Skip to main content

Nokia Säätiön tunnustuspalkinto professori Erkki Ojalle uraauurtavasta työstä koneoppimisen, hahmontunnistuksen ja neuraalilaskennan aloilla

Lehdistötiedote

22.11.2017

Nokia Säätiö on myöntänyt vuoden 2017 tunnustuspalkintonsa emeritusprofessori Erkki Ojalle tunnustuksena hänen saavutuksistaan koneoppimisen, hahmontunnistuksen ja  neuraalilaskennan aloilla. Kyseiset menetelmät ovat keskeisiä tekoälyn ja robotiikan kehityksessä. Erkki Oja palkittiin tänä iltana Nokia Säätiön vuosijuhlassa Helsingissä. 

Erkki Oja on Aalto-yliopiston emeritusprofessori ja hänelle on lisäksi myönnetty kunniatohtorin arvo kolmesta muusta yliopistosta. Oja on yksi johtavista ja laajimmin siteeratuista tutkijoista maailmassa koneoppimisen menetelmissä. Hän on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia ja hänen töihinsä on viitattu yli 46 000 kertaa. Tutkimustyössään Oja on keskittynyt erityisesti ns. ohjaamattomaan koneoppimiseen, jonka avulla tietokonealgoritmi voi analysoida täysin automaattisesti hyvin suuria datamassoja. Oja on vaikuttanut merkittävästi myös koulutuksen alueella opettamalla nuoria tutkijoita, joista yli 50 on saavuttanut tohtorin arvon. Ojan oppilaat vaikuttavat aktiivisesti sekä yrityksissä että tiedemaailmassa. Oja on myös edistänyt suomalaisen tieteen ja informaatioteknologian alan kehitystä lukuisissa luottamustehtävissään, mukaan lukien hänen puheenjohtajuuskautensa Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa, minkä aikana käynnistettiin merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia.  

"Harjoitettuani koneoppimisen ja neurolaskennan tutkimusta hyvin pitkään, on palkitsevaa nähdä, kuinka näitä tekniikoita nyt käytetään yhä useammissa kaupallisissa ja muissa sovelluksissa. Tekoälystä on selvästikin tulossa käytännön tekniikkaa. Olen iloinen, että aloitimme tämän toiminnan hyvin aikaisin ja pystyimme kouluttamaan suuren määrän alan asiantuntijoita täyttämään vahvaa kysyntää", sanoi Erkki Oja.

"Koneoppiminen ja tekoäly ovat lähihistoriamme merkittävimpiä teknologisia kehityssuuntia. Ojan innovatiivinen tutkimustyö ja taitava panostus alan tutkijayhteisön kehittymisessä tarjoavat poikkeuksellisen hyvän lähtökohdan satavuotiaalle Suomelle tietointensiivisen aikakauden voimistuessa. Erkki Ojan valinta palkinnonsaajaksi on hyvin ajankohtainen. Ojan saavutukset on huomioitu laajalti myös kansainvälisesti ja on upeaa, että voimme tänä vuonna palkinnon myötä huomioida hänen ansiokkaan työnsä alan edistämiseksi", sanoi Nokia Säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Ali-Vehmas.

Nokia Säätiö on jakanut yli 1 600 apurahaa 22-vuotisen olemassaolonsa aikana. Vuonna 2017 Nokia Säätiö jakaa apurahoina ja tunnustuspalkintoina yhteensä noin 420 000 euroa.

Nokia Säätiö
Säätiön tarkoituksena on tieto- ja teletekniikan tieteellisen kehittämisen tukeminen sekä alan opetustoiminnan edistäminen Suomessa. Säätiö myöntää avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja näiden alueiden tutkimiseen. Nokia Säätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka perustettiin Nokia Oyj:n aloitteesta ja merkittiin Suomen säätiörekisteriin vuonna 1995. www.nokiafoundation.com

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com 

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com