Skip to main content

Nokia nimittää Gregory Leen Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.6. 2017 klo 9.30

Nokia nimittää Gregory Leen Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi

Nokia julkisti tänään nimittävänsä Gregory Leen Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi. Lee on kokenut kuluttajateknologia- ja innovaatiojohtaja, ja hän aloittaa uudessa tehtävässään välittömästi. 

Lee astuu Nokian palvelukseen 13-vuotisen Samsung Electronics -uran jälkeen. Hänen viimeisin tehtävänsä oli Samsung Electronicsin Pohjois-Amerikan yhtiön toimitusjohtajuus, jossa hän keskittyi nopean kasvun, kannattavuuden ja operatiivisen toiminnan laadukkuuden varmistamiseen. Tässä roolissa Lee vastasi koko Samsungin Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista hallinnoiden tuoteportfoliota, johon kuului muun muassa matkapuhelimet ja kuluttajaelektroniikka sekä uusien markkinasegmenttien kuten digitaalisen terveydenhoidon, virtuaalitodellisuuden ja digitaalisten sisältöjen tuotteet.

"Olemme valinneet oikean henkilön johtamaan Nokia Technologies -liiketoimintaamme nyt kun innostus Nokia-tuotemerkkiä kohtaan on jälleen noussut eri puolilla maailmaa", sanoi Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. "Gregoryn intohimo innovaatioihin ja operatiivisen toiminnan laadukkuuden varmistamiseen sekä hänen todistetut kykynsä rakentaa ja johtaa kansainvälistä kuluttajaelektroniikkaliiketoimintaa tekevät hänestä sopivan henkilön edistämään Nokian liiketoimintaa muun muassa virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveydenhuollon alueilla."

"Olen innoissani mahdollisuudesta johtaa Nokia Technologies -liiketoimintayksikköä", sanoi Lee. "Yksikön tiimi on luonut innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja kuluttajaelektroniikkamarkkinoiden dynaamisilla, nopeasti kasvavilla segmenteillä, ja on kunnia päästä tältä pohjalta jatkamaan menestyskulkua myös tulevaisuudessa."

Leellä on biokemian kandidaatin tutkinto Kalifornian San Diegon yliopistosta. Lähes 30 vuotta kestäneen työuransa aikana hänellä on ollut useita johtotason tehtäviä tuotehallinnassa, teknologiakehityksessä ja markkinoinnissa. Aiemmin Lee on työskennellyt Samsungin globaalina markkinointijohtajana, Samsung Electronicsin Kaakkois-Aasian liiketoiminnan johtajana ja Samsung Telecommunicationsin Amerikan-liiketoimintojen johtajana. Ennen uraansa Samsungilla Lee johti tuotekehitys-, myynti- ja strategisia hankkeita kansainvälisille kuluttajabrändeille mukaan lukien Johnson & Johnson, Kellogg's ja Procter & Gamble.

Leen toimipaikaksi tulee Kalifornia ja hän raportoi Nokian toimitusjohtaja Surille. 30.6.2017 alkaen Nokian johtokunta koostuu näin ollen seuraavista jäsenistä: Rajeev Suri (puheenjohtaja), Basil Alwan, Hans-Juergen Bill, Kathrin Buvac, Ashish Chowdhary, Barry French, Bhaskar Gorti, Federico Guillén, Gregory Lee, Igor Leprince, Monika Maurer, Kristian Pullola, Marc Rouanne, Maria Varsellona ja Marcus Weldon.

Lisätietoja Nokian johtokunnan jäsenistä on saatavilla osoitteesta https://www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/johtokunta.

Nokia
Luomme teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com  

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme sekä johtoryhmässämme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, raportointisegmenttejä, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; ja G) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme sekä muutokset johtoryhmässämme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin hankinnan jälkeen; 5) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 6) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 7) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 8) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.