Skip to main content

Johdon osakeomistus

Nokia Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Johdon omistamat Nokian arvopaperit on esitetty alla olevassa taulukossa, joka päivitetään vuosittain, Nokian vuosiraportin julkistamisen yhteydessä.

Hallitus Osakeomistus* 31.12.2017
Risto Siilasmaa 1 313 205   
Olivier Piou 265 583   
Bruce Brown 113 130
Jeanette Horan 12 129
Louis R. Hughes 53 956
Edward Kozel 32 654
Jean C. Monty 2 778 647
Elizabeth Nelson 59 037
Carla Smits-Nusteling 26 050
Kari Stadigh 261 090
Johtokunta Osakeomistus* 31.12.2017
Rajeev Suri  1 366 994
Federico Guillén 24 761
Basil Alwan 176 716
Bhaskar Gorti 25 417
Igor Leprince 50 288
Marc Rouanne 239 362
Gregory Lee -
Kristian Pullola 126 156
Joerg Erlemeier 5 125
Hans-Jürgen Bill 150 853
Kathrin Buvac 38 569
Ashish Chowdhary 88 481
Barry French 108 603
Maria Varsellona 149 613
Marcus Weldon 18 953

*Sisältää myös mahdolliset ADS-osaketalletustodistukset

---------

Nokian velvollisuus ylläpitää ja päivittää julkista sisäpiirirekisteriä arvopaperimarkkinalain mukaisesti päättyi 2.7.2016.