Skip to main content

Nokian Form F-4 -rekisteröintiasiakirja

Disclaimer for registration statement on Form F-4

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä Form F-4 ‑rekisteröintiasiakirjaan sisältyvä alustava tarjousesite / vaihtotarjous liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi. Rekisteröintiasiakirjan sisältämät tiedot eivät ole täydellisiä ja niitä voidaan muuttaa. Lisäksi Rekisteröintiasiakirjan sisältämät tiedot kuvastavat tilannetta Rekisteröintiasiakirjan voimaantulopäivänä, jonka odotetaan olevan lähellä sitä ajankohtaa, jona Nokian ehdottama Yhdysvaltojen vaihtotarjous alkaa Alcatel-Lucentin kaikkien osakkeiden ja sen liikkeeseen laskemien osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden vaihtamiseksi Nokian uusiksi osakkeiksi. Nämä tiedot eivät välttämättä ole tarkkoja tällä hetkellä ja niissä on voitu tehdä tiettyjä oletuksia osakevaihtotarjouksesta ja sen etenemisestä. Rekisteröintiasiakirja on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai Nokian arvopapereita, eikä se myöskään korvaa SEC:lle Schedule TO ‑asiakirjassa jätettävää ostotarjousta koskevaa lausuntoa, SEC:lle Schedule 14D-9 ‑asiakirjassa jätettävää Alcatel-Lucentin suositusta, Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi jätettävää Nokian listalleottoesitettä tai Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (Autorité des marchés financiers, ”AMF”) hyväksyttäväksi jätettävää tarjousasiakirjaa (note d'information) tai AMF:lle jätettävää Alcatel-Lucentin vastausta (note en réponse) (mukaan lukien letter of transmittal -asiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin, ”Tarjousasiakirjat”). Arvopapereita koskeva osakevaihtotarjous tehdään Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act, 1933) osaan 10 perustuvat vaatimukset täyttävän tarjousasiakirjan mukaisesti. Julkinen osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLE TULEVAT ASIAKIRJAT, ERITYISESTI REKISTERÖINTIASIAKIRJAN, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEITÄ TIETOJA, JOITA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN EHDOTETTUA JULKISTA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISTÄ.

Rekisteröintiasiakirjan sisältämiä tietoja ei saa julkaista, levittää tai jakaa suoraan tai välillisesti missään valtiossa tai alueella, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Sellaisissa valtioissa ja alueilla, joissa Rekisteröintiasiakirja julkaistaan tai joissa sitä levitään tai jaetaan, sijaitsevien henkilöiden tulee täten perehtyä sovellettaviin lakeihin ja määräyksiin ja noudattaa niitä. Nokia ei vastaa millään tavalla tällaisten rajoitusten rikkomisesta muiden osalta.

Tarjousasiakirjat ja muut edellä mainitut asiakirjat (mukaan luettuna Rekisteröintiasiakirja), jos Nokia tai Alcate-Lucent jättää tai rekisteröi ne SEC:lle, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Kun Nokia on jättänyt julkisen osakevaihtotarjouksen AMF:lle, Nokian tarjousasiakirja (note d’information) ja Alcatelin vastaus (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja Ranskan osakevaihtotarjouksesta, ovat saatavilla AMF:n verkkosivuilla (www.amf-france.org), Nokian verkkosivuilla (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin verkkosivuilla (www.alcatel-lucent.com).

Vastuulausekkeen ymmärtämisen vahvistaminen ja hyväksyminen

Valitsemalla ”Hyväksyn”:

  • vahvistat, että olet oikeutettu tarkastelemaan Rekisteröintiasiakirjaa etkä sijaitse millään sellaisella alueella tai ole minkään sellaisen maan kansalainen (tai toimi tällaisen henkilön puolesta), jossa Rekisteröintiasiakirjan tai sen osan tarkastelu olisi sovellettavien lakien tai määräysten vastaista,
  • sitoudut olemaan välittämättä, luovuttamatta tai jakamatta millään tavalla, mukaan luettuna sähköisellä tiedonsiirrolla, mitään Rekisteröintiasiakirjan sisältämiä tietoja kokonaan tai osittain kenellekään sellaisessa maassa tai alueella, jossa tämä olisi sovellettavien lakien tai määräysten vastaista,
  • vahvistat, että haluat tarkastella Rekisteröintiasiakirjaa ainoastaan informatiivista tarkoitusta varten, olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ilmoituksen sekä olet tietoinen siitä, että se voi vaikuttaa oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, ja
  • sitoudut noudattamaan edellä esitettyjä ehtoja ja vahvistat, että sinulla on lupa edetä tarkastelemaan Rekisteröintiasiakirjaa.

Jos valitset ”En hyväksy”, emme voi antaa sinulle pääsyä Rekisteröintiasiakirjaan.