Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2017 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Oyj
Puolivuosikatsaus
27.7.2017 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2017 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Nokia Technologies -liiketoimintaryhmältä vahva tulos ja Nokian verkkoliiketoiminnalta vakaa suoritus

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistamasta vuoden 2017 toisen neljänneksen katsauksesta ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Täydellinen vuoden 2017 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen puolivuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2017 toisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa (5,7 miljardia euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä). Vuoden 2017 toisen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa (5,6 miljardia euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä). 
 • Vuoden 2017 toisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,03 euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä). Vuoden 2017 toisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,12 euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä).

Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 5 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Ultra Broadband Networks -segmentistä. Ultra Broadband Networks -segmentin Mobile Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski vuoden 2017 toisella neljänneksellä vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen, kun taas Fixed Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski vuoden 2017 toisella neljänneksellä vähemmän kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. IP Networks and Applications -segmentin IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski vähemmän vuoden 2017 toisella neljänneksellä kuin edellisellä neljänneksellä ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi. Global Services -segmentin liikevaihto pysyi suunnilleen muuttumattomana.
 • Vuoden 2017 toisen neljänneksen bruttokateprosentti oli vahva 39,1 %, ja liikevoittoprosentti oli 8,2 % Ultra Broadband Networks-, Global Services- ja IP Networks and Applications -segmenttien vakaan suorituksen ansiosta.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto kasvoi 90 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti uuden lisensointisopimuksen solmimisesta vuoden 2017 toisella neljänneksellä sekä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä laajennetun lisensointisopimuksen vaikutuksesta. Noin 40 % liikevaihdon 175 miljoonan euron kasvusta vuodentakaiseen verrattuna oli kertaluonteista ja sisälsi vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen kohdistuvan osuuden.
 • Liikevoitto kasvoi 158 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti liikevaihdon kasvusta, mitä lisensointiin liittyvien oikeudenkäyntikulujen kasvu sekä digitaalisen terveydenhuollon yksikön aloittaminen osin tasoitti.

       

Vuoden 2017 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun ei-IFRS-luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos
4-6/
2017
vrt.
4-6/
2016
1-3/
2017
Muutos
4-6/
2017
vrt.
1-3/
2017
1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos
1-6/
2017
vrt.
1-6/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta (ei-IFRS)     -2 %   7 %     -4 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 629 5 670 -1 % 5 388 4 % 11 017 11 285 -2 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 4 971 5 222 -5 % 4 902 1 % 9 873 10 415 -5 %
Ultra Broadband Networks 2 165 2 356 -8 % 2 236 -3 % 4 401 4 653 -5 %
Global Services 1 448 1 444 0 % 1 361 6 % 2 809 2 888 -3 %
IP Networks and Applications 1 358 1 421 -4 % 1 304 4 % 2 663 2 874 -7 %
  Nokia Technologies 369 194 90 % 247 49 % 616 391 58 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 307 270 14 % 254 21 % 562 506 11 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 350 2 205 7 % 2 196 7 % 4 546 4 433 3 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 41,7 % 38,9 % 280pp 40,8 % 90pp 41,3 % 39,3 % 200pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 574 332 73 % 341 68 % 915 677 35 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 406 313 30 % 324 25 % 730 650 12 %
Ultra Broadband Networks 191 184 4 % 245 -22 % 437 311 41 %
Global Services 123 34 262 % 55 124 % 179 137 31 %
IP Networks and Applications 91 95 -4 % 23 296 % 114 202 -44 %
  Nokia Technologies 230 89 158 % 116 98 % 346 195 77 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -62 -70   -99   -161 -169  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 10,2 % 5,9 % 430pp 6,3 % 390pp 8,3 % 6,0 % 230pp
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS) -63 -29 117 % -81 -22 % -144 -96 50 %
Tuloverot (ei-IFRS) -74 -135 -45 % -48 54 % -122 -275 -56 %
Tulos (ei-IFRS) 441 171 158 % 203 117 % 644 310 108 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos (ei-IFRS) 449 194 131 % 196 129 % 646 346 87 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta (ei-IFRS) -9 -24 -63 % 6   -2 -37 -95 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,08 0,03 167 % 0,03 167 % 0,11 0,06 83 %Vuoden 2017 toisen neljänneksen ja tammi-kesäkuun raportoidut luvut. Katso lisätietoja Tilinpäätöstietojen liitetiedosta 1, Laadintaperiaatteet 1
EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR) 4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos
4-6/
2017
vrt.
4-6/
2016
1-3/
2017
Muutos
4-6/
2017
vrt.
1-3/
2017
1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos
1-6/
2017
vrt.
1-6/
2016
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta     0 %   7 %     -2 %
Liikevaihto 5 619 5 576 1 % 5 378 4 % 10 996 11 088 -1 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 4 971 5 222 -5 % 4 902 1 % 9 873 10 415 -5 %
Ultra Broadband Networks 2 165 2 356 -8 % 2 236 -3 % 4 401 4 653 -5 %
Global Services 1 448 1 444 0 % 1 361 6 % 2 809 2 888 -3 %
IP Networks and Applications 1 358 1 421 -4 % 1 304 4 % 2 663 2 874 -7 %
  Nokia Technologies 369 194 90 % 247 49 % 616 391 58 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 307 270 14 % 254 21 % 562 506 11 %
  Ei-IFRS-oikaisut -11 -93 -88 % -11 0 % -21 -197 -89 %
Bruttokate 2 236 2 031 10 % 2 125 5 % 4 361 3 608 21 %
Bruttokateprosentti 39,8 % 36,4 % 340pp 39,5 % 30pp 39,7 % 32,5 % 720pp
Liiketappio/-voitto -45 -760 -94 % -127 -65 % -173 -1 472 -88 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 406 313 30 % 324 25 % 730 650 12 %
Ultra Broadband Networks 191 184 4 % 245 -22 % 437 311 41 %
Global Services 123 34 262 % 55 124 % 179 137 31 %
IP Networks and Applications 91 95 -4 % 23 296 % 114 202 -44 %
  Nokia Technologies 230 89 158 % 116 98 % 346 195 77 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -62 -70   -99   -161 -169  
  Ei-IFRS-oikaisut -620 -1 092 -43 % -468 32 % -1 088 -2 149 -49 %
Liikevoittoprosentti -0,8 % -13,6 % 1 280pp -2,4 % 160pp -1,6 % -13,3 % 1 170pp
Rahoitustuotot ja -kulut -218 -32 581 % -146 49 % -364 -135 170 %
Tuloverot 2 -172 65   -154 12 % -325 166  
Tulos 2 -433 -726 -40 % -435   -868 -1 437 -40 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 2 -423 -667 -37 % -473 -11 % -896 -1 291 -31 %
Määräysvallattomien omistajien osuus tuloksesta 2 -9 -58 -84 % 37 -124 % 28 -147  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 2 -0,07 -0,12 -42 % -0,08 -13 % -0,16 -0,23 -30 %
Nettokassa ja muut likvidit varat 3 964 7 077 -44 % 4 409 -10 % 3 964 7 077 -44 %
1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Tämän katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-hankintaan ja -integraatioon liittyviä kuluja, eikä myöskään liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään ei-IFRS-oikaisut-osioissa sekä viimeisen neljänneksen että vuoden 2016 alusta tapahtuneen tuloskehityksen kuvausten yhteydessä ja tämän taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Laadintaperiaatteet (liite 1).
2 Raportoitu 1-6/2016 tulos ei ole vertailukelpoinen aiemmin julkaistun Raportoidun 1-6/2016 tuloksen kanssa johtuen vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä tehdystä Alcatel-Lucentin hankintalaskelman päivityksestä, minkä seurauksena vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen raportoitua verohyötyä on oikaistu.


Muutoksia raportointirakenteessa 1.4.2017 alkaen

Nokia ilmoitti 17.3.2017 muutoksista organisaatiorakenteeseensa vauhdittaakseen yhtiön strategian toteuttamista, mukaan lukien kyky tehdä vahvaa taloudellista tulosta, kasvattaa palveluliiketoimintaa, vastata mobiiliverkkoasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, saavuttaa kustannussäästö- ja meneillään olevat muutostavoitteet ja edesauttaa strategista innovointia koko Nokian verkkoliiketoiminnassa. Tähän organisaatiomuutokseen sisältyi Nokian silloisen Mobile Networks
-liiketoimintaryhmän jakaminen kahteen erilliseen organisaatioon: Mobile Networks, joka keskittyy tuotteisiin ja ratkaisuihin, ja Global Services, joka keskittyy palveluihin.

Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut verkkoliiketoimintansa taloudellista raportointirakennetta. Vuoden 2017 toisesta neljänneksestä alkaen Nokian verkkoliiketoiminta koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä ja viidestä liiketoimintaryhmästä:

 1. Ultra Broadband Networks -segmentti, joka koostuu Mobile Networks- ja Fixed Networks -liiketoimintaryhmistä.
  • Mobile Networks -liiketoimintaryhmä koostuu aiemman Mobile Networks -liiketoimintaryhmään kuuluneista tuotteista ja ratkaisuista. Organisaatiomuutoksen seurauksena palvelut eivät enää kuulu Mobile Networks -liiketoimintaryhmään. Mobile Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa radioverkkoja, konvergoituja runkoverkkoja ja edistyksellisiä mobiiliverkkoratkaisuja (lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion Segmentti-informaatioliitetiedossa, liite 3).
  • Fixed Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa laajakaistayhteyksiä, digitaaliseen kotiin liittyviä järjestelmiä, pääsynhallintaratkaisuja sekä kiinteän verkon palveluita (lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion Segmentti-informaatioliitetiedossa, liite 3).
 2. Global Services -segmentti, joka koostuu Global Services -liiketoimintaryhmästä.
  • Global Services -liiketoimintaryhmä koostuu palveluista, jotka kuuluivat aiemmin Mobile Networks -liiketoimintaryhmään mukaan lukien läpi yhtiön kehitettävät verkonhallintapalvelut. Global Services -liiketoimintaryhmään eivät kuulu Fixed Networks-, IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmiin ennen organisaatiorakenteen uudistamista kuuluneet palvelut, jotka kuuluvat jatkossakin kyseisiin liiketoimintaryhmiin. Global Services -liiketoimintaryhmä tarjoaa verkkojen suunnittelu- ja optimointipalveluita, verkkojen asennuspalveluita, järjestelmäintegaatiopalveluita, läpi yhtiön kehitettäviä verkonhallintapalveluita ja verkkojen ylläpitopalveluita (lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion Segmentti-informaatioliitetiedossa, liite 3).
 3. IP Networks and Applications -segmentti, joka koostuu IP/Optical Networks- ja Applications & Analytics -liiketoimintaryhmistä.
  • IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmä tarjoaa IP-reititystä, optisia verkkoja ja IP-/optisiin verkkoihin liittyviä palveluja (lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion Segmentti-informaatioliitetiedossa, liite 3).
  • Applications & Analytics -liiketoimintaryhmä tarjoaa älykkäitä ohjelmistoja ja palveluita, jotka auttavat palveluntarjoajia rakentamaan vahvaa digitaalista liiketoimintaa, mukaan lukien liiketoiminnan tukijärjestelmät, operatiiviset tukijärjestelmät, palvelutoimitusalustat, verkonhallinta, uusiin liiketoimintoihin liittyvät ratkaisut, sekä Comptel-kaupan seurauksena tulleet ohjelmisto- ja palveluratkaisut (lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion Segmentti-informaatioliitetiedossa, liite 3).

 

Ei-IFRS-tunnusluvut antavat hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä

Annamme raportoitujen IFRS-tunnuslukujen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta. Uskomme, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman alla kuvattuja eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Näitä ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta, vaan niitä tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa.

Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyviä kuluja, liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin ja muihin niihin kuluihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Ei-IFRS-oikaisut raportoidaan ainoastaan Nokian konsernitasolla eikä niitä kohdisteta segmenteille.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Tämän Nokian tulosta koskevan taloudellisen katsauksen sisältämä taloudellisten pääkohtien tarkastelu sisältää Nokian liiketoimintojen eli Nokian verkkoliiketoiminnan, Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavista segmenteistä esitetään lisätietoa tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa Segmentti-informaatio (liite 3).

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olen ylpeä koko Nokia-tiimistä, jonka panostuksen ansiosta saavutimme vahvan kannattavuuden toisella neljänneksellä ja konsernitason liikevaihtomme pysyi lähes muuttumattomana vuodentakaiseen verrattuna. Tämän tuloksen taustalla olivat Nokia Technologies -liiketoiminnan erinomainen suoritus sekä verkkoliiketoiminnan vahvat bruttokateprosentit ja entisestään parantunut liikevaihto. Vuosineljänneksellä tekemämme hyvän työn johdosta suhtaudun yhä luottavaisesti siihen, että saavutamme verkkoliiketoiminnassamme koko vuoden ohjeistuksemme mukaisen 8-10 %:n liikevoittoprosentin.

Etenimme lisäksi edelleen strategiamme neljän painopistealueen toteuttamisessa toisella neljänneksellä. Ensimmäinen painopistealueemme on olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille. Tilaukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuodentakaiseen verrattuna, voitimme jälleen valtaosan tavoittelemistamme kaupoista ja solmimme enemmän merkittäviä sopimuksia ensimmäisellä vuosipuoliskolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Tuotteidemme ristiinmyynti tuo meille edelleen uusia mahdollisuuksia, ja teimmekin useita merkittäviä kauppoja neljänneksen aikana, kuten sopimuksemme toimittaa M1:lle Singaporessa kolme Dense Wavelength Division Multiplexing -verkkoa.

Toinen strateginen painopistealueemme on laajentaa verkkojen myyntiä valikoiduille uusille vertikaalisille markkinoille, ja tämä työmme alkaa tuottaa tulosta tilausten, asiakkaiden ja teknologian suhteen. Tilauksemme kasvoivat kaksinumeroisin luvuin useimmilla vertikaalisilla kohdemarkkinoillamme, ja uusasiakashankintamme tehostui merkittävästi vuodentakaiseen verrattuna. Julkistimme lisäksi toisella neljänneksellä uusia IP-reititystuotteita, joiden ansiosta olemme vahvassa kilpailuasemassa sekä perinteisen asiakaskuntamme keskuudessa että uusilla kohdemarkkinoilla tuotteiden tullessa laajalti saataville ensi vuonna. Asiakkaidemme varhainen palaute kyseisiä tuotteita kohtaan on ollut erinomaista ja yhtiöt kuten BT Group ja Xiaomi ovat jo ilmaisseet ostoaikeensa.

Kolmannessa strategisessa painopistealueessamme tavoitteenamme on rakentaa vahva, itsenäinen ja mittava ohjelmistoliiketoiminta. Kovan työmme tulokset alkavat näkyä. Applications & Analytics -liiketoimintaryhmämme toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi mukavasti vuodentakaiseen verrattuna ja tilauskanta kasvoi vahvasti.

Neljäs strateginen painopistealueemme on luoda uutta liiketoimintaa ja lisensointimahdollisuuksia kuluttajatuotteissa. Sopimuksemme patenttilisenssistä ja liiketoimintayhteistyöstä Applen kanssa oli neljänneksen selvä kohokohta. Sopimuksen hyödyn voi nähdä Nokia Technologies -liiketoiminnan tuloksessa, ja odotamme innolla liiketoimintayhteistyömme laajentamisen jatkamista Applen kanssa tulevina kuukausina. Saavutimme lisäksi äskettäin tärkeän merkkipaalun solmiessamme lisensointisopimuksen kiinalaisen älypuhelinvalmistaja Xiaomin kanssa, mikä luo edellytykset tiiviimmälle yhteistyölle muiden kiinalaisten valmistajien kanssa.

Lopuksi, arvioimme vuoden 2017 markkinaolosuhteiden olevan hieman ennakoitua haastavammat ensisijaisella kohdemarkkinallamme viestintäpalvelujen tarjoajien keskuudessa. Tämänhetkisen arviomme mukaan markkinan supistuminen on 3-5 prosentin paikkeilla, kun aiempi näkemyksemme supistumisesta oli muutaman prosentin luokkaa. Lisäksi arvioimme edelleen verkkoliiketoiminnan liikevaihdon vastaavan markkinakehitystä.

Uskon, että Nokian kurinalainen toimintamalli saattaa meidät näistä haasteista huolimatta hyvään asemaan menestyäksemme kaikenlaisissa olosuhteissa ja tuottaaksemme jatkossakin osakkeenomistajille vakaata lisäarvoa. Näemme lisäksi Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa merkkejä 5G:n kehityksen nopeuttamisesta sekä merkittävien käyttöönottojen aloittamisesta vuonna 2019.

Yhteenvetona: hyvä vuoden toinen neljännes, joitain haasteita edessä tänä vuonna, mutta myös syitä olla optimistinen Nokian suorituskyvyn suhteen.


Rajeev Suri
Toimitusjohtaja


NOKIA VUODEN 2017 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (EI-IFRS)

Ei-IFRS-liikevaihto ja ei-IFRS-liikevoitto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 1 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 2 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 7 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-tyksen kulut Myynnin ja hallinnon kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosentin muutos %
Verkko-liiketoiminta -251 -5 % -21 32 12 71 93 220pp
Nokia Technologies 175 90 % 165 -3 -11 -10 141 1 640pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 37 14 % 2 4 10 -7 8 570pp
Eliminoinnit -2   0 0 0 0 0  
Nokia -41 -1 % 145 33 10 55 242 430pp

Nokian vuoden 2017 toisen neljänneksen ei-IFRS-bruttokatteeseen, muihin ei-IFRS-tuottoihin ja -kuluihin sekä ei-IFRS-liikevoittoon vaikutti myönteisesti vuodentakaiseen verrattuna latinalaisamerikkalaisen asiakkaan vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen käynnissä olleen oikeudellisen maksukyvyttömyysmenettelyn puuttuminen.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-vaihto % muutos Brutto-kate Tutki-muksen ja kehi-tyksen kulut Myynnin ja hallin-non kulut Muut tuotot ja kulut Liike-voitto Liike-voitto-prosen-tin muutos %
Verkko-liiketoiminta 69 1 % 10 28 15 30 82 160pp
Nokia Technologies 122 49 % 118 1 8 -12 114 1 530pp
Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 53 21 % 27 10 3 -3 37 1 880pp
Eliminoinnit -3   0 0 0 0 0  
Nokia 241 4 % 154 39 26 15 233 390pp

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva ei-IFRS-tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-
voitto
Rahoitus-tuotot ja -kulut Tulo-
verot
Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 242 -34 61 270 -15 255

 

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä Nokian tuloksen alueellinen jakauma johti poikkeuksellisen alhaiseen 14 %:n ei-IFRS-verokantaan. Muiden rahoitustuottojen ja -kulujen negatiivinen nettovaihtelu johtui ensisijaisesti valuuttakurssivaihteluista ja alhaisemmista korkotuotoista.

Vertailu edelliseen neljännekseen

EUR milj.,
ei-IFRS
Liike-voitto Rahoitus-tuotot ja -kulut Tulo-verot Tulos Määräys-vallattomien omistajien osuus tuloksesta Emoyhtiön osakkeen-omistajille kuuluva tulos
Nokia 233 18 -26 238 15 253

 

Nokian tuloksen alueellinen jakauma vastasi vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen jakaumaa ja johti poikkeuksellisen alhaiseen 14 %:n ei-IFRS-verokantaan. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti venture fund -sijoitusten voitonjaosta.

NOKIA VUODEN 2017 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (RAPORTOITU)

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi 1 % vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 4 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi pysynyt suunnilleen muuttumattomana vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja olisi kasvanut 7 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2017 toisella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta, alhaisemmista myynnin jaksotuksiin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion korkeammasta liikevaihdosta, mitä Nokian verkkoliiketoiminta osin tasoitti.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2017 toisella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta, Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Liikevoitto

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Liiketappion pieneneminen vuoden 2017 toisella neljänneksellä johtui ensisijaisesti muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta, korkeammasta bruttokatteesta sekä vähäisemmässä määrin tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kulujen laskusta. Vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2017 toisen neljänneksen tulokseen vaikutti myönteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen käynnissä olleen oikeudellisen maksukyvyttömyysmenettelyn puuttuminen.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta ja alhaisemmista myynnin jaksotuksiin liittyvistä ei-IFRS-oikaisuista. Nokian verkkoliiketoiminnan alhaisempi bruttokate tasoitti tätä osin.

Tutkimuksen ja kehityksen kulut laskivat johtuen ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä sekä tuotevalikoimastrategiaan liittyviä kuluja koskeneet korkeammat ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta ja Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä Nokia Technologies -liiketoiminnan korkeammat myynnin ja hallinnon kulut osin tasoittivat.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 162 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2017 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2016 toisella neljänneksellä olivat 636 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti pienemmistä ei-IFRS-oikaisuista liittyen alhaisempiin uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin sekä vähäisemmässä määrin Nokian verkkoliiketoiminnasta. Vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2017 toisen neljänneksen tulokseen vaikutti myönteisesti latinalaisamerikkalaisen asiakkaan vuoden 2016 toiseen neljännekseen kielteisesti vaikuttaneen käynnissä olleen oikeudellisen maksukyvyttömyysmenettelyn puuttuminen.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Liiketappio pieneni vuoden 2017 toisella neljänneksellä, mikä johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokatteesta ja alhaisemmista tutkimuksen ja kehityksen sekä myynnin ja hallinnon kuluista. Muiden tuottojen ja kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu tasoitti tätä osin.

Bruttokatteen kasvu johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta sekä vähäisemmässä määrin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä tuotevalikoimastrategiaan liittyviin kuluihin liiittyneet korkeammat ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Tutkimuksen ja kehityksen kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta sekä vähäisemmässä määrin alhaisemmista ei-IFRS-oikaisuista, jotka liittyivät alhaisempiin tuotevalikoimastrategiaan liittyviin kuluihin sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion alhaisempiin tutkimuksen ja kehityksen kuluihin.

Myynnin ja hallinnon kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta, mitä korkeammat transaktio- ja integraatiokuluihin liittyvät ei-IFRS-oikaisut osin tasoittivat.

Nokian muut tuotot ja kulut olivat 162 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2017 toisella neljänneksellä, kun ne vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 69 miljoonaa euroa kuluja. Nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti korkeammista uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, korkeammista tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista sekä Nokia Technologies -liiketoiminnasta. Nokian verkkoliiketoiminta tasoitti tätä osin.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Vertailu vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappion pieneneminen vuoden 2017 toisella neljänneksellä johtui ensisijaisesti pienemmästä liiketappiosta, mitä korkeammat verot ja rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu osin tasoittivat.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti ei-IFRS-oikaisuista, jotka liittyivät Nokian ostotarjouksiin liittyen 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n joukkovelkakirjalainojen, 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n joukkovelkakirjalainojen ja 15.5.2019 erääntyvien 5,375 %:n joukkovelkakirjalainojen hankintaan. Näiden transaktioiden tarkoituksena oli optimoida Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta, alentaa keskimääräisiä vuotuisia korkokuluja ja poistaa tytäryhtiötason ulkoisia velkoja. Vuoden 2017 toiseen neljännekseen vaikutti lisäksi kielteisesti valuuttakurssivaihtelut ja alhaisemmat korkotuotot.

Tuloverot muuttuivat tuloverotuotosta vuoden 2016 toisella neljänneksellä tuloverokuluksi toisella neljänneksellä 2017 johtuen pääasiassa kertaluonteisesta muutoksesta tuloverovelkoihin, joihin liittyy epävarmuutta. ja kertaluonteisesta verokulusta liittyen laskennallisten verosaatavien alaskirjauksiin. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä Nokia kirjasi Saksassa 206 miljoonan euron tuloverovelan, johon liittyy epävarmuutta. Tämä liittyy aikaisemman Alcatel-Lucentin Railway Signaling -liiketoiminnan myyntiin vuonna 2006 Thalesille (lisätietoa Nokian vuoden 2016 vuosikertomuksen liitteessä 12, Tuloverot). Johto on uudelleenarvioinut uusien tosiseikkojen ja olosuhteiden pohjalta veronmaksun todennäköisyyden ja tullut siihen lopputulokseen, että epävarman tuloverovelan kirjaaminen vuoden 2017 toisen neljänneksen lopulla on oikeutettua.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan tappion pieneneminen vuoden 2017 toisella neljänneksellä johtui ensisijaisesti pienemmästä liiketappiosta ja määräysvallattomille osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta, mitä rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu ja korkeammat tuloverot osin tasoittivat.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan negatiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti korkeammista ei-IFRS-oikaisuista, jotka liittyivät Nokian ostotarjouksiin 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n joukkovelkakirjalainojen, 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n joukkovelkakirjalainojen ja 15.5.2019 erääntyvien 5,375 %:n joukkovelkakirjalainojen hankintaan. Näiden transaktioiden tarkoituksena oli optimoida Nokian kokonaisvelkaantuneisuutta, alentaa vuotuisia korkokuluja ja poistaa tytäryhtiötason ulkoisia velkoja. Venture fund -sijoituksista seuranneet tuotot tasoittivat tätä osin.

Korkeammat verot johtuivat ensisijaisesti kertaluonteisesta muutoksesta tuloverovelkoihin, joihin liittyy epävarmuutta, sekä kertaluonteisesta verokulusta liittyen laskennallisten verosaatavien alaskirjauksiin. Tätä osin tasoitti kertaluonteisen Nokian ja Alcatel-Lucentin toimintamallien yhdistämiseen liittyvän verokulun puuttuminen. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä Nokia kirjasi Saksassa 206 miljoonan euron tuloverovelan, johon liittyy epävarmuutta. Tämä liittyy aikaisemman Alcatel-Lucentin Railway Signaling -liiketoiminnan myyntiin vuonna 2006 Thalesille (lisätietoa Nokian vuoden 2016 vuosikertomuksen liitteessä 12, Tuloverot). Johto on uudelleenarvioinut uusien tosiseikkojen ja olosuhteiden pohjalta veronmaksun todennäköisyyden ja tullut siihen lopputulokseen, että epävarman tuloverovelan kirjaaminen vuoden 2017 toisen neljänneksen lopulla on oikeutettua.   

Määräysvallattomille osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu johtui ensisijaisesti Nokian osittain omistaman tytäryhtiön kertaluonteisen tulon puuttumisesta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ei-IFRS-oikaisujen tarkastelu vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Ei-IFRS-oikaisut sisältävät Alcatel-Lucent-kauppaan ja integraatioon liittyvät kulut, liikearvon arvonalentumiskulut, aineettomien hyödykkeiden poistot ja yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, jotka eivät välttämättä ole merkityksellisiä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen arvioinnin kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään tämän katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (liite 2).

EUR milj. 4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos
4-6/
2017
vrt.
4-6/
2016
1-3/
2017
Muutos
4-6/
2017
vrt.
1-3/
2017
Liikevaihto -11 -93 -88 % -11 0 %
Bruttokate -114 -174 -34 % -71 61 %
Tutkimus- ja kehityskulut -173 -162 7 % -184 -6 %
Myynnin ja hallinnon kulut -151 -154 -2 % -138 9 %
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -182 -602 -70 % -74 146 %
Liiketappio/-voitto -620 -1 092 -43 % -468 32 %
Rahoitustuotot ja -kulut -156 -3 5100 % -64 144 %
Tuloverot -98 200   -106 -8 %
Tulos -873 -896 -3 % -638 37 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -873 -862 1 % -669 30 %
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta -1 -34 -97 % 31  

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevaihtoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 11 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat hankintalaskelman laatimiseen liittyvästä oikaisusta, joka liittyi Alcatel-Lucentin taseessa kaupan toteutumishetkellä olleiden myynnin jaksotusten arvostuksen alentamiseen.

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut

Liikevoittoa koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 620 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Liikevoittoon liittyneet ei-IFRS-oikaisut johtuivat ensisijaisesti seuraavista bruttokatteeseen, tutkimuksen ja kehityksen kuluihin, myynnin ja hallinnon kuluihin sekä muihin tuottoihin ja kuluihin alentavasti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Bruttokatetta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 114 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista sekä myynnin jaksotuksista.

Tutkimuksen ja kehityksen kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 173 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista sekä vähäisemmässä määrin Alcatel-Lucent-kauppaan liittyvistä tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista.

Myynnin ja hallinnon kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 151 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupasta seuranneista aineettomien hyödykkeiden poistoista ja integraatio- ja transaktiokuluista.

Muita tuottoja ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 182 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti uudelleenjärjestely- ja muista niihin liittyvistä kuluista, jotka johtuivat Nokian kustannusvähennyksiin ja tehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloitteista sekä vähäisemmässä määrin tuotevalikoimastrategiaan liittyvistä kuluista.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvaa tulosta koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 873 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti liikevoittoa koskevista ei-IFRS-oikaisuista sekä seuraavista rahoitustuottoihin ja -kuluihin sekä veroihin alentavasti vaikuttaneista ei-IFRS-oikaisuista:

Rahoitustuottoja- ja kuluja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 156 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne liittyivät Nokian ostotarjouksiin liittyen 15.1.2028 erääntyvien 6,50 %:n joukkovelkakirjalainojen, 15.3.2029 erääntyvien 6,45 %:n joukkovelkakirjalainojen ja 15.5.2019 erääntyvien 5,375 %:n joukkovelkakirjalainojen hankintaan.

Veroja koskevat ei-IFRS-oikaisut olivat 98 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä, ja ne johtuivat ensisijaisesti kertaluonteisesta muutoksesta verovelkoihin, joihin liittyy epävarmuutta, ja kertaluonteisesta verokulusta liittyen laskennallisten verosaatavien alaskirjauksiin. Tätä tasoitti osin 184 miljoonan euron verohyöty, joka liittyi liikevoittoa ja rahoitustuottoja ja-kuluja koskeviin ei-IFRS-oikaisuihin.

Kustannussäästöohjelma   

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kustannussäästöohjelmaamme liittyvästä taloudellisesta tiedosta vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa. Nokian ja Alcatel-Lucentin aiemmat uudelleenjärjestely- ja kustannussäästöohjelmat sisältyvät tähän kokonaiskustannussäästöohjelmaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen.

Milj. EUR, arviolta 4-6/
2017
Uudelleenjärjestely- ja  muiden niihin liittyvien velkojen alkusaldo 720
 + Kulukirjaukset vuosineljänneksen aikana 170
 - Ulosmenevät rahavirrat vuosineljänneksen aikana 140
 = Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien velkojen loppusaldo 750
  Uudelleenjärjestelyvarausten osuus loppusaldosta 670
  Muiden velkojen osuus loppusaldosta 80
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muut niihin liittyvät kulut yhteensä 1 700
 - Kumulatiiviset kulukirjaukset 1 000
 = Tulevat kulukirjaukset 700
   
Odotettavissa olevat uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin liittyvät ulosmenevät kokonaisrahavirrat 2 150
 - Maksetut rahavirrat 700
 = Tulevat ulosmenevät rahavirrat 1 450

 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto koko vuoden 2016 tuloksestamme sekä tulevaisuuden odotuksemme kustannussäästöohjelmaamme ja verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyen.

  Toteu-tunut Arvioidut
summat
Milj. EUR,
arviolta,
pyöristetty
lähimpään
50 miljoo-
naan
euroon
2016 Koko
vuosi
2017
Koko
vuosi
2018
Koko
vuosi
2019 ja
siitä
eteen-
päin
Yhteensä
    1-3
2017
lopus-
sa
4-6
2017
lopus-
sa
1-3
2017
lopus-
sa
4-6
2017
lopus-
sa
1-3
2017
lopus-
sa
4-6
2017
lopus-
sa
1-3
2017
lopus-
sa
4-6
2017
lopus-
sa
Kokonais-
kustannus-
säästöt
550 250 250 400 400 0 0 1 200 1 200
 - Toiminta-
kulut
350 100 100 350 350 0 0 800 800
 - Hankinnan ja valmistuksen
kulut
200 150 150 50 50 0 0 400 400
Uudelleen-
järjestely-
kulut ja muut
niihin liittyvät
kulut
750 750 750 200 200 0 0 1 700 1 700
Uudelleen-
järjestely-
kuluihin ja
muihin niihin
liittyviin kuluihin liittyvät ulos-
menevät raha-
virrat
400 750 750 550 550 450 450 2 150 2 150
Verkko-
laitteiston
vaihdok-
siin liittyvät
kulut ja ulos-
menevät
raha-
virrat
150 450 450 300 300 0 0 900 900

Koko vuonna 2016 alhaisemmat tulospalkkiovelat vaikuttivat myönteisesti toteutuneisiin kustannussäästöihin, mikä johtui vuoden 2016 taloudellisesta tuloksesta. Vuoden 2016 kokonaiskustannukset laskivat aiemmin arvioitua enemmän, ja alhaisempien tulospalkkiovelkojen vaikutus oli yli puolet tästä laskusta. Tämän kehityksen odotetaan muuttuvan vuonna 2017 olettaen, että vuoden 2017 taloudellinen tulos on odotustemme mukainen. Nokia edistyy yhä kumulatiivisesti katsottuna koko vuoden 2018 aikana tavoittelemiensa 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöjen saavuttamisessa.


NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Nokian vuotuiset kustannussäästöt,
pois lukien Nokia Technologies
Noin 1,2 miljardin euron vuotuisten kokonais-kustannus-säästöjen saavuttaminen koko vuoden 2018 aikana1 Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin
ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015, pois lukien Nokia Technologies. Nokia arvioi saavansa noin 800 miljoonan euron kustannussäästöt toimintakuluista ja noin 400 miljoonan euron kustannussäästöt hankinnan ja valmistuksen kuluista.

Uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. Uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 2,15 miljardia euroa.
  Verkkolaitteiston vaihdokset Yhteensä noin 900 miljoonaa euroa1 Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja
-kulut
Noin 250 miljoonaa euroa kuluja koko vuoden 2017 aikana

 

 

 
Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, etuuspohjaiset eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuusjärjestelyt sekä valuuttakurssivaihteluiden vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.

Nokia arvioi ei-IFRS-rahoitustuottoihin ja
-kuluihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 200 miljoonaa euroa koko vuoden 2017 aikana.
  Ei-IFRS-verokanta 25 %:n ja
30 %:n välillä koko vuonna 2017

(päivitys)
Nokia arvioi, että sen koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokantaan vaikuttavat tekijät kuten tuloksen alueellinen jakauma (uusi kommentti)
(Tämä on päivitys aikaisempaan arvioomme ja kommenttiimme, joiden mukaan koko vuoden 2017 ei-IFRS-verokanta olisi 30 %:n ja 35 %:n vaihteluvälin keskivaiheilla.)

Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 800 miljoonaa euroa koko vuonna 2017.
(Tämä on päivitys aikaisempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 600 miljoonaa euroa koko vuonna 2017. Päivitys johtuu kertaluonteisesta veroerästä.2)
  Käyttöomaisuus-investoinnit Noin 500 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.

Nokian verkkoliike-toiminta Liikevaihto Lasku vastaa ensisijaisen kohdemarkkinan laskua koko vuonna 2017

 
Arvioimme tällä hetkellä markkinaolosuhteiden olevan hieman ennakoitua haastavampia vuonna 2017 (uusi kommentti).
Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin koko vuonna 2017:


 • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan 3-5 %:n supistuminen. (Tämä on päivitys aiempaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioimme supistumisen olevan muutaman prosentin luokkaa);
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoituksiin liittyvä epävarmuus erityisesti vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla (uusi kommentti);
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen;
 • Kustannussäästö- ja jälleeninvestointi-suunnitelmien toimeenpano toimintakulujen laskiessa edelliseen vuoteen verrattuna; ja
 • Tarvittavien tutkimus- ja kehitysinvestointien määrä tuotteiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 5G:n tulon nopeuttamiseksi (uusi kommentti).

Nokian verkkoliiketoiminnan näkymät annetaan perustuen oletukseen siitä, että valuuttakurssit pysyvät muuttumattomina.

Liikevoittoprosentti

8-10 % koko vuonna 2017
Nokia
Technologies
Liikevaihto

 
Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2017 näkymistä.

Nokia raportoi tästä lähin patentti- ja tavaramerkin lisensointitoiminnan liikevaihdon neljännesvuosittain koko vuoden liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) sijasta.

Nokia arvioi digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median alueiden kokonaisliikevaihdon kasvavan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen median tuotteidemme lisääntyneestä käyttöönotosta kuluttajien keskuudessa.
     

1 Katso lisätietoja kustannussäästöjä ja verkkolaitteiston vaihdoksia koskevasta ohjeistuksesta yllä olevasta Kustannussäästöohjelma-osiosta.

2 Katso lisätietoja kertaluonteisesta veroerästä yllä olevasta "Nokia vuoden 2017 toisella neljänneksellä (raportoitu)" -osiosta.

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel Lucent -hankinnan jälkeinen tehokkuus, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti sekä Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 10) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan sekä säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin tai 23.5.2017 julkistettuun liiketoimintayhteistyöhön ja patenttilisenssiin Nokian ja Applen välillä, mukaan lukien tulo joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta tai sopimuksesta; 12) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 13) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 14) kykymme tunnistaa ja korjata materiaaliset heikkoudet taloudellisen raportointimme sisäisessä valvonnassa; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 17) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-tavaramerkkiä, erityisesti digitaalisen median ja digitaalisen terveydenhuollon saralla, ja kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 18) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 19) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 20) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 21) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 22) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 23) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 24) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 25) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 26) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai saavuttaa niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot ja toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 27) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 28) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 29) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 30) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 23.3.2017 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 67-85 otsikon "Operating and financial review and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi taloudellisen katsauksen julkistettavaksi 26.7.2017.

LEHDISTÖ- JA SIJOITTAJATIEDUSTELUT:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900, sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080, sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen katsauksensa 26.10.2017.