartta- ja sijaintipalveluja tarjoavan HERE-liiketoimintansa myymisestä johtavien autonvalmistajien yhteenliittymälle. HERE jatkaa toimintaansa osana Nokiaa kaupan toteutumiseen saakka, mutta HERE ei sisälly Nokian suunniteltuun tulevaisuuden organisaatiorakenteeseen. HERE-kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ja Nokia aikoo raportoida HEREn lopetettuna toimintona vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

* Nokian yli 50,00 prosentin omistusosuus Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa suunnitellusta transaktiosta ja yhdistyneen yhtiön suunnitellun johtajiston ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Ensijainen kontakti: Nokia, Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Toissijainen kontakti: Alcatel-Lucent, Viestintä
Simon Poulter, simon.poulter@alcatel-lucent.com
Puh. +33 (0)1 55 14 10 06

Valerie La Gamba, valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com
Puh. + 33 (0)1 55 14 15 91

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia, Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Alcatel-Lucent, Sijoittajasuhteet
Marisa Baldo, marisa.baldo@alcatel-lucent.com
Puh. + 33 (0)1 55 14 11 20

Tom Bevilacqua, thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com
Puh. + 1 908-582-7998

Nokia
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Alcatel-Lucent
Alcatel-Lucent on johtava IP-verkkoteknologian, ultralaajakaistapalvelujen ja pilviteknologian erikoisosaaja. Alcatel-Lucent on sitoutunut tekemään globaalista viestinnästä innovatiivisempaa, kestävämpää ja lähestyttävämpää ihmisille, yrityksille ja viranomaisille kaikkialla. Missiomme on luoda ja toimittaa luotettavia verkkoja auttamaan asiakkaitamme vapauttamaan arvonsa. Verkot luovat menestyksen.

Lisätietoja varten vieraile Alcatel-Lucentin nettisivuilla osoitteessa http://www.alcatel-lucent.com, lue Alcatel-Lucentin blogin viimeisimmät kirjoitukset http://www.alcatel-lucent.com/blog  ja seuraa yhtiötä Twitterissä: http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: suunniteltu johtajisto- ja organisaatiorakenne julkisen osakevaihtotarjouksen päättymisen jälkeen, yhdistyneen yhtiön ominaisuudet, rakenne ja organisaatio, ehdotetut transaktion odotetut hyödyt, yhdistyneen yhtiön raportointirakenne, HERE-liiketoiminnan myynti ja ehdotetun HERE-liiketoiminnan myynnin odotettu toteutusajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista ja olosuhteista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian liiketoimintaan, maailmantalouden kehitys, internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetti, teollisuudenalan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden eriytyminen ja yhdentyminen, viranomaissääntelyn muutosten vaikutukset, ehdotetun transaktion aiheuttamat häiriöt, jotka voivat vaikeuttaa suhteiden ylläpitoa asiakkaisiin, työntekijöihin ja toimittajiin, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (ehdotetun Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen), sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltojen U.S. Securities and Exchange Commissionille ("SEC") rekisteröimistä asiakirjoista.


Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä pörssitiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä pörssitiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia tulee jättämään AMF:lle, ja mikä tulee olemaan AMF.n kommentoitavana, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään AMF:lle, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan ainoastaan tekemään Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty yhdellekään asiaankuuluvalle viranomaiselle, mukaan lukien SEC:lle. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöt kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.  

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen ja AMF on hyväksynyt sen, Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatelin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.