Skip to main content

Rakenteemme

Puitteet innovaatiolle ja kasvulle

Nokian hallintorakenne luo puitteet yhtiön kannattavan kasvun ja ennakoitavissa olevan tulovirran saavuttamiseksi. Pyrimme tavoitteisiimme muokkaamalla markkinatrendejä ja hyödyntämällä teknologiaosaamistamme.

Viisi liiketoimintaryhmäämme raportoivat Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surille. Nämä liiketoimintaryhmät ovat Mobile Networks, Fixed Networks, Applications & Analytics, IP/Optical Networks ja Nokia Technologies.

Jokaisella liiketoimintaryhmällä on vastaava johtaja, joka raportoi toimitusjohtaja Surille. Kaikilla liiketoimintaryhmillä on strateginen, toiminnallinen ja taloudellinen vastuu omista tuotteistaan ja ne ovat vastuussa tavoitteidensa saavuttamisesta.

Liiketoimintaryhmien johtajien lisäksi myös seitsemän yksikönjohtajaa raportoivat suoraan Nokian toimitusjohtajalle. Nämä yksikönjohtajat ovat talous- ja rahoitusjohtaja, asiakasliiketoimintajohtaja, innovaatio- ja operatiivinen johtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja, markkinointijohtaja ja lakiasiainjohtaja.

Nokian ensisijainen operatiivinen päätöksentekoelin on johtokunta. Johtokunta on vastuussa yhtymätason asioista, kuten esimerkiksi yhtiön strategian toteuttamisesta sekä liiketoimintaportfoliosta.

Nokia suunnittelee jakavansa taloudellisen raportointirakenteensa kahteen avainalueeseen vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta alkaen: verkkoliiketoiminta sisältäen Mobile Networks-, Fixed Networks-, Applications & Analytics-, ja IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmät, sekä toisena raportoitavana segmenttinä Nokia Technologies.

Varmistaakseen sijoittajille näkyvyyden yhtiön kaikkien osien tulokseen, Nokia julkistaa Nokia Technologiesin tulostietojen lisäksi myös valikoitua taloudellista tietoa jokaisen neljän verkkoliiketoimintaryhmän tuloksesta.