Skip to main content

Kari Stadigh, Hallituksen jäsen

Kari Stadigh

s. 1955

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2011. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu. Diplomiekonomi, Hanken svenska handelshögskolan, Helsinki.

Sampo Oyj, konsernijohtajan varamies 2001–2009. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, toimitusjohtaja 1999–2000. Henkivakuutusosakeyhtiö Novan toimitusjohtaja 1996–1998. Jaakko Pöyry -yhtiöiden toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja 1991–1996.

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ) ja Mandatum Life Insurance Company Limitedin hallitusten puheenjohtaja. Finanssiala ry:n (aiemmin Finanssialan Keskusliitto) hallituksen jäsen. Waypoint Capital Group Holdings SA:n hallituksen jäsen Nordea Bank AB:n (publ) hallituksen jäsen 2010-2018 ja hallituksen riskivaliokunnan (BRIC) puheenjohtaja 2011-2018. Niilo Helanderin Säätiön hallituksen jäsen 2005-2018.