Skip to main content

Johdon osakeomistus

Nokia Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Johdon omistamat Nokian arvopaperit on esitetty alla olevassa taulukossa, joka päivitetään vuosittain, Nokian vuosiraportin julkistamisen yhteydessä.

Hallitus Osakeomistus 31.12.2016
Mr. Risto Siilasmaa 1 282 708   
Mr. Olivier Piou 252 760   
Mr. Bruce Brown 99 961*  
Mr. Louis R. Hughes 41 827
Mr. Jean C. Monty 2 767 557
Ms. Elizabeth Nelson 45 868*
Ms. Carla Smits-Nusteling 13 921
Mr. Kari Stadigh 250 000
Johtokunta Osakeomistus 31.12.2016
Mr. Rajeev Suri  549 480 
Mr. Basil Alwan 163 071
Mr. Hans-Jürgen Bill 10 000
Ms. Kathrin Buvac -
Mr. Ashish Chowdhary 1 746
Mr. Samih Elhage -
Mr. Barry French 133
Mr. Bhaskar Gorti 133
Mr. Federico Guillén 13 498
Mr. Timo Ihamuotila 353 120
Mr. Marc Rouanne -

*ADSs

---------

Nokian velvollisuus ylläpitää ja päivittää julkista sisäpiirirekisteriä arvopaperimarkkinalain mukaisesti päättyi 2.7.2016.