Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2012 katsaus

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote
24.1.2013 klo 13.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2012 katsauksesta. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2012 taulukot sisältävä täydellinen katsaus on saatavilla osoitteessa http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2012Q4f.pdf. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen katsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen pääkohdat:
Nokia-yhtymän vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,06 euroa, raportoitu osakekohtainen tulos 0,05 euroa
- Nokia saavutti yhtymätasolla operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä, sillä yhtymän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 7,9.
- Nokia-yhtymä vahvisti nettokassaansa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä nettokassan kasvaessa vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna noin 800 miljoonalla eurolla, josta Nokia Siemens Networksin osuus oli noin 650 miljoonaa euroa.
- Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 1,3 parantuen vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Liikevoittoprosentin parannus johtui bruttokateprosentin kasvusta ja toimintakulujen laskusta.
- Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 14,4 parantuen vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen että vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli korkein sitten yhtiön perustamisen huhtikuussa 2007 johtuen ensisijaisesti bruttokateprosentin kasvusta.

Vuoden 2012 pääkohdat:
Nokia-yhtymän vuoden 2012 ei-IFRS-osakekohtainen tulos -0,17 euroa, raportoitu osakekohtainen  tulos -0,84 euroa
- Nokia saavutti yhtymätasolla operatiivisen kannattavuuden ilman kertaluonteisia eriä, sillä yhtymän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0,4 vuonna 2012.
- Nokia-yhtymän tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2012 lopussa. Uudelleenjärjestelyihin liittyvien noin 1,5 miljardin euron arvoisten ulosmenevien nettorahavirtojen ja noin 750 miljoonan euron osingonmaksun jälkeen Nokia-yhtymän bruttokassa vuoden 2012 lopussa oli 9,9 miljardia euroa ja nettokassa 4,4 miljardia euroa.
- Varmistaakseen Nokian strategisen joustavuuden Nokian hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa (0,20 euroa osakkeelta vuodelta 2011). Nokian vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulos yhdistettynä osinkoehdotukseen vahvistaa edelleen yhtiön likviditeettiasemaa.  

Toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi tuloksesta:
"On hyvin rohkaisevaa, että tiimimme työ strategian toteuttamisessa alkaa näkyä taloudellisessa tuloksessamme. On hienoa, että Nokia-yhtymä oli operatiivisesti kannattava ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2012.

Kun vuoden 2012 ensimmäinen vuosipuolisko oli Nokialle vaikea, vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vahvistimme taloudellista asemaamme, paransimme Devices & Services -liiketoiminnan liikevoittoprosenttia ilman kertaluonteisia eriä, esittelimme HERE-brändin laajentaaksemme kartta- ja paikkatietopalvelutarjontaamme ja saavutimme Nokia Siemens Networksissa ennätyksellisen kannattavuuden.

Keskitymme edelleenkin toteuttamaan Nokian muutosta, johon sisältyy tuotteidemme kilpailukyvyn jatkuva parannus, toimintatapojemme nopeuttaminen ja tehokas kulunhallinta. Kaikkien näiden toimien tavoitteena on taloudellisen tuloksemme parannus ja suuremman arvon tuottaminen osakkeenomistajillemme."

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

Vuoden 2012 viimeisen
neljänneksen raportoidut
ja ei-IFRS-luvut1,2
Vuoden 2012 raportoidut
ja ei-IFRS-luvut1,2
Miljoonaa euroa


10-12/
201210-12/
2011
Muutos 10-12/
2012 vs. 10-12/
20117-9/
2012
Muutos 10-12/
2012 vs. 7-9/
2012
2012
2011
Muu-
tos
2012 vs. 2011
Nokia-yhtymä
Liikevaihto 8 041 10 005 -20 % 7 239 11 % 30 176 38 659 -22 %
Liikevoitto 439 -954 -576 -2 303 -1 073
Liikevoitto
(ei-IFRS)
635 478 33 % 78 714 % 126 1 825 -93 %
Tulos per
osake,
laimennettu, euroa
0,05 -0,29 -0,26 -0.84 -0,31
Tulos per
osake,
laimennettu,
euroa (ei-IFRS)3
0,06 0,06 0 % -0,07 -0,17 0,29
Liiketoiminnan
nettorahavirta
563 634 -11% -429 -354 1 137
Nettokassa ja
muut
likvidit varat4
4 360 5 581 -22 % 3 564 22 % 4 360 5 581 -22 %
Devices & Services5
Liikevaihto 3 854 5 997 -36 % 3 563 8 % 15 686 23 943 -34 %
Smart Devices -
liikevaihto
1 225 2 747 -55 % 976 26 % 5 446 10 820 -50 %
Mobile Phones
-liikevaihto
2 468 3 040 -19 % 2 366 4 % 9 436 11 930 -21 %
Matkaviestinten
kappale-
määräinen
myynti
(miljoonaa laitetta)
86,3 113,5 -24 % 82,9 4 % 335,6 417,1 -20 %
Smart Devicesin
kappale-
määräinen myynti
(miljoonaa
laitetta)
6,6 19,6 -66 % 6,3 5 % 35,1 77,3 -55 %
Mobile Phonesin
kappalemääräinen myynti
(miljoonaa laitetta)
79,6 93,9 -15 % 76,6 4 % 300,5 339,8 -12 %
Matkaviestinten
keskimääräinen
myyntihinta6
45 53 -15 % 43 5 % 47 57 -18 %
Smart Devicesin
keskimääräinen
myyntihinta6
186 140 33 % 155 20 % 155 140 11 %
Mobile Phonesin
keskimääräinen myyntihinta6
31 32 -3 % 31 0 % 31 35 -11 %
Liikevoitto 276 203 36 % -683 -1 100 884
Liikevoitto
(ei-IFRS)
52 292 -82 % -263 -703 1 683
Liikevoitto-
prosentti
7,2 % 3,4 % -19,2 % -7,0 % 3,7 %
Liikevoitto-
prosentti
(ei-IFRS)
1,3 % 4,9 % -7,4 % -4,5 % 7,0 %
Location & Commerce5
Liikevaihto 278 306 -9 % 265 5 % 1 103 1 091 1 %
Liikevoitto -56 -1 205 -56 -301 -1 526
Liikevoitto
(ei-IFRS)
40 29 38 % 37 8 % 154 48 221 %
Liikevoitto-
prosentti
-20,1 % -393,8 % -21,1 % -27,3 % -139,9 %
Liikevoitto-
prosentti
(ei-IFRS)
14,4 % 9,5 % 14,0 % 13,9 % 4,4 %
Nokia Siemens Networks5
Liikevaihto 3 988 3 815 5 % 3 501 14 % 13 779 14 041 -2 %
Liikevoitto 251 67 275 % 182 38 % -799 -300
Liikevoitto
(ei-IFRS)
575 176 227 % 323 78 % 778 225 246 %
Liikevoitto-
prosentti
6,3 % 1,8 % 5,2 % -5,8 % -2,1 %
Liikevoitto-
prosentti
(ei-IFRS)
14,4 % 4,6 % 9,2 % 5,6 % 1,6 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS -tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Nokia antaa raportoitujen tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Alaviite 2 sisältää tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 viimeisen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2012 viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 24-25 ja 26-32. Koko vuoden 2012 ja koko vuoden 2011 ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy edellä mainitussa taulokot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 50-58. Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin ei-IFRS-lukuihin löytyy 18.10.2012 julkaistun vuoden 2012 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 26 ja 29-35.  

Alaviite 2 liittyen ei-IFRS-tunnuslukuihin, joihin eivät sisälly seuraavat erät:

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen 196 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 255 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 34 miljoonan euron kuluerä ja 2 miljoonan euron arvonalennuksista johtuva kuluerä.
- 9 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 2 miljoonan euron kuluerä liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviin arvonalennuksiin
- 75 miljoonan euron kulujen oikaisu liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin.
- 21 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen kartellikorvauksiin.
- 52 miljoonan euron Vertun myynnistä johtuva kokonaistuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa.
- 79 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan kiinteistöjen myynnistä johtuva kokonaistuloerä.
- 67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 87 miljoonan euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally -yrityskaupoista.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen 654 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät:
- 74 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä mukaan lukien uuden avainmarkkinoille ja -tuotesegmentteihin keskittyvän strategian mukainen maa- ja sopimusvähennyksiin liittyvä 3 miljoonaan euron kuluerä.
- 2 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 454 miljoonan euron Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja muista niihin liittyvistä kertaeristä johtuva kuluerä.
- 67 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja Motorola Solutions -verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 91 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 1 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.
- 35 miljoonan euron tuloerä Devices & Services -liiketoiminnassa liittyen sopimukseen kartellikorvauksissa.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen verot: Nokian veroihin sisältynyt 157 miljoonan euron ei-kassavaikutteinen laskennallinen verokulu Location & Commerce -liiketoiminnan yhdistämiseen liittyvistä yritysrakenteiden uudelleenjärjestelyistä.

Vuoden 2011 viimeisen neljänneksen 1 432 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät
- 1 090 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan osittainen liikearvon alennus.
- 25 miljoonan euron Location & Commerce -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä.
- 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta.
- 100 miljoonan euron uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä ja 36 miljoonaa euroa siihen liittyviä arvonalennuksia Devices & Services -liiketoiminnassa.
- 2 miljoonaa euroa Devices & Services -liiketoiminnan aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Novarra-, MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista.
- 86 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin liiketoiminnan perustamisesta ja Motorolan verkkoliiketoiminnan hankinnasta.
- 23 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.
- 49 miljoonan euron kartellikorvauksista johtuva tuloerä.

Alaviite 3 liittyen Nokian ei-IFRS-osakekohtaiseen tulokseen: Nokian veroihin vaikutti kielteisesti se, että tietyistä Devices & Services -liiketoiminnan laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. Nokian pitkän aikavälin aiemmin arvioitua 26 %:n verokantaa soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin 0,5 eurosenttiä korkeampi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna jatkossa, ennen kuin verotuksellinen kannattavuus on uudelleen saavutettu, Nokia arvioi kirjaavansa noin 50 miljoonan euron verokulun neljännesvuosittain Devices & Services -liiketoiminnasta ja noin 50 miljoonan euron verokulun Nokia Siemens Networksin osalta. Location & Commerce -liiketoiminnan osalta Nokia arvioi jatkavansa verojen kirjaamista 26 %:n verokannalla.

Alaviite 4 liittyen Nokian nettokassaan ja muihin likvideihin varoihin: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla. Lisätietoa Nokia-yhtymän korollisista rahoitusveloista esitetään Nokian taulukot sisältävän vuoden 2012 viimeisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen taulukkosivulla 68-69.

Alaviite 5 liittyen toiminnalliseen ja raportoinnin rakenteeseen: Nokia otti käyttöön nykyisen toiminnallisen rakenteensa vuoden 2011 aikana ja sillä on kolme liiketoimintaa: Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks ja neljä toiminnallista ja raportoitavaa segmenttiä. Nämä segmentit ovat Devices & Services -liiketoimintaan kuuluvat Smart Devices - ja Mobile Phones -yksiköt, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks. Smart Devices -yksikkö keskittyy älypuhelimiin ja Mobile Phones -yksikkö keskittyy massamarkkinoille suunnattuihin matkaviestimiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Devices & Services -liiketoiminta sisältää myös Devices & Services Muu -osion, jonka liikevaihto sisältää Nokian luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun 12.10.2012 saakka,varaosien liikevaihdon ja edellä mainittuihin liittyvät myynnin kulut ja toimintakulut, sekä patentteihin liittyvät tulot ja yhteiset tutkimus- ja tuotekehityskulut. Nokia sai lokakuussa 2012 päätökseen luksuspuhelinliiketoiminnan Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Location & Commerce -liiketoiminta keskittyy paikkatietopalveluiden ja paikallisten kaupankäyntipalveluiden kehittämiseen. Nokia esitteli 13.11.2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändin HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimetään HERE -liiketoiminnaksi vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Nokia Siemens Networks on yksi maailman johtavista tietoliikenneinfrastruktuurin laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista. Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 tulos ei ole näin ollen suoraan vertailukelpoinen vuoden 2011 tuloksen kanssa.
 
Alaviite 6 liittyen keskimääräisiin myyntihintoihin: Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta koostuu Devices & Services
- liiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta (Smart Devices -liiketoimintayksikön liikevaihto, Mobile Phones -liiketoimintayksikön liikevaihto ja Devices & Services Muu -osion liikevaihto) jaettuna Devices & Services -liiketoiminnan matkaviestinten kappalemääräisellä myynnillä. Devices & Services Muu -osion liikevaihto sisältää  Nokian luksuspuhelinliiketoiminta Vertun liikevaihdon 12.10.2012 saakka ja varaosien liikevaihdon sekä patentteihin liittyvät tulot. Smart Devicesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Smart Devices -yksikön liikevaihdosta jaettuna Smart Devices -yksikön kappalemääräisellä myynnillä. Mobile Phonesin laitteiden keskimääräinen myyntihinta muodostuu Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta jaettuna Mobile Phones -yksikön kappalemääräisellä myynnillä.
 
NOKIAN NÄKYMÄT

- Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti on vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä noin -2, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka, jonka arvioidaan edelleen vaikuttavan kielteisesti Mobile Phones- ja Smart Devices -yksiköihin;
- se, että vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesta vaihtelusta johtuen heikko;
- kuluttajakysyntä liittyen erityisesti Lumia- ja Asha-älypuhelimiimme;
- uusien Lumia-älypuhelintemme myynnin ylösajon jatkuminen;
- arvioidut kuluvähennykset liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyohjelmaan; ja
- makroekonominen ympäristö.

- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.
- Nokia arvioi Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen alemmista myynnin tuloutuksista liittyen bruttokateprosentiltaan  korkeampaan sisäiseen myyntiin, ja vähemmässä määrin ulkoisen myynnin tuotejakauman kielteisestä painotuksesta.
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä noin 3, vaihteluvälin ollessa 4 prosenttiyksikköä tämän ylä- tai alapuolella. Tämä näkymä perustuu Nokia Siemens Networksin arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat:
- teollisuudenalan kilpailudynamiikka;
- se, että vuoden ensimmäinen neljännes on kausiluonteisesta vaihtelusta johtuen heikko;
- tuotevalikoiman painotus ja alueellinen jakauma;
- arvioitu Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelman myönteisen kehityksen jatkuminen; ja
- makroekonominen ympäristö.

- Nokia Siemens Networksin tavoitteena on nyt yli 1 miljardin euron säästöt vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissaan ja välillisissä tuotantokustannuksissaan vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Nokia Siemens Networksin aikaisempana tavoitteena oli 1 miljardin euron säästöt vuosittaisissa ei-IFRS-toimintakuluissaan ja välillisissä tuotantokustannuksissaan vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna.

VUODEN 2012 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

NOKIA-YHTYMÄ

Yllä olevan "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviite 5 sisältää tietoa Nokian nykyisestä toiminnallisesta ja taloudellisesta raportointirakenteesta, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 aikana.  Seuraava tarkastelu sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviitteet 1 ja 2 sisältävät ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa ja tietoa niistä kertaeristä, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin alla mainittuina ajanjaksoina.

Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon muutos että liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen ja vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

NOKIAN VUODEN 2012 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1
Muutos
10-12/2012
vs.
10-12/2011
Muutos
10-12/2012
vs.
7-9/2012
Yhtymän liikevaihto - raportoitu -20 % 11 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-23 % 12 %
Devices & Services -liikevaihto
- raportoitu
-36 % 8 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
-40 % 8 %
Nokia Siemens Networksin
liikevaihto - raportoitu
5 % 14 %
Ilman valuuttakurssimuutosten
vaikutusta1
1 % 16 %

Alaviite 1: Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia-yhtymän liikevaihto olisi laskenut 23 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 12 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän raportoitu kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNE
Miljoonaa euroa10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liiketoiminnan nettorahavirta 563 634 -11 % -429
Kassa ja muut likvidit varat 9 909 10 902 -9 % 8 779 13 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 360 5 581 -22 % 3 564 22 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 1,2 miljardilla eurolla vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti uudelleenjärjestelyihin liittyvistä noin 1,5 miljardin euron ulosmenevistä nettorahavirroista, vuoden aikana maksetusta noin 750 miljoonan euron osingosta, rahoituskuluihin ja veroihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista sekä käyttöomaisuusinvestoinneista. Tätä osin tasoitti positiivinen liiketoiminnan nettorahavirta - lukuun ottamatta uudelleenjärjestelyihin, rahoituskuluihin ja veroihin liittyviä ulosmeneviä nettorahavirtoja - ja Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotettu alustatukimaksu (jotka alkoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä).

Nettokassa ja muut likvidit varat kasvoivat 796 miljoonalla eurolla vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin liikevoitosta,
Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotetusta 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 196 miljoonaa euroa) suuruisesta alustatukimaksusta, kiinteistöjen myynnistä ja liiketoimintojen divestoinneista saaduista tuotoista. Tätä osin tasoittivat uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät nettorahavirrat, veroihin ja rahoituskuluihin liittyvät ulosmenevät nettorahavirrat sekä käyttöomaisuusinvestoinnit.

Nokia Siemens Networksin osuus liiketoiminnan nettorahavirrasta oli noin 740 miljoonaa euroa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä johtuen ensisijaisesti nettotuloksesta oikaistuna ei-kassavaikutteisilla erillä. Nokia Siemens Networksin osuus Nokian bruttokassasta oli 2,4 miljardia euroa ja osuus nettokassasta 1,3 miljardia euroa vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa.

Nokian ja Microsoftin väliseen sopimukseen kuuluu alustatukimaksuja Microsoftilta Nokialle ja ohjelmistorojaltimaksuja Nokialta Microsoftille. Nokia vastaanotti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 250 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 196 miljoonaa euroa) vuosineljänneksittäin suoritettavan maksun Microsoftilta. Alustatukimaksuja koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti vuosineljänneksittäin maksettava maksu on 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen ohjelmistorojaltirakenne on kilpailukykyinen sisältäen velvoitteen vuosittaiseen minimirojaltimaksuun. Minimirojaltimaksut maksetaan vuosineljänneksittäin. Sopimuskaudella sekä alustatukimaksujen että minimirojaltimaksujen arvioidaan olevan suuruudeltaan miljardeja Yhdysvaltain dollareita. Sopimuskauden aikana alustatukimaksujen kokonaismäärän arvioidaan olevan hieman suurempi kuin minimirojaltimaksujen kokonaismäärä. Nokia on vastaanottanut tähän mennessä enemmän alustatukimaksuja kuin se on maksanut minimirojaltimaksuja, joten arvioimme, että jatkossa sopimuskauden aikana minimirojaltimaksujen kokonaismäärä on     suurempi kuin alustatukimaksujen kokonaismäärä. Sopimuksen mukaisesti alustatukimaksut ja vuosittaiset minimirojaltimaksusitoumukset jatkuvat toisiaan vastaavan ajanjakson.

Nokia teki vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuosittaisen arvonalentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa käytetty metodologia sekä mallit ovat yhdenmukaisia vuoden 2012 toisen neljänneksen arvonalentumistestauksen kanssa ja viimeisimmän vuotuisen arvonalentumistestauksemme kanssa vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Arvonalentumistestauksen oletukset, kuten kassavirrat, diskonttokorko sekä kasvuprosentit, ovat päivitetty vastaamaan viimeisimpiä ennusteitamme ja ne ovat yhdenmukaisia vuoden 2012 toisen neljänneksen arvonalentumistestauksen kanssa.

Konsernin liikearvoa oli allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestauksen tapahtumispäivänä vuonna 2012 seuraavasti: Mobile Phones 530 miljoonaa euroa, Smart Devices 899 miljoonaa euroa, Location & Commerce 3 270 miljoonaa euroa ja Nokia Siemens Networks 183 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalentumistestaus ei johtanut arvonalentumistappioiden kirjaamiseen edellä mainituissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Muutos missä tahansa kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittelyssä käytetyissä keskeisissä oletuksissa olisi kuitenkin voinut johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen Location & Commerce -liiketoiminnassa. Vaikka uskomme, että määrittelemämme kerrytettävissä olevat rahamäärät ovat kohtuullisia, tuloksemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa mahdollisesti johtaen arvonalentumistappion kirjaamiseen.

DEVICES & SERVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoimintamme tuloksesta mainituilla
ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liikevaihto, (miljoonaa euroa)1 3 854 5 997 -36 % 3 563 8 %
Nokian matkaviestinten
kappalemääräinen myynti,
miljoonaa laitetta
86,3 113,5 -24 % 82,9 4 %
Nokian matkaviestinten
keskimääräinen myyntihinta, euroa
45 53 -15 % 43 5 %
Devices & Services
ei-IFRS-bruttokateprosentti
23,9 % 25,8 % 18,5 %
Ei-IFRS-toimintakulut,
miljoonaa euroa
869 1 262 -31 % 915 -5 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 1,3% 4,9 % -7,4 %

Alaviite 1:  Sisältää patentteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihtoa, kappalemääräistä myyntiä, keskimääräisiä myyntihintoja ja bruttokateprosenttia koskevia muutoksia vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kuvataan allaolevissa Smart Devices- ja Mobile Phones -yksiköitä koskevissa osuuksissa.

Älypuhelinten kappalemääräinen myynti:
Devices & Services -liiketoiminnan älypuhelinten kappalemääräinen kokonaismyynti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli 15,9 miljoonaa älypuhelinta jakaantuen seuraavasti:
- 9,3 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta Mobile Phones -yksikössä
- 4,4 miljoonaa Lumia-älypuhelinta Smart Devices -yksikössä
- 2,2 miljoonaa Symbian-älypuhelinta Smart Devices-yksikössä

Devices & Services Muu-osio
Devices & Services Muu -osion liikevaihto oli alhaisempi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen vuosineljännekseen johtuen ensisijaisesti Vertun divestoinnista. Vertun divestoinnin seurauksena Devices & Services Muu -osion liikevaihto muodostuu patentteihin liittyvistä tuloista ja varaosien myynnistä. Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon vaikutti myönteisesti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä noin 50 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tuloerä. Nokia arvioi, että sen Devices & Services Muu -osion vuotuinen patentteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Myyntikanavan varastotasot
Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa myyntikanavan varastotasot olivat normaalin 4-6 viikon vaihteluvälin yläpäässä. Laitteiden kappalemäärällä mitattuna myyntikanavan varastotasot nousivat edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihto ja kappalemääräinen myynti alueittain
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilta
ajanjaksoilta, sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.
Patentteihin liittyvät tulot on taulukossa kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012 Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Eurooppa 1 210 1 922 -37 % 985 23 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 745 1 065 -30 % 682 9 %
Kiinan alue 213 1 008 -79 % 278 -23 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 941 1 297 -27 % 977 -4 %
Pohjois-Amerikka 196 53 270 % 36 444 %
Latinalainen Amerikka 549 652 -16 % 605 -9 %
Yhteensä 3 854 5 997 -36 % 3 563 8 %

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -liiketoimintamme matkaviestinten
kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen neljännekseen.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN
Miljoonaa laitetta10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Eurooppa 19,4 25,3 -23 % 16,8 15 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 21,8 25,9 -16 % 19,1 14 %
Kiinan alue 4,6 14,7 -69 % 5,8 -21 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 28,7 34,7 -17 % 30,1 -5 %
Pohjois-Amerikka 0,7 0,5 40 % 0,3 133 %
Latinalainen Amerikka 11,1 12,4 -10 % 10,8 3 %
Yhteensä 86,3 113,5 -24 % 82,9 4 %

Liikevaihdon ja kappalemääräisen myynnin kasvu Pohjois-Amerikassa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme ja erityisesti sen Lumia-älypuhelinten suuremmasta liikevaihdosta ja kappalemääräisestä myynnistä. Kiinan alueen liikevaihdon lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme ja erityisesti sen Symbian-laitteiden alhaisemmasta liikevaihdosta. Kiinan alueen kappalemääräisen myynnin lasku vuoden viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme, erityisesti sen Symbian-laitteiden alhaisemmasta  kappalemääräisestä myynnistä sekä Mobile Phones -yksikkömme laitteiden alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä.

Liikevaihdon ja kappalemääräisen myynnin kasvu Pohjois-Amerikassa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Smart Devices -yksiköstämme ja erityisesti sen suuremmasta uusien Lumia-älypuhelinten liikevaihdosta ja kappalemääräisestä myynnistä. Liikevaihdon ja kappalemääräisen myynnin lasku Kiinan alueella vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikkömme laitteiden alhaisemmasta liikevaihdosta ja kappalemääräisestä myynnistä.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut 40 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 8 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 31 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 5 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 19 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut laskivat 34 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Mobile Phones -yksikön toimintakulut laskivat 12 % ja Smart Devices -yksikön toimintakulut kasvoivat 9 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Muutoksiin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi suhteellinen toimintakuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen myynti- ja bruttokatejakauma, mikä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja alhaisempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 34 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 8 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lasku verrattuna sekä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti Symbian- ja MeeGo-toimintojen alasajosta, Mobile Phones -yksikön tiettyjen toimintojen vähennyksistä sekä yleisestä kulukontrollista.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 28 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Devices & Services -liiketoimintojen myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulujen lasku vuoden viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmista Symbianiin liittyvistä markkinointikuluista, liiketoimintojen divestoinneista johtuvista alemmista kuluista ja tiukasta kulukontrollista. Laskua osin tasoittivat Lumia-älypuhelinten korkeammat markkinointikulut. Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 3 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Markkinointikulujen kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia-tuotteiden korkeammista markkinointikuluista ja kausiluonteisesta vaihtelusta, jota tasoitti osin liiketoimintojen divestoinnit, henkilöstövähennykset ja tiukka kulukontrolli.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 30 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 35 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui ensisijaisesti kulusäästöistä yhtymän tukitoiminnoissa, liiketoimintojen divestoinneista ja yhteisten kulujen jaottelusta.

Devices & Services -liiketoiminnan muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja myönteisesti edelliseen neljännekseen verrattuna. Raportoituihin muihin tuottoihin ja kuluihin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vaikuttivat myönteisesti ensisijaisesti 79 miljoonan euron kiinteistömyynnistä johtuva tuloerä, 52 miljoonan euron Vertun divestoinnista johtuva tuloerä, 21 miljoonan euron tuloerä liittyen sopimukseen kartellikorvauksissa ja alla olevassa "Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset" -osiossa kuvattu 75 miljoonan euron kulujen oikaisu liittyen Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin.

Liikevoittoprosentti
Devices & Services -liiketoiminnan alempi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti alemmasta liikevaihdosta ja alemmasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti alemmat toimintakulut.

Devices & Services -liiketoiminnan korkeampi ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja vähemmässä määrin alemmista toimintakuluista.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa

10-12/
2012
(noin)
Kumula-tiivinen
12/2012
(noin)
1-3/2013 (arvioitu) 2013 (arvioitu) Kokonais-
kulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin
liittyvät kulut
-73 1 400 Ei arviota Ei arviota 1 600
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät
ulosmenevät kokonaiskassavirrat
300 1 100 150 300 1 400

Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Devices & Services -liiketoiminnan ja yhtymän yhteisten toimintojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli noin 33 200 työntekijää vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa, joka oli noin 16 500 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona ja noin 5 000 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Nokia on kertonut ja toteuttanut useita toimintojensa muutoksia toimeenpannessaan helmikuussa 2011 julkistamaansa strategiaa. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja arvonalennuksiin liittyvä oikaisu oli 73 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja niihin liittyvät muut kuluerät olivat noin 1,4 miljardia euroa.  Nokia arvioi nyt, että Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ovat yhteensä noin 1,6 miljardia euroa ennen vuoden 2013 loppua. Tämä on noin 200 miljoonaa euroa aikaisempaa arviotamme vähemmän.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiiviset uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat olivat noin 1,1 miljardia euroa. Nokia arvioi, että Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat ovat noin 150 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 300 miljoonaa euroa koko vuonna 2013. Nokia arvioi, että uudelleenjärjestelyihin liittyvistä arvioiduista noin 1,6 miljardin euron kokonaiskuluista Devices & Services -liiketoiminnan ei-kassavaikutteiset kulut ovat noin 200 miljoonaa euroa. Arvioimme näin ollen nyt myös, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät ulosmenevät kassavirrat ovat näin ollen myös noin 200 miljoonaa euroa aikaisempaa arviotamme pienemmät.

SMART DEVICES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä
vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 1 225 2 747 -55 % 976 26 %
Smart Devices -yksikön
kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
6,6 19,6 -66 % 6,3 5 %
Smart Devices -yksikön
keskimääräinen myyntihinta, euroa
186 140 33 % 155 20 %
Bruttokateprosentti 18,0 % 19,9 % -3,5 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 481 732 -34 % 441 9 %
Toimintakateprosentti2 -21,6 % -7,0 % -48,9 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen laskuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä, toisella, kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2011 viimeisen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi keskimääräinen myyntihinta. Liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui korkeammasta keskimääräisestä myyntihinnasta ja suuremmasta kappalemääräisestä myynnistä.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Nokia toimitti 6,6 miljoonaa Smart Devices -yksikön laitetta, joista noin 4,4 miljoonaa oli Lumia-älypuhelimia. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Smart Devices -yksikkömme kappalemääräiseen myyntiin vaikutti tuotannon ylösajovaiheessa erityisesti Lumia 920 -älypuhelimiin liittyvien komponenttien rajoitettu saatavuus, joka on jatkunut vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Symbian-laitteiden osuus Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisestä myynnistä oli 2,2 miljoonaa laitetta vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Arvioimme Symbian-laitteiden osuuden Smart Devices -yksikön kappalemääräisestä myynnistä olevan merkittävästi pienemmän vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä ja siitä eteenpäin.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui edelleen kilpailevien älypuhelinalustojen voimakkaasta etenemisestä ja siirtymisestämme tuotevalikoimassamme Symbian-laitteista Lumia-älypuhelimiin. Lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmasta Symbian-laitteiden kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Lumia-älypuhelinten korkeampi kappalemääräinen myynti. Alueellisesti tarkasteltuna kappalemääräisen myynnin lasku johtui alhaisemmasta  kappalemääräisestä myynnistä Kiinan alueella, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Latinalaisessa Amerikassa. Tätä osin tasoitti kappalemääräisen myynnin kasvu Pohjois-Amerikassa.

Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Lumia-älypuhelinten korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti Symbian-laitteiden alhaisempi kappalemääräinen myynti. Alueellisesti kappalemääräisen myynnin kasvu johtui ensisijaisesti korkeammasta kappalemääräisestä myynnistä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, jota osin tasoitti alhaisempi  kappalemääräinen myynti kaikilla muilla alueilla.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin myönteisestä painotuksesta Symbian-laitteita korkeamman keskimääräisen myyntihinnan Lumia-älypuhelimiin, jota osin tasoitti tiettyjen Lumia-älypuhelintemme hinnoittelutoimenpiteet vuoden 2012 edellisillä neljänneksillä.

Smart Devices -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myynnin myönteisestä painottumisesta uusimpiin, keskimääräiseltä myyntihinnaltaan korkeampiin Lumia-älypuhelimiin. Tätä osin tasoitti yleinen hintaeroosio. Lumia-älypuhelinten keskimääräinen myyntihinta vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä oli 192 euroa, kun se vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli 160 euroa. Lumia-älypuhelinten keskimääräisen myyntihinnan kasvu johtui ensisijaisesti tuotevalikoimamme myynnin myönteisestä painottumisesta uusimpiin, korkeamman keskimääräisen myyntihinnan Lumia-älypuhelimiin.  

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta, jota osin tasoitti tuotevalikoiman myönteinen painottuminen korkeamman bruttokateprosentin Lumia-älypuhelimiin  ja se, ettei vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä kirjattu vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen vaikuttaneita Symbianiin liittyviä kuluja. Ohjelmistonäkökulmasta katsottuna bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui Symbian-laitteiden alhaisemmasta bruttokateprosentista.

Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti siitä, ettei vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle kirjattu vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen vaikuttaneita 120 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kuluja sekä tuotevalikoiman myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokatteen laitteisiin ja Symbian-laitteiden alemmista kiinteistä yksikkökustannuksista. Ohjelmistonäkökulmasta katsottuna Smart Devices -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti sekä Lumia-laitteiden että Symbian-laitteiden korkeammasta bruttokateprosentista.

Smart Devices -yksikköön saattaa tulevaisuudessa liittyä myönteisiä tai kielteisiä vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyviä kirjauksia riippuen useista eri tekijöistä, kuten erityisesti kuluttajakysynnästä ja uusien Lumia-laitteidemme jatkuneesta myynnin ylösajosta.

MOBILE PHONES

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla
sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 2 468 3 040 -19 % 2 366 4%
Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen myynti, miljoonaa laitetta 79,6 93,9 -15 % 76,6 4%
Mobile Phones -yksikön
keskimääräinen myyntihinta, euroa
31 32 -3 % 31 0%
Bruttokateprosentti 22,2 % 27,7 % 21,7 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 346 429 -19 % 393 -12%
Toimintakateprosentti2 8,2 % 13,5 % 4,9 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja, jotka on kirjattu Devices & Services Muu -osion liikevaihtoon.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen laskuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuoden 2012 ensimmäisellä, toisella, kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrannollisia vuoden 2011 viimeisen neljänneksen toimintakuluihin.

Liikevaihto
Mobile Phones -yksikkömme liikevaihto laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja alhaisemmasta  keskimääräisestä myyntihinnasta. Mobile Phones -yksikkömme liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti suuremmasta kappalemääräisestä myynnistä.

Kappalemääräinen myynti
Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Nokia toimitti 79,6 miljoonaa Mobile Phones -yksikön laitetta, joista noin 9,3 miljoonaa oli täysin kosketusnäytöllisiä Asha-älypuhelimia.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokian alle 30 euron hintaan myytävien edullisimman hintaluokan laitteiden kappalemääräisen myynnin laskusta. Myös Nokian yli 30 euron hintaan myytävien laitteiden kappalemääräinen kokonaismyynti laski täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräisen myynnin osuuden kasvusta huolimatta.

Mobile Phones -yksikkömme kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokian alle 30 euron hintaan myytävien edullisemman hintaluokan laitteiden kappalemääräisen myynnin kasvusta. Myös Nokian yli 30 euron hintaan myytävien laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi, osin johtuen täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelinten kappalemääräisen myynnin kasvusta.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikkömme keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti yleisestä hintaeroosiosta ja edullisemman hintaluokan laitteiden myynnin kasvaneesta osuudesta, jota osin tasoitti valuuttakurssivaihteluiden myönteinen kokonaisvaikutus.

Mobile Phones -yksikkömme keskimääräinen myyntihinta pysyi samana vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, kun tuotevalikoimamme painottui korkeamman hintaluokan laitteisiin mukaan lukien täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet. Valuuttakurssivaihteluiden kokonaisvaikutus keskimääräiseen myyntihintaan oli myönteinen, jota tasoitti yleinen hintaeroosio.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myynnin painottumisesta alemman bruttokateprosentin laitteisiin ja valuuttakurssivaihteluihin liittyneestä kielteisestä kokonaisvaikutuksesta.

Mobile Phones -yksikkömme bruttokateprosentin kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti hintaeroosiota suuremmasta kulueroosiosta, jota osin tasoitti valuuttakurssivaihteluihin liittynyt kielteinen kokonaisvaikutus.

LOCATION & COMMERCE

Nokia esitteli 13.11.2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändin HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimetään HERE -liiketoiminnaksi vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Location & Commerce -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO LOCATION & COMMERCE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 278 306 -9 % 265 5 %
Ulkoinen liikevaihto, miljoonaa euroa 204 200 2 % 179 14 %
Sisäinen liikevaihto, miljoonaa euroa 74 106 -30 % 86 -14 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 82,0 % 77,8 % 80,4 %
Ei-IFRS -toimintakulut, miljoonaa euroa 189 206 -8 % 175 8 %
Ei-IFRS -liikevoittoprosentti 14,4 % 9,5 % 14,0 %

Liikevaihto
Location & Commerce -liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta lisensoitavien karttasisältöpalvelujen myynnistä autoteollisuuden asiakkaille, mikä johtui kuluttajien korkeammasta autojen navigointijärjestelmien käyttöasteesta. Location & Commerce -liiketoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti kuluttajien korkeammasta autojen navigointijärjestelmien käyttöasteesta sekä kausiluonteisesta vaihtelusta johtuvasta korkeammasta henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynnistä.

Location & Commerce -liiketoiminnan sisäisen liikevaihdon lasku vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna sekä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen johtui myynnin laskusta Smart Devices -yksiköllemme.

Bruttokateprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista sisäisen myynnin kulujen jaksotuksesta ja korkeammasta autoteollisuussegmentin bruttokateprosentista. Tätä osin tasoitti henkilökohtaisten navigointilaitteiden alhaisempi myynti.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista sisäisen myynnin kulujen jaksotuksesta, korkeammasta autoteollisuussegmentin bruttokateprosentista ja kausiluonteisesta vaihtelusta johtuvasta korkeammasta henkilökohtaisten navigointilaitteiden myynnistä.

Toimintakulut
Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 10 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen kulusäästöistä.  Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 5 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammista ohjelmistokehityksen ja karttatuotannon hankekuluista.

Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 8 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti kustannussäästötoimenpiteistä. Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 22 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen korkeammista markkinointikuluista ja uuteen HERE-paikkatietobrändiin liittyvistä investoinneista.

Location & Commerce -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 6 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja 12 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä sekä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti yhtymän yhteisten tukitoimintojen korkeammasta käytöstä.

Location & Commerce -liiketoiminnalla ei ollut juurikaan muita ei-IFRS-tuottoja ja -kuluja vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, kun muut ei-IFRS-kulut olivat noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla ja muita ei-IFRS-tuottoja ja -kuluja ei ollut vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Liikevoittoprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti alhaisemmista toimintakuluista ja korkeammasta bruttokateprosentista. Tätä osin tasoitti alhaisempi liikevaihto.

Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoittoprosentti pysyi suunnilleen samana vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokateprosentista. Tätä tasoitti lähes kokonaan korkeammat toimintakulut.

NOKIA SIEMENS NETWORKS

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä
vertailut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen vuosineljännekseen.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA10-12/
201210-12/
2011
Muutos
10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Liikevaihto, miljoonaa euroa 3 988 3 815 5 % 3 501 14 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 36,0 % 29,2 % 32,2 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 843 943 -11 % 797 6 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 14,4 % 4,6 % 9,2 %

Liikevaihto
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla
sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN
Miljoonaa euroa10-12/
201210-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Eurooppa 1 058 1 272 -17% 918 15%
Lähi-idän ja Afrikan alue 388 394 -2% 325 19%
Kiinan alue 416 438 -5% 313 33%
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 176 909 29% 1 266 -7%
Pohjois-Amerikka 426 293 45% 285 49%
Latinalainen Amerikka 524 509 3% 394 33%
Yhteensä 3 988 3 815 5% 3 501 14%

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti sekä korkeammasta verkkolaitemyynnistä että korkeammasta palvelumyynnistä. Tätä osin tasoitti Nokia Siemens Networksin uutta strategiaa tukemattomien liiketoimintojen myynnin lasku. Alueellisesti liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta liikevaihdosta Aasian ja Tyynenmeren alueella, etenkin Japanissa, jossa sekä verkkolaite- että palvelumyynti kasvoi vahvasti ja myös korkeammasta liikevaihdosta Pohjois-Amerikassa, jossa sekä verkkolaite- että palvelumyynti kasvoi vahvasti. Tätä osin tasoitti alhaisempi myynti Euroopassa, erityisesti Länsi-Euroopan alempi verkkolaite- ja palvelumyynti. Nokia Siemens Networksin liikevaihtoon vaikutti myönteisesti noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tulo vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti sekä korkeammasta palvelumyynnistä että teollisuudenalan kausiluonteiseen vaihteluun liittyvästä korkeammasta verkkolaitemyynnistä. Alueellisesti liikevaihdon kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui verkkolaite- ja palvelumyynnin voimakkaasta kasvusta Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinan alueella. Tätä osin tasoitti alhaisempi liikevaihto  Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Japanissa, jossa liikevaihto laski johtuen ensisijaisesti verkkolaitemyynnin laskusta. Nokia Siemens Networksin liikevaihtoon vaikutti myönteisesti noin 30 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tulo vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi kasvanut 1 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvanut 16 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen tuotevalikoiman ja alueellisen jakauman myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin myyntiin erityisesti verkkolaitemyynnin osalta ja vähäisemmiltä osin palvelumyynnin osalta. Tämä johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin avainmarkkinoista mukaan lukien Japani, Korea ja Pohjois-Amerikka. Kasvua tasoitti osin verkkolaitemyynnin alhaisempi  bruttokateprosentti  Euroopassa. Lisäksi Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvuun vaikutti rakenteelliset kustannussäästötoimenpiteet välillisissä tuotantokustannuksissa, jotka ovat osa Nokia Siemens Networksin laajempia kustannussäästötavoitteita.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen tuotevalikoiman ja alueellisen jakauman myönteisestä painottumisesta korkeamman bruttokateprosentin myyntiin sekä verkkolaite-  että palvelumyynnin osalta johtuen ensisijaisesti Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoista. Tätä tasoitti osin Aasian ja Tyynenmeren alue ja erityisesti Japanin markkina. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vaikutti lisäksi kausiluonteisesta vaihtelusta johtuva vahva, korkeamman bruttokatteen ohjelmistomyynti ja rakenteelliset kustannussäästötoimenpiteet välillisissä tuotantokustannuksissa, jotka ovat osa Nokia Siemens Networksin laajempia kustannussäästötavoitteita.

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 10 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan yleisesti parantuneesta tehokkuudesta. Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut kasvoivat 7 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista, jota osin tasoittivat rakenteelliset kulusäästöt.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuoden 2012 viimeisellä  neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä, jota osin tasoittivat yhdenmukaisesti jaksotetut insentiivikulut. Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut kasvoivat 3 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisista korkeammista kuluista, jota osin tasoittivat rakenteelliset kulusäästöt.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 13 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä. Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut kasvoivat 5 % vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 viimeisen neljänneksen liiketoiminnan tuloksen kanssa yhdenmukaisesti jaksotetuista insentiivikuluista sekä korkeammasta yhteisten kulujen jaottelusta, mikä enemmän kuin tasoitti rakenteellisia kulusäästöjä.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS- muut kulut olivat 16 miljoonaa euroa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, kun vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla ei-IFRS- muut tuotot olivat 5 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ei-IFRS-muut kulut olivat 8 miljoonaa euroa. Ei-IFRS- muiden kulujen kasvu vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon ja edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti myyntisaamisten arvonalentumisten muutoksista.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista, suuremmasta liikevaihdosta ja vähemmässä määrin alhaisemmista toimintakuluista.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti suuremmasta liikevaihdosta ja korkeammasta bruttokateprosentista, jota osin tasoitti korkeammat toimintakulut.

Strategiapäivitys ja maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ
Miljoonaa euroa

10-12/
2012
(noin)
Kumula-tiivinen
12/2012
(noin)
1-3/2013 (arvioitu) 2013 (arvioitu) 2014 (arvioitu) Kokonais-
kulut (arvioitu)
Uudelleenjärjestelyihin
liittyvät kulut
257 1 300 Ei arviota Ei arviota Ei arviota 1 300
Uudelleenjärjestelyihin
liittyvät ulosmenevät
kokonaiskassavirrat
180 650 200 450 200 1 300

Nokia Siemens Networks kertoi 23.11.2011 strategiastaan keskittyä langattomaan laajakaistaan ja palveluihin sekä maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman aloittamisesta.

Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä oli noin 58 400 työntekijää vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa, joka on noin 15 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona ja noin 2 200 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Nokia Siemens Networksin tavoitteena on nyt alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Nokia Siemens Networksin aikaisempana tavoitteena oli alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Vaikka näiden säästöjen odotetaan tulevan suurelta osalta organisaation uudelleenjärjestelyistä, säästötoimien kohteena olevia alueita ovat myös kiinteistöt, tietotekniikka, tuotteiden ja palveluiden hankintakustannukset, hallinnon kustannukset sekä merkittävä alihankkijoiden määrän vähentäminen kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Nokia Siemens Networksin kumulatiiviset uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kulukirjaukset ja muut niihin liittyvät kuluerät olivat vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Arvioimme nyt, että uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kulukirjaukset ovat noin 1,3 miljardia euroa vuoden 2013 loppuun mennessä. Lähes kaikki näistä kulukirjauksista on nyt jo kirjattu. Tämä on noin 100 miljoonaa euroa aikaisempaa arviotamme enemmän.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä Nokia Siemens Networksin uudelleen järjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat olivat noin 650 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 200 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä, noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2013 ja noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2014. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme nyt uudelleenjärjestelyihin liittyvien ulosmenevien kokonaiskassavirtojen olevan 100 miljoonaa euroa aikaisempaa arviotamme enemmän.

Nokia Siemens Networks keskittyy säilyttämään vahvan taloudellisen asemansa ja likviditeettitasonsa. Rahavirtojen tuottaminen on Nokia Siemens Networksille ensiarvoisen tärkeää ja yhtiö aikoo rahoittaa itse toimintansa kaikki alueet.  

VUODEN 2012 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia sai päätökseen luksuspuhelinliiketoiminta Vertun divestoinnin pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle. Osana kauppaa noin 1 000 työntekijää siirtyi Vertun mukana. Nokia pysyy vähemmistöosakkaana Vertussa 10 %:n osuudella.
- Nokia solmi uuden patenttilisenssisopimuksen Research in Motionin kanssa. Sopimus johti sovintoon kaikissa yhtiöiden välillä vireillä olevissa patenttioikeudenkäynneissä ja viimeaikaisen välimiesoikeuden ratkaisuun liittyvien kannekirjelmien perumiseen Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Kanadassa.
- Nokia myi Espoossa sijaitsevan pääkonttorirakennuksensa ja teki pitkäaikaisen takaisinvuokraussopimuksen  suomalaisen Exilionin kanssa. Myyntihinta oli 170 miljoonaa euroa.
- Nokia saattoi päätökseen vuonna 2017 erääntyvän 750 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman Nokia Oyj:n osakkeisiin vaihdettavissa olevan vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen. Nokia aikoo käyttää liikkeeseenlaskussa saatavat nettovarat hallinnoidakseen huolellisesti pääomarakennettaan, varautuakseen ennakoivasti lainojen erääntymiseen säilyttäen samalla olemassa olevat rahoitusvarat ja -lähteet sekä yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
SMART DEVICES
- Nokia aloitti ensimmäisten  Windows Phone 8 -ohjelmistoalustalle perustuvien Nokia Lumia 920- ja Nokia Lumia 820 -älypuhelimiensa toimitukset. Nokia Lumia 920 on Windows Phone 8 -ohjelmistoalustalle perustuva lippulaivaälypuhelin, jossa on viimeisimmät Nokia PureView -kuvaustoiminnot. Nokia Lumia 820 on keskihintainen älypuhelin, joka tarjoaa huippuluokan älypuhelinten ominaisuuksia, joita ovat langaton lataus, erityisherkkä kosketusnäyttö ja uudet lisätyn todellisuuden ominaisuudet kuten Nokia City -Opas.
- Nokia ja Verizon Wireless aloittivat Nokia Lumia 822 -älypuhelimen toimitukset. Nokia Lumia 822 on Verizon Wirelessille räätälöity älypuhelin, joka tarjoaa Verizon Wirelessin asiakkaille Nokia 820 -älypuhelimen muotoilun ja sen huippuluokan älypuhelinominaisuudet Yhdysvaltojen suurimmassa 4 G LTE-verkossa.
- Nokia ja China Mobile julkistivat Nokia Lumia 920T -älypuhelimen, joka on Kiinassa ensimmäinen TD-SCDMA-verkossa toimiva, Windows Phone -ohjelmistoalustalle perustuva älypuhelin. Nokia Lumia 920T tarjoaa maailman suurimman operaattorin asiakkaille innovatiivisimman älypuhelinkokemuksen optisen kuvainvakaimen, kehittyneiden paikkatieto- ja karttapalveluiden ja sisäänrakennetun langattoman latausmahdollisuuden avulla.
- Nokia julkisti Nokia Lumia 620 -älypuhelimen, joka on kolmas ja edullisin Nokian Windows Phone 8 -ohjelmistoalustalle perustuvassa älypuhelintuotevalikoimassamme. Lippulaivatuotteemme Nokia Lumia 920- ja keskihintaisen Nokia Lumia 820-älypuhelimien tapaan Nokia Lumia 620:ssa on kompakti ja värikäs muotoilu, joka tuo Windows Phone 8 -kokemuksen yhä nuoremmille asiakkaille.

MOBILE PHONES
- Nokia julkisti Nokia Asha 205- ja Nokia 206 -laitteet sekä yhden SIM-kortin että kaksois-SIM-kortin versiona. Molemmat laitteet yhdistävät tyylikkään muotoilun ja pitkäkestoisen akun Nokian perinteiden mukaisesti. Nokia Asha 205 ja Nokia 206 ovat ensimmäiset Mobile Phones -yksikön laitteet, joissa on Slam-ominaisuus, jonka avulla kuluttajat voivat jakaa multimediasisältöä - kuten kuvia ja videoita - lähellä olevien ystäviensä kanssa lähes silmänräpäyksessä. Slam-ominaisuus on yhteensopiva useimpien Bluetooth-tekniikkaa tukevien matkapuhelinten kanssa ilman tarvetta laiteparin muodostamiseen ja riippumatta siitä onko vastaanottajalla Slam-ominaisuus.
- Nokia aloitti Nokia Asha 308- ja 309 -puhelinten toimitukset. Nokia Asha 308 ja 309 tarjoavat käyttäjilleen Swipe-pyyhkäisykäyttöliittymän ja kehittäjille avoimen sovelluskehitysympäristön.
   
LOCATION & COMMERCE -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

- Location & Commerce esitteli uuden HERE-paikkatietobrändin ja on sittemmin jatkanut HERE-paikkatietobrändin käyttöönottoa läpi tuotevalikoimansa. HERE-paikkatietobrändi on ensimmäinen pilvipalvelu, joka tarjoaa maailman parhaat kartta- ja paikkatietopalvelut lukuisille eri laitteille ja käyttöjärjestelmille. Uuden HERE-brändin avulla Nokian tavoitteena on luoda langattomia, entistä henkilökohtaisempia uuden sukupolven paikkatietopalveluita ja -laitteita. Nokian taloudellisessa raportoinnissa Location & Commerce -liiketoiminta nimetään HERE -liiketoiminnaksi vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.
- Laajentaakseen paikkatietopalvelutarjontaansa edelleen Location & Commerce -liiketoiminta julkaisi HERE-karttasovelluksen iOS-käyttöjärjestelmälle. HTML5-pohjainen palvelu tarjoaa offline-toimintoja, ääniohjatun kävelynavigaation ja julkisen liikenteen karttapalveluita. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Applen AppStoresta.  
- Nokia kertoi strategisesta yhteistyöstä Mozillan kanssa, jonka tavoitteena on tarjota uusia paikkatietopalveluita Firefox OS -käyttöjärjestelmälle. Nokian tavoitteena on julkistaa HERE Kartat -palvelun mobiiliversio uudelle Firefox OS:lle ensi vuoden aikana. Nokia ja Mozilla työskentelevät yhdessä mahdollistaakseen parhaan karttakokemuksen Firefox OS:n käyttäjille.
- Nokia osti earthmine-yhtiön, jonka ratkaisuista ja prosessointiteknologioista tulee keskeinen osa HERE-karttojen 3D-tarjontaa.
- Nokia esitteli LiveSight -teknologian, joka perustuu erittäin tarkkoihin 3D-karttoihin. LiveSight -teknologia tarjoaa tarkimman ja intuitiivisimman tavan käyttää lisättyä todellisuutta puhelimen kameran etsimen avulla. Nokia Lumia -älypuhelimiin kehitetty Nokia City -Opas on ensimmäinen sovellus, joka hyödyntää LiveSight -teknologiaa.
- Oracle kehitti sisäänrakennetun ratkaisun Oraclen Fusion Middleware Mapviewer ja Nokian paikkatietoalustan välille. Ratkaisu helpottaa räätälöityjen karttojen yhdistämistä ja tarjoaa maailmanlaajuisista kartoista tulevat edut Oraclen yritysasiakkaiden käyttöön.
- Nokian Location & Commerce jatkoi paikkatietotuotevalikoimansa vahvistamista päivittämällä kehittämiään ominaissovelluksia sekä Windows Phone 8- että Windows Phone 7.5 -ohjelmistoalustoille:
-  Location & Commerce julkisti ominaissovelluksensa Windows Phone 8 -ohjelmistoalustalle perustuvaan Lumia -älypuhelinvalikoimaan, mukaan lukien offline -tilassa käytettävät Nokia Kartat ja Nokian Navigointi+ -sovelluksen betaversion.
- Location & Commerce jatkoi Nokian Windows Phone 7.5. -ohjelmistoalustalle perustuvan Lumia-tuotevalikoiman tukemista tarjoamalla Nokia Julkiset ja Nokia Navigointi -palveluista uudet versiot ja laajentamalla Nokia Navigointi -palvelun My Commute -ominaisuutta viidestä maasta 26 maahan. Location & Commerce julkaisi myös päivityksen Nokia City-Oppaan betaversioon liittyen sen LiveSight-teknologiaan perustuvaan lisätyn todellisuuden sovellukseen, jossa puhelimen kameran etsimen kuvaan liitettyjen objektien avulla voi löytää uutta tietoa esimerkiksi ravintoloista, kaupoista ja hotelleista intuitiivisella tavalla.
- Nokia julkisti vuoden 2012 alkupuolella suunnitelmansa integroida Grouponin paikalliset ja valtakunnalliset palvelut Lumia-tuotevalikoiman Nokia Kartat -sovellukseen vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Location & Commerce on nyt myös integroinut Grouponin palvelut sen here.comista löytyvään karttapalveluun.

NOKIA SIEMENS NETWORKS TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networksin menestys langattomassa laajakaistassa jatkui. Uusia vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana solmittuja kaupallisia LTE-sopimuksia olivat useita kaupunkeja kattavan suuren TD-LTE -verkon toimittaminen China Mobilelle; O2:n verkon päivittäminen LTE-kykyiseksi Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa vuoden 2013 alkupuolella tapahtuvaa 4G-lanseerausta varten; ensimmäisen TD-LTE -verkon pilotointi uuden espanjalaisen toimijan COTAn sekä Wimax Onlinen kanssa; sekä Vodacomin auttaminen tuomaan ensimmäisenä operaattorina ääni- ja tekstiviestipalvelut osaksi LTE-palveluita Etelä-Afrikassa.
- Nokia Siemens Networks toimitti Indosatille Indonesiaan GSM- ja 3G-verkon ja palveluita kattaen Keski- ja Itä-Jaavan, Sumatran ja Kalimantanin sekä toimitti Filippiineille Smart Communicationsin 3G-verkkoon suur-Manilassa HD-äänipalvelut mahdollistavan Wide Band Adaptive Multi-Rate (WB-AMR) -ohjelmiston.  
- Nokia Siemens Networks esitteli Liquid Radio WCDMA -ohjelmistopaketin, jonka ohjelmisto-ominaisuudet parantavat verkon datalähetysominaisuuksia ja tehostavat verkon resurssien sekä älypuhelinten ominaisuuksien hyödyntämistä, auttaen operaattoreita parantamaan asiakastyytyväisyyttä, vähentämään asiakkaiden vaihtuvuutta sekä kasvattamaan tuloja paremman 3G:n saatavuuden avulla. Nokia Siemens Networks esitteli myös uuden palvelukokonaisuuden varmistamaan, että operaattoreilla on optimaalinen yhdistelmä makrosoluja ja pieniä soluja mobiililaajakaistapalveluiden toteuttamiseksi. Lisäksi yhtiö julkisti uuden sukupolven 3G femto -tukiaseman, jolla mobiiliverkon peitto voidaan toteuttaa sisätiloissa tai pienissä toimistoissa.
- Nokia Siemens Networksin Flexi Zone sai 4G World-tapahtumassa Chicagossa Best of 4G-palkinnon radioverkkojen ja pienten solujen teknologiaa edustavien tuotteiden kategoriassa, saaden tunnustusta Liquid Radio -arkkitehtuuriin perustuvasta pienten solujen tuotteesta sekä sen innovatiivisesta suunnittelusta ja lähestymistavasta pienten solujen teknologiaan. Nokia Siemens Networks esitteli yhdessä erään johtavan kansainvälisen operaattorin kanssa myös runkoverkon virtualisointia ja pilvipalveluihin perustuvaa verkonhallintaa osoittaen niiden olevan varteenotettavia teknologioita operaattoreiden käyttöön.
- Palveluiden osalta Nokia Siemens Networks esitteli ensimmäisenä alallaan Service Operations and Management -ratkaisun, joka yhdistää palvelutason seurannan operatiivisiin toimintoihin. Ratkaisu mahdollistaa operaattoreille mobiililaajakaistapalveluiden hallinnan ja palvelun laadussa tapahtuvien heikennysten korjaamisen jo ennen kuin tilaajat kokevat laadun olevan heikkoa.
- Nokia Siemens Networks kehitti edelleen palkittua Customer Experience Management (CEM) on Demand -portaaliaan lisäämällä siihen kolme uutta ohjelmistopakettia palveluineen. Uudet ominaisuudet auttavat operaattoreita paikallistamaan sekunneissa toimenpiteitä vaativia ongelmia Internet-pohjaisilla kartoilla, arvioimaan asiakkaiden kokemusta mihin tahansa ongelmaan liittyen, sekä seuraamaan palvelujen käyttöä, verkon suorituskykyä ja asiakaskokemuksia.
- China Mobilen suurin tytäryhtiö Guangdong Mobile valitsi asiakas- ja liiketoiminta-analyyseihin tarkoitetun Serve at Once Intelligence (SAI) -ratkaisun lisätäkseen tilaajiensa uskollisuutta tosiaikaisen asiakasanalyysin avulla. Joulukuussa Nokia Siemens Networks toimitti yhdistetyn verkon- ja palvelujen hallintaan tarkoitetun ratkaisun Bharti Airtelille Gurgaoniin, Intiaan. Ratkaisun osana on mm. tenniskenttää suurempi videoseinä, joka antaa operaattorille täydellisen näkymän verkkoon parhaan mahdollisen palvelutason ja asiakaskokemuksen varmistamiseksi.  
- Nokia Siemens Networks jatkoi strategiansa mukaisesti keskittymistä mobiililaajakaistaan, ja ilmoitti päässeensä sopimukseen optisten verkkojen liiketoiminnan myymisestä Marlin Equity Partnersille sekä Business Support Systems -liiketoimintojen myymisestä Redkneelle. Lisäksi yhtiö sai päätökseen ydinliiketoimintoihin kuulumattoman IPTV-liiketoiminnan myymisen Belgacomille ja Accenturelle.

NOKIA TAMMI-JOULUKUUSSA 2012

 Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2011 tammi-joulukuun lukuihin, ellei toisin ole mainittu.

"Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviite 5 sisältää tietoa Nokian vuoden 2011 aikana käyttöön ottamasta toiminnallisesta ja raportointirakenteesta.

Nokian liikevaihto laski 22 % vuonna 2012 ja oli 30,2 miljardia euroa (38,7 miljardia euroa ). Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto laski 34 % ja oli 15,7 miljardia euroa (23,9 miljardia euroa). Smart Devices -yksikön liikevaihto laski 50 % ja oli 5 446 miljoonaa euroa (10 810 miljoonaa euroa). Mobile Phones -yksikön liikevaihto laski 21 % ja oli 9 436 miljoonaa euroa (11 930 miljoonaa euroa). Location & Commerce -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 1 103 miljoonaa euroa (1 091 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 2 % ja oli 13,8 miljardia euroa (14,0 miljardia euroa).

Vuonna 2012 Nokian liikevaihdosta Euroopasta tuli 29 % (31 %), Aasian ja Tyynenmeren alueelta 27 % (23 %), Kiinan alueelta 10 % (17 %), Lähi-idän ja Afrikan alueelta 14 % (14 %), Latinalaisesta Amerikasta 13 % (11 %) ja Pohjois-Amerikasta 7 % (4 %). Kymmenen liikevaihdoltaan suurinta markkina-aluetta vuonna 2012 suurimmasta pienempään lueteltuina olivat Kiina, Intia, Japani, Yhdysvallat, Brasilia, Saksa, Venäjä, Iso-Britannia, Indonesia ja Italia, joiden osuus Nokian liikevaihdosta vuonna 2012 oli yhteensä noin 52 %. Vuonna 2011 kymmenen liikevaihdoltaan Nokian suurinta markkina-aluetta olivat Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä, Saksa, Japani, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia ja Espanja, joiden osuus Nokian liikevaihdosta vuonna 2011 oli yhteensä noin 52 %.

Nokian bruttokateprosentti vuonna 2012 oli 27,8 (29,4). Devices & Services -liiketoiminnan bruttokate laski 3 346 miljoonaan euroon (6 640 miljoonaa euroa) ja bruttokateprosentti oli 21,3 (27,7). Smart Devices -yksikön bruttokate laski 479 miljoonaan euroon (2 561 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 8,8 (23,7). Mobile Phones -yksikön bruttokate laski 2 211 miljoonaan euroon (3 117 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 23,4 (26,1). Location & Commerce -liiketoiminnan bruttokate oli 875 miljoonaa euroa (877 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 79,3 (80,4). Nokia Siemens Networksin bruttokate kasvoi 4 169 miljoonaan euroon (3 842 miljoonaa euroa), ja bruttokateprosentti oli 30,3 (27,4).

Nokian liiketappio vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa (liiketappio 1,1 miljardia euroa). Nokian liikevoittoprosentti vuonna 2012 oli -7,6 (-2,8). Nokian liiketappio vuonna 2012 sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten erien yhteensä 2,4 miljardin euron negatiivisen vaikutuksen (yhteensä 2,9 miljardin euron negatiivinen vaikutus). Devices & Services -liiketoiminnan liiketappio oli 1 100 miljoonaa euroa ( liikevoitto 884 miljoonaa euroa), ja liikevoittoprosentti oli -7,0 (3,7). Devices & Services -liiketoiminnan liikevoitto vuonna 2012 sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten erien yhteensä 397 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen (799 miljoonan euron negatiivinen vaikutus). Smart Devices -yksikön toimintakate laski - 1 560 miljoonaan euroon (-411 miljoonaa euroa), ja oli -28,6 % Smart Devices -yksikön liikevaihdosta (-3,8 %). Mobile Phones -yksikön toimintakate laski 524 miljoonaan euroon (1 481 miljoonaa euroa), ja oli 5,6 % Mobile Phones -yksikön liikevaihdosta (12,4 %). Location & Commerce -liiketoiminnan liiketappio oli 301 miljoonaa euroa (liiketappio 1 526 miljoonaa euroa), ja liikevoittoprosentti oli -27,3 (-139,9). Location & Commerce -liiketoiminnan liiketappio sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten erien yhteensä 455 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen (yhteensä 1,6 miljardin euron negatiivinen vaikutus). Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 799 miljoonaa euroa (300 miljoonaa euroa), ja liikevoittoprosentti oli -5,8 (-2,1). Nokia Siemens Networksin liiketappio sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten erien yhteensä 1,6 miljardin euron negatiivisen vaikutuksen (yhteensä 0,5 miljardin euron negatiivinen vaikutus). Yhtymän yhteisten toimintojen kulut olivat 103 miljoonaa euroa vuonna 2012 (131 miljoonaa euroa).

Nokian tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 2012 olivat 4,8 miljardia euroa, kun vuonna 2011 vastaavat kulut olivat 5,6 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehityskustannusten osuus Nokian liikevaihdosta oli 15,8 % vuonna 2012, kun ne vuonna 2011 olivat 14,4 %. Tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiin sisältyi 378 miljoonaa euroa hankintamenon kohdentamiseen liittyviä ja muita kertaluonteisia eriä vuonna 2012 (412 miljoonaa euroa).

Nokian myynnin- ja markkinoinnin kulut  vuonna 2012 olivat 3,2 miljardia euroa, kun vuonna 2011 vastaavat kulut olivat 3,8 miljardia euroa. Myynnin - ja markkinoinnin kulujen  osuus Nokian liikevaihdosta vuonna 2012 oli 10,6 % (9,7 %). Myynnin - ja markkinoinnin kuluihin  sisältyi 314 miljoonaa euroa hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja muita kertaluonteisia eriä vuonna 2012 (422 miljoonaa euroa).

Hallinnon kulut olivat 1,0 miljardia euroa vuonna 2012, kun vuonna 2011 vastaavat kulut olivat 1,1 miljardia euroa. Hallinnon kulujen osuus Nokian liikevaihdosta oli 3,2 % vuonna 2012 (2,8 %). Hallinnon kuluihin ei sisältynyt kertaluonteisia eriä vuonna 2012 (1 miljoonaa euroa).
Rahoituskulut (netto) olivat 340 miljoonaa euroa vuonna 2012 (102 miljoonaa euroa). Vuoden 2012 korkeammat  nettokulut johtuivat pääosin kassavarojen korkeammista suojauskustannuksista ja tiettyjen valuuttojen epäsuotuisasta kurssivaihtelusta.

Tappio ennen veroja oli 2,6 miljardia euroa vuonna 2012 (tappio 1,2 miljardia euroa). Tilikauden tappio oli 3,8 miljardia euroa (tappio 1,5 miljardia euroa), ja se jakautuu emoyhtiön omistajille kuuluvaan 3,1 miljardin euron tappioon (tappio 1,2 miljardia euroa) ja määräysvallattomille omistajille kuuluvaan 0,7 miljardin euron tappioon (tappio 0,3 miljardia euroa). Osakekohtainen tulos laski -0,84 euroon (laimentamaton ja laimennettu), kun se vuonna 2011 oli -0,31 euroa (laimentamaton ja laimennettu).

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia-yhtymän kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen ajanjaksojen lopussa ja vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä.

NOKIA-YHTYMÄN KASSAVIRTA JA
TALOUDELLINEN TILANNEMiljoonaa euroa
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liiketoiminnan nettorahavirta -354 1 137 -131 %
Kassa ja muut likvidit varat 9 909 10 902 -9 %
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 360 5 581 -22 %

Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.

Nettokassa ja muut likvidit varat laskivat 1,2 miljardilla eurolla vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti uudelleenjärjestelyihin liittyvistä noin 1,5 miljardin euron ulosmenevistä nettorahavirroista, vuoden aikana maksetusta noin 750 miljoonan euron osingosta, rahoituskuluihin ja veroihin liittyvistä ulosmenevistä nettorahavirroista ja käyttöomaisuusinvestoinneista. Tätä osin tasoitti positiivinen liiketoiminnan nettorahavirta - lukuunottamatta uudelleenjärjestelyihin, rahoituskuluihin ja veroihin liittyviä ulosmeneviä nettorahavirtoja - ja Microsoftilta vuosineljänneksittäin vastaanotettuja alustatukimaksuja (alkoivat vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä).

Nokia Siemens Networksin osuus liiketoiminnan nettorahavirrasta oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2012 johtuen ensisijaisesti nettokäyttöpääoman muutoksista. Nokia Siemens Networksin osuus Nokian bruttokassasta oli 2,4 miljardia euroa ja osuus nettokassasta 1,3 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa.

Alla kuvatut kohdat Nokian kolmesta liiketoiminnasta, joita ovat Devices & Services, Location & Commerce ja Nokia Siemens Networks, sisältää ei-IFRS-lukuihin perustuvaa tietoa kuvaten liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Katso "Yhteenveto taloudellisista pääkohdista" -taulukon alaviite 1, joka sisältää ei-IFRS-tunnuslukuihin liittyvää  tietoa.

Devices & Services

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Devices & Services -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla, sekä vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä.

YHTEENVETO DEVICES & SERVICES
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 15 686 23 943 -34 %
Nokian matkaviestinten kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
335,6 417,1 -20 %
Nokian matkaviestinten keskimääräinen
myyntihinta, euroa
47 57 -18 %
Devices & Services -liiketoiminnan raportoitu bruttokateprosentti 21,3 % 27,7 %
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentti 21,3 % 27,7 %
Raportoidut toimintakulut,
miljoonaa euroa
4 001 4 983 -20 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 3 997 4 974 -20 %
Raportoitu liikevoittoprosentti -7,0 % 3,7 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti -4,5 % 7,0 %

Alaviite 1: Sisältää patentteihin liittyvät tulot, jotka on kirjattu Devices & Services Muu-osion liikevaihdossa.

 

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä. Yllä olevassa kappaleessa kuvattu patentteihin liittyvä tulo on kohdennettu maantieteellisille alueille.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAINMiljoonaa euroa
2012 2011 Muutos
2012  
vs.
2011
Eurooppa 4 643 7 064 -34 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 2 827 4 098 -31 %
Kiinan alue 1 610 5 063 -68 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 3 811 4 896 -22 %
Pohjois-Amerikka 453 354 28 %
Latinalainen Amerikka 2 342 2 468 -5 %
Yhteensä 15 686 23 943 -34 %

Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihdon lasku vuonna 2012 johtui sekä Smart Devices -yksikön että Mobile Phones -yksikön alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä ja Mobile Phones -yksikön alhaisemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta, mitä osin tasoitti Smart Devices -yksikön korkeampi keskimääräinen myyntihinta. Devices & Services Muu -osion liikevaihdon lasku vuonna 2012 johtui alhaisemmista kertaluonteisista patentteihin liittyvistä tuloista vuoteen 2011 verrattuna, Vertun divestoinnista vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja alhaisemmasta varaosien myynnistä.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -liiketoiminnan liikevaihto olisi laskenut 36 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna.

Smart Devices -yksikkömme jatkoi siirtymävaihettaan Symbian-laitteiden kappalemääräisen myynnin vähentyessä peräkkäisillä neljänneksillä vuonna 2012. Lumia-laitteiden kappalemääräinen myynti kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla jakelun alueellisen laajentumisen ja uusien laitejulkistusten myötä, mutta Lumia-laitteiden kappalemääräiseen myyntiin vaikutti kielteisesti vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä tuotevalikoimassa tapahtuneet siirtymät. Smart Devices -yksikkömme liikevaihto kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2012 kolmanteen neljännekseen verrattuna Nokian aloittaessa uusien Lumia-laitteiden toimitukset. Liikevaihtoon vaikutti kuitenkin kielteisesti tuotannon ylösajovaiheessa erityisesti Lumia 920 -älypuhelimiin liittyvien komponenttien rajoitettu saatavuus. Smart Devices -yksikkömme toimitti yhteensä 13,4 miljoonaa Lumia-laitetta vuonna 2012.

Vuoden 2012 alussa Mobile Phones -yksikköömme vaikutti kielteisesti aggressiivinen hintakilpailu ja se, että yksikön tuotevalikoimasta puuttuivat edulliset täysin kosketusnäytölliset laitteet. Vuoden 2012 toisen neljänneksen loppupuolella Mobile Phones -yksikkömme esitteli edulliset täysin kosketusnäytölliset Asha-älypuhelimet ja myi niitä 15,8 miljoonaa kappaletta vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla.

Devices & Services -liiketoimintamme liikevaihtoon vaikutti myönteisesti vuonna 2012 Devices & Services Muu -osioon kirjattu noin 50 miljoonan euron kertaluonteinen patentteihin liittyvä tulo (450 miljoonaa euroa vuonna 2011). Nokia on investoinut noin 50 miljardia euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja rakentanut yhden langattoman teollisuusalan vahvimmista ja laajimmista patenttiportfolioista, jossa on noin 10 000 patenttiperhettä. Nokia on maailman johtavia matkaviestin- ja langattomien teknologioiden kehittäjiä,  jonka myös vahva asemamme patenteissa osoittaa. Nokia arvioi, että sen Devices & Services Muu -osion vuotuinen patentteihin liittyvä tulovirta nykytasolla on noin 0,5 miljardia euroa.

Kappalemääräinen myynti

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN
KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAINMiljoonaa laitetta
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Eurooppa 67,3 87,8 -23 %
Lähi-idän ja Afrikan alue 81,7 94,6 -14 %
Kiinan alue 27,5 65,8 -58 %
Aasian ja Tyynenmeren alue 113,5 118,9 -5 %
Pohjois-Amerikka 2,2 3,9 -44 %
Latinalainen Amerikka 43,4 46,1 -6 %
Yhteensä 335,6 417,1 -20 %


Devices & Services -liiketoimintamme kappalemääräisen myynnin lasku vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna johtui alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä sekä Smart Devices- että Mobile Phones -yksiköissä (kuvattu alla).

Keskimääräinen myyntihinta
Devices & Services -liiketoiminnan keskimääräisen myyntihinnan lasku vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna johtui ensisijaisesti Mobile Phones -yksikön myynnin suuremmasta osuudesta ja Mobile Phones -yksikön alhaisemmasta keskimääräisestä myyntihinnasta. Tätä osin tasoitti Smart Devices -yksikkömme korkeampi keskimääräinen myyntihinta.

Bruttokateprosentti
Devices & Services -liiketoimintamme ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtui bruttokateprosenttien laskusta Smart Devices -yksikössämme ja vähemmässä määrin sekä Mobile Phones -yksikössämme että  Devices & Services Muu -osiossa.

Toimintakulut
Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-toimintakulut laskivat 20 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Smart Devices -yksikkömme toimintakulut laskivat 32 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna, kun taas Mobile Phones -yksikkömme toimintakulut pysyivät suunnilleen samalla tasolla. Muutoksiin vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna vaikutti alla kuvattujen tekijöiden lisäksi  suhteellinen toimintakuluallokaatio. Suhteelliseen toimintakuluallokaatioon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma, mikä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta ja alhaisempiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta.

Devices & Services -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 24 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtuen ensisijaisesti Smart Devices -yksikkömme ja  Devices & Services Muu -osion tutkimus- ja tuotekehityskulujen laskusta. Tutkimus- ja tuotekehityskulujen lasku johtui ensisijaisesti keskittymisestä tärkeimpiin hankkeisiin ja kulukontrollista sekä liiketoimintojen divestoinneista.

Devices & Services -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 15 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna, johtuen ensisijaisesti liiketoimintamme yleisestä pienentymisestä, yleisestä markkinointitoiminnan tehokkuudesta ja liiketoimintojen divestoinneista.

Devices & Services -liiketoiminnan hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 19 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna, johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä sekä liiketoimintojen divestoinneista.

Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS- muut tuotot ja kulut vaikuttivat kannattavuuteen kielteisesti vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Raportoidut muut tuotot ja kulut olivat merkittävästi vähemmän kielteiset vuonna 2012. Uudelleenjärjestelykulut 550 miljoonaa euroa ja niihin liittyvät omaisuuserien arvonalentumiset 30 miljoonaa euroa, kartellikorvauksista johtuva 56 miljoonan euron tuloerä, voitto (netto) kiinteistön myynnistä 79 miljoonaa euroa ja Vertun divestointiin liittyvä 52 miljoonan euron voitto (netto) kirjattiin Devices & Service Muu -osioon vuonna 2012. Uudelleenjärjestelykulut 456 miljoonaa euroa ja niihin liittyvät omaisuuserien arvonalentumiset 90 miljoonaa euroa sekä suoritukset Accenturelle 251 miljoonaa euroa, osakkuusyhtiön osakkeiden arvonalentuminen 41 miljoonaa euroa ja kartellikorvauksista johtuva 49 miljoonan euron tuloerä kirjattiin Devices & Services Muu -osioon vuonna 2011.

Kustannussäästötoimet ja suunnitellut toiminnan sopeutukset
Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -liiketoiminnan ei-IFRS-liiketoimintakulut alenevat vuositasolla laskettuna noin 3,0 miljardiin euroon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Nokia kertoi 14.6.2012 kohdennetuista investoinneistaan avainkasvualueille, muutoksista toimintamallissaan ja merkittävästi suuremmasta kustannussäästötavoitteestaan. Näihin toimenpiteisiin kuuluivat Nokian Salon matkapuhelintehtaan sekä Saksassa sijainneen Ulmin tutkimus- ja tuotekehitysyksikön sulkeminen. Tukeakseen terävöitettyä strategiaansa Nokia teki muutoksia  myös myynti- ja markkinointitoiminnoissaan,  virtaviivaisti tietohallinto (IT)- toimintojaan ja yhtymän yhteisiä ja tukitoimintojaan.

Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuneet kumulatiiviset kuluerät ja muut niihin liittyvät kertaerät olivat noin 1,4 miljardia euroa 31.12.2012. Vaikka uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien toimenpiteiden lopullinen laajuus on vielä määrittelemättä, arvioimme nyt Devices & Services -liiketoiminnan kumulatiivisten kuluerien olevan noin 1,6 miljardia euroa vuoden 2013 loppuun mennessä. Arvioimme myös, että Devices & Services -liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimiin liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 1,4 miljardia euroa.

Smart Devices

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Smart Devices -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailu vuoden 2012 ja vuoden 2011 välillä.

YHTEENVETO SMART DEVICES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 5 446 10 820 -50  %
Smart Devices -yksikön kappalemääräinen
myynti, miljoonaa laitetta
35,1 77,3 -55 %
Smart Devices -yksikön keskimääräinen
myyntihinta, euroa
155 140 11 %
Bruttokateprosentti 8,8 % 23,7 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 2 018 2 974 -32 %
Toimintakateprosentti2 -28,6 % -3,8 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja. Patentteihin liittyvät tulot on huomioitu Devices & Services Muu -osion liikevaihdossa..
Alaviite 2: Smart Devices -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen laskuun vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti matalampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Smart Devices -yksikön osalta vuonna 2012. Vuoden 2012 toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2011 toimintakuluihin.

Liikevaihto
Smart Devices -yksikön liikevaihto laski vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna johtuen ensisijaisesti merkittävästi alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä, jota osin tasoitti korkeampi keskimääräinen myyntihinta.  

Kappalemääräinen myynti
Smart Devices -yksikkömme kappalemääräisen myynnin laskuun vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti kilpailevien älypuhelinalustojen vahva eteneminen verrattuna Symbian-laitteisiimme. Alueellisesti  kappalemääräisen myynnin lasku johtui erityisesti alhaisemmasta kappalemääräisestä  myynnistä Kiinan, Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren, Lähi-idän ja Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan alueilla. Tätä osin tasoitti hiukan korkeampi kappalemääräinen myynti Pohjois-Amerikassa.

Keskimääräinen myyntihinta
Smart Devices -yksikön keskimääräisen myyntihinnan kasvu vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti tuotevalikoiman myönteisestä painottumisesta korkeamman hintaluokan Lumia-laitteisiin, aikaisempaa myönteisemmästä laitteidemme yhteydessä myytäviin palveluihin liittyvästä myynnin jaksotuksesta sekä valuuttakurssivaihteluihin liittyvästä myönteisestä kokonaisvaikutuksesta. Kasvua tasoitti osin yleinen hintaeroosio ja hinnoittelutoimenpiteemme.

Bruttokateprosentti
Smart Devices -yksikön bruttokateprosentin lasku vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti  kilpailuympäristöstä johtuneesta kulueroosiota suuremmasta hintaeroosiosta, vaihto-omaisuuteen liittyvistä 220 miljoonan euron kulukirjauksista vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja vaihto-omaisuuteen liittyvistä 120 miljoonan euron kulukirjauksista vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä,  alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä johtuneista korkeammista kiinteistä yksikkökustannuksista sekä tuotejakauman kielteisestä painotuksesta alhaisemman bruttokateprosentin laitteisiin.

Mobile Phones

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Mobile Phones -yksikön tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä.

YHTEENVETO MOBILE PHONES
-YKSIKÖN TULOKSESTA
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa1 9 436 11 930 -21 %
Mobile Phones -yksikön kappalemääräinen
myynti, (miljoonaa yksikköä)
300 340 -12 %
Mobile Phones -yksikön keskimääräinen
myyntihinta, euroa
31 35 -11 %
Bruttokateprosentti 23,4 % 26,1 %
Toimintakulut, miljoonaa euroa2 1 661 1 640 1 %
Toimintakateprosentti2 5,6 % 12,4 %

Alaviite 1: Ei sisällä patentteihin liittyviä tuloja. Patentteihin liittyvät tulot on huomioitu Devices & Services Muu--osion liikevaihdossa.
Alaviite 2: Mobile Phones -yksikköön liittyvien ei-IFRS-toimintakulujen laskuun vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna vaikutti toimintakulujen suhteellinen allokaatio, johon vaikutti Mobile Phones ja Smart Devices -yksikköjen keskinäinen liikevaihto- ja bruttokatejakauma. Tämä johti korkeampiin suhteellisiin kuluallokaatioihin Mobile Phones -yksikön osalta vuonna 2012. Vuoden 2012 toimintakulut eivät näin ollen ole suoraan verrattavissa vuoden 2011 toimintakuluihin.

Liikevaihto
Mobile Phones -yksikön liikevaihto laski vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtuen alhaisemmasta kappalemääräisestä myynnistä  ja alhaisemmasta keskimääräistä myyntihinnasta.

Kappalemääräinen myynti
Mobile Phones -yksikön kappalemääräisen myynnin lasku vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui haastavasta kilpailuympäristöstä ja markkinatilanteesta, joka vaikutti kielteisesti kappalemääräiseen myyntiin Mobile Phones -yksikön koko tuotevalikoimassa. Tähän vaikutti erityisesti Android-ohjelmistoalustalle perustuvien edullisemman hintaluokan älypuhelinten nopea lisääntyminen vuoden 2012 aikana. Vuoden 2012 puolivälissä Mobile Phones -yksikkö aloitti täysin kosketusnäytöllisten Asha-älypuhelimien toimitukset, mikä paransi kilpailukykyämme Mobile Phones -yksikön ylemmän hintaluokan tuotevalikoimassa. Mobile Phones -yksikkö toimitti markkinoille yhteensä 15,8 miljoonaa täysin kosketusnäytöllistä Asha-älypuhelinta vuonna 2012.

Keskimääräinen myyntihinta
Mobile Phones -yksikön keskimääräisen myyntihinnan lasku vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti edullisemman hintaluokan matkapuhelinten myynnin kasvaneesta osuudesta ja yleisestä hintaeroosiosta.

Bruttokateprosentti
Mobile Phones -yksikön bruttokateprosentin lasku vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti alhaisemman  bruttokateprosentin laitteiden myynnin osuuden kasvusta sekä valuuttakurssivaihteluiden kielteisestä kokonaisvaikutuksesta.

Location & Commerce

Nokia esitteli 13.11.2012 uuden paikkatieto- ja karttapalvelubrändin HERE. Nokian taloudellisessa raportoinnissa  Location & Commerce -liiketoiminta nimetään HERE -liiketoiminnaksi vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Location & Commerce -liiketoiminnan tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut vuoden 2012 ja vuoden 2011 välillä.

YHTEENVETO LOCATION & COMMERCE
-LIIKETOIMINNAN TULOKSESTA
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa 1 103 1 091 1 %
Ulkoinen liikevaihto, miljoonaa euroa 729 698 4 %
Sisäinen liikevaihto, miljoonaa euroa 374 393 -5 %
Raportoitu bruttokateprosentti 79,3 % 80,4 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 79,3 % 80,4 %
Raportoidut toimintakulut,
miljoonaa euroa
1 146 1 285 -11 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 723 827 -13 %
Raportoitu liikevoittoprosentti -27,3 % -139,9 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 13,9 % 4,4 %

Liikevaihto
Location & Commerce -liiketoimintamme ulkoisen liikevaihdon kasvu vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti kasvaneesta karttalisenssien myynnistä autoteollisuuden asiakkaille, jota osin tasoitti henkilökohtaisten navigointilaitteiden alhaisempi myynti.

Location & Commerce -liiketoimintamme sisäisen liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti alhaisemmasta myynnistä, joka johtui vuoden 2010 aikana alkaneesta Symbian -laitteiden kappalemääräisen myynnin merkittävästä laskusta.

Bruttokateprosentti
Location & Commerce -liiketoiminnan ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti bruttokateprosentiltaan korkeamman henkilökohtaisten navigointilaitteiden alhaisemmasta myynnistä, jota osin tasoitti autoteollisuussegmentin korkeampi bruttokateprosentti.

Toimintakulut
Location & Commerce -liiketoiminnan tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 14 % johtuen ensisijaisesti kustannusten hallintahankkeista, alhaisemmista projektikuluista ja mediamainontayksikön myynnistä johtuneesta tuotekehityskustannusten muutoksesta hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Location & Commerce -liiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 18 % johtuen ensisijaisesti kustannusten hallintahankkeista ja alhaisemmista markkinointikuluista.

Location & Commerce -yksikön hallinnon ei-IFRS-kulut nousivat 13 % johtuen ensisijaisesti yhteisten tukitoimintojen korkeammasta käytöstä.

Nokia Siemens Networks

Nokia Siemens Networks sai päätökseen Motorola Solutionsin verkkoliiketoiminnan oston 30.4.2011. Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 tulos ei ole näin ollen suoraan vertailukelpoinen vuoden 2011 tuloksen kanssa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Nokia Siemens Networksin tuloksesta mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailu vuoden 2012 ja 2011 välillä.

YHTEENVETO NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
TULOKSESTA
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Liikevaihto, miljoonaa euroa 13 779 14 041 -2 %
Raportoitu bruttokateprosentti 30,3 % 27,4 %
Ei-IFRS-bruttokateprosentti 30,7 % 27,4 %
Raportoidut toimintakulut,
miljoonaa euroa
3 678 4 030 -9 %
Ei-IFRS-toimintakulut, miljoonaa euroa 3 413 3 662 -7 %
Raportoitu liikevoittoprosentti -5,8 % -2,1 %
Ei-IFRS-liikevoittoprosentti 5,6 % 1,6 %

Liikevaihto

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainitulla ajanjaksolla
sekä vertailut vuoden 2012 ja vuoden 2011 välillä.

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN
LIIKEVAIHTO ALUEITTAINMiljoonaa euroa
2012 2011 Muutos
2012
vs.
2011
Eurooppa 3 896 4 469 -13%
Lähi-itä ja Afrikka 1 287 1 391 -7%
Kiinan alue 1 278 1 465 -13%
Aasian ja Tyynenmeren alue 4 347 3 848 13%
Pohjois-Amerikka 1 294 1 077 20%
Latinalainen Amerikka 1 677 1 791 -6%
Yhteensä 13 779 14 041 -2%

Nokia Siemens Networksin liikevaihdon lasku vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Siemens Networksin uutta strategiaa tukemattomien liiketoimintojen myynnin laskusta ja alhaisemmasta verkkolaitemyynnistä. Tätä osin tasoitti korkeampi palvelumyynnin liikevaihto. Palvelumyynnin osuus Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta oli hieman yli 50 % vuonna 2012.

Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 5 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna.

Bruttokateprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokateprosentti kasvoi vuonna 2012 johtuen ensisijaisesti sekä verkkolaitemyynnin että palvelumyynnin korkeammasta bruttokateprosentista. Verkkolaitemyynnissä ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu johtui ensisijaisesti  tuotevalikoiman ja alueellisen jakauman myönteisestä painottumisesta tukien Nokia Siemens Networksin strategiaa keskittyä langattomaan laajakaistaan.  Palvelumyynnissä ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvu johtui ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä ja Nokia Siemens Networksin keskitetyn strategian mukaisista muutoksista palvelumyynnissä. .

Toimintakulut
Nokia Siemens Networksin tutkimuksen ja tuotekehityksen ei-IFRS-kulut laskivat 5 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä ja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan yleisesti parantuneesta tehokkuudesta.

Nokia Siemens Networksin myynnin ja markkinoinnin ei-IFRS-kulut laskivat 11 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä.

Nokia Siemens Networksin hallinnon ei-IFRS-kulut laskivat 8 % vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtuen ensisijaisesti rakenteellisista kulusäästöistä.

Nokia Siemens Networksin ei-IFRS muut tuotot laskivat vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtuen ensisijaisesti myyntisaamisten arvonalentumisten muutoksista. Vuoden 2012 raportoidut muut tuotot ja kulut olivat kulua 1 290 miljoonaa euroa. Kulujen kasvu vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti uudelleenjärjestelykulujen ja niihin liittyvien muiden kulujen kasvusta.

Liikevoittoprosentti
Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna johtui ensisijaisesti korkeammasta bruttokateprosentista ja alhaisemmista toimintakuluista.

Strategiapäivitys ja maailmanlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma
Nokia Siemens Networks kertoi 23.11.2011 strategiastaan keskittyä langattomaan laajakaistaan ja palveluihin sekä maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman aloittamisesta.

Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärä oli noin 58 400 työntekijää vuoden 2012 lopussa,  joka on noin 15 300 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa.
Nokia Siemens Networksin tavoitteena on nyt alentaa liiketoiminnan vuosittaisia ei-IFRS -toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia yli 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Nokia Siemens Networksin aikaisempana tavoitteena oli alentaa vuosittaisia ei-IFRS toimintakuluja ja välillisiä tuotantokustannuksia 1 miljardilla eurolla vuoden 2013 loppuun mennessä vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna. Vaikka näiden säästöjen odotetaan tulevan suurelta osalta organisaation uudelleenjärjestelyistä, säästötoimien kohteena olevia alueita ovat myös kiinteistöt, tietotekniikka, tuotteiden ja palveluiden hankintakustannukset, hallinnon kustannukset sekä merkittävä alihankkijoiden määrän vähentäminen kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuneet kuluerät ja muut niihin liittyvät kertaerät olivat 1,3 miljardia euroa vuonna 2012 kumulatiivisten kuluerien ollessa yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Arvioimme nyt, että uudelleenjärjestelyohjelmasta johtuvat kulukirjaukset ovat noin 1,3 miljardia euroa vuoden 2013 loppuun mennessä. Lähes kaikki näistä kulukirjauksista on nyt jo kirjattu. Vuoden 2012 loppuun mennessä Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat olivat noin 650 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networks arvioi, että tähän uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvät ulosmenevät kokonaiskassavirrat ovat noin 450 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Nokia Siemens Networks keskittyy säilyttämään vahvan taloudellisen asemansa ja likviditeettitasonsa. Rahavirtojen tuottaminen on Nokia Siemens Networksille ensiarvoisen tärkeää ja yhtiö aikoo rahoittaa itse toimintansa kaikki alueet.  

VUODEN 2012 TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

NOKIAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia kertoi useista suunnitelluista tai jo toteutetuista strategiansa terävöittämiseen, yhtiön toimintamallin parannuksiin ja kannattavaan kasvuun tähtäävistä toimenpiteistä. Näihin kuuluivat:
- Tiettyjen tutkimus- ja tuotekehitysprojektien vähennykset johtaen Saksassa sijainneen Ulmin toimipisteen ja Kanadassa sijainneen Burnabyn toimipisteen sulkemiseen;
- Matkaviestinkokoonpanon siirtäminen Komaromin tehtaalta Unkarista ja Reynosan tehtaalta Meksikosta Nokian tehtaille Aasiaan, jossa suurin osa Nokian komponenttitoimittajista sijaitsee. Komaromin ja Reynosan tehtaat keskittyvät nyt älypuhelinten räätälöintiin;
- Tiettyjen tuotantotoimintojen keskittäminen johtaen Salon tehtaan sulkemiseen;
- Nokia ja De' Longhi SpA, maailman johtava kodin pienkoneiden valmistaja, sopivat ehdoista joilla De' Longhi ostaa Nokian tuotantolaitoksen Romanian Clujissa;
- Markkinointi- ja myyntitoimintojen terävöittäminen, mukaan lukien avainmarkkina-alueiden priorisointi;
- Yhtymän yhteisten toimintojen ja tukitoimintojen virtaviivaistaminen.

- Vuoden 2012 jälkeen Nokia on  lisäksi kertonut useista suunnitelluista muutoksista virtaviivaistaakseen  tietohallinto(IT) -organisaatiotaan. Nokia uskoo, että suunnitellut muutokset lisäävät toimintojen tehokkuutta, vähentävät toimintakuluja ja auttavat luomaan tietohallinto-organisaation, joka vastaa entistä paremmin yhtiön nykyistä kokoa ja toimintarakennetta. Nokia suunnittelee siirtävänsä tiettyjä tietohallinnon toimintoja ja yhteensä noin 820 työntekijää HCL Technologiesille ja TATA Consultancy Servicesille.  

- Nokia ilmoitti vuoden aikana useista muutoksista ylimmässä johdossaan:
- Marko Ahtisaari nimitettiin yhtiön muotoilujohtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi 1.2.2012 alkaen.
- Juha Putkiranta nimitettiin Operations -toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi 1.7.2012 alkaen.
- Timo Toikkanen nimitettiin Mobile Phones -yksikön johtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi 1.7.2012 alkaen.
- Chris Weber nimitettiin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja Nokian johtokunnan jäseneksi 1.7.2012 alkaen.

- Lisäksi seuraavat Nokian johtokunnan jäsenet jättivät tehtävänsä vuoden 2012 aikana :
- Jerri DeVard jätti markkinointijohtajan tehtävänsä ja johtokunnan jäsenyyden 1.7.2012..
- Colin Giles jätti myyntijohtajan tehtävänsä ja johtokunnan jäsenyyden 1.7.2012.
- Mary T. McDowell jätti tehtävänsä Mobile Phones -yksikön johtajana ja Nokian johtokunnan jäsenenä 1.7.2012.  
- Niklas Savander jätti tehtävänsä Markets-yksikön johtajana ja Nokian johtokunnan jäsenenä 1.7.2012.
- Esko Aho jätti tehtävänsä yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana ja Nokian johtokunnan jäsenenä 1.9.2012.

- Nokia sai päätökseen luksuspuhelinliiketoiminta Vertun divestoinnin eurooppalaiselle pääomasijoitusyhtiö EQT VI:lle.
- Nokia aloitti uuden peruspuhelinmarkkinoita palvelevan tuotantolaitoksen rakentamisen Vietnamissa.
- Nokia valittiin jälleen Dow Jones Sustainability World Indexin (DJSI) osaksi ja Dow Jones Sustainability Indexin osaksi DJSI 2012 -katselmuksessa.
- Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi Nokian mukaan Carbon Disclosure Leadership Indexiin ja Carbon Performance Leadership Indexiin. Nokia sai tunnustusta sekä ilmastonmuutosta koskevasta informaatiostaan että toimenpiteistään päästöjen vähentämisessä.

DEVICES & SERVICES -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
SMART DEVICES
- Nokia jatkoi Windows Phone 7 -alustalle perustuvan Lumia-tuoteperheen valikoiman ja saatavuuden laajentamista uusille markkinoille, mukaan lukien Kiina ja Yhdysvallat.
- Syyskuussa 2012 Nokia julkisti ensimmäiset viimeisimmän sukupolven Windows Phone 8 -alustalle perustuvat tuotteensa. Nokia toi uudelle Windows Phone 8 -alustalle perustuvan Nokia Lumia 920 -lippulaivatuotteensa ja keskihintaisen Nokia Lumia 820 -älypuhelimensa valikoiduille markkinoille, mukaan lukien Kiina, Saksa, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Vuoden 2012 jälkeen Nokia on myös julkistanut Nokia Lumia 920- ja Nokia Lumia 820 -tuotteet Intiassa ja esitteli Nokia Lumia 620 -älypuhelimen valituilla markkinoilla. Nokian ensimmäiset Windows Phone 8 -ohjelmistoalustalle perustuvia Lumia -älypuhelimia on saatavilla yli 90 markkinalla ympäri maailman tarjoten Windows Phone 8-ohjelmistoalustatan edistyksellisimmät teknologiat myös ensimmäistä kertaa laajemmalle ekosysteemille. Windows Phone 8 -ohjelmistoalustan tarjontaan kuuluvat kuuluvat moniydinsuoritin, NFC-teknologia ja korkeamman resoluution näyttö sekä laajennettu kielituki ja uudet kuvaus- ja sovellusominaisuudet.
- Nokia jatkoi Windows Phone -ekosysteemin kasvun tukemista. Windows Phone -kaupan sovellusten määrä kasvoi yli 125 000 sovellukseen vuoden 2012 loppuun mennessä kasvaen vuoden 2012 alun yli 50 000 sovelluksesta.
- Jatkaessamme siirtymistämme Windows Phone -ohjelmistoalustalle perustuviin laitteisiin vuonna 2012 jatkoimme myös Symbian-laitteiden toimituksia. Edistyksellisiä kuvausteknologioita tarjoava Nokia 808 PureView tuli markkinoille vuoden 2012 puolivälissä ja oli viimeinen Nokian Symbian-ohjelmistoalustalle perustuva laite.
- Nokia julkisti valikoiman langattoman latauksen lisälaitteita ja kumppanuuksia. Fatboy Recharge Pillow -tyyny tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ladata puhelin langattomasti ja HARMANin tuotemerkki JBL esitteli tyyliltään retrohenkisen ja laadultaan korkeatasoisen äänentoiston tarjoavan kannettavan JBL PowerUp -kaiuttimen. Nokia on myös sopinut Virgin Atlantic -lentoyhtiön kanssa, että se tulee tarjoamaan langattomia latauspisteitä Lontoon Heathrow Clubhouse -loungeen ja Coffee Bean &  Tea Leaf -ketjun kanssa, että se tuo langattomia latauspisteitä joihinkin kahviloihinsa.
- Nokia julkisti Yhdysvalloissa Nokia Music -musiikkipalvelunsa, joka on Nokia Lumia -älypuhelinten käyttäjille suunnattu ilmainen musiikin suoratoistopalvelu ja joka tarjoaa helpon ja miellyttävän tavan löytää ja nauttia musiikista.

MOBILE PHONES
- Mobile Phones -yksikkö jatkoi Nokia Asha -tuotevalikoiman laajentamista tuoden laitteisiin teknologisia ja muotoilullisia innovaatioita. Nokia julkisti muun muassa täysin kosketusnäytölliset Asha 308- ja Asha 309 -älypuhelimet, jotka tarjoavat sulavasti toimivan Swipe-pyyhkäisykäyttöliittymän ja kehittäjille avoimen sovelluskehitysympäristön. Maailmanlaajuiset markkinatutkimuslaitokset, kuten GfK, luokittelevat muun muassa näiden ominaisuuksien ansiosta Asha-kosketusnäyttöpuhelimet älypuhelinkategoriaan.
- Nokia julkisti Nokia 206 -laitteen sekä yhden SIM-kortin että kaksois-SIM-kortin versioina.
- Nokia 206 on ensimmäinen Mobile Phones -yksikön laite, joka tarjoaa Slam-ominaisuuden, jonka avulla kuluttajat voivat jakaa multimediasisältöä kuten kuvia ja videoita lähellä olevien ystäviensä kanssa lähes silmänräpäyksessä. Slam-ominaisuus on yhteensopiva useimpien Bluetooth -teknologiaa tukevien matkapuhelinten kanssa ilman tarvetta laiteparin muodostamiseen ja riippumatta siitä, onko vastaaottan puhelimessa  Slam-ominaisuus.
- Nokia esitteli Nokia Life+ -palvelun, joka on viimeisin versio Nokian laajasti käytetystä Nokia Life -palvelusta. Nokia Life+ on internetsovellus, jonka avulla miljoonat ihmiset voivat hyödyntää oppimiseen, terveyteen ja yleissivistykseen liittyvää arvokasta tietoa. Nokia Life+ on saatavilla Nokia Asha 308 ja Nokia Asha 309 -älypuhelimissa sekä laajassa valikoimassa muita Nokian matkapuhelimia.
- Pilvipohjainen Series 40 -laitteisiin kehitetty Nokia Browser -selain jatkoi nopeaa kasvuaan. Selain on saatavilla 38 laitteessa 87 kielellä ja yli 200 maassa. Nokia Xpress -selain on lajissaan ensimmäinen web-sovelluksia tukeva selain ja viime vuonna julkistetusta kehittäjätyökalusta lähtien sen suosio sovelluskehittäjien keskuudessa on kasvanut.  

LOCATION & COMMERCE -LIIKETOIMINNAN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia esitteli uuden HERE-paikkatietobrändin ja on jatkanut HERE-paikkatietobrändin käyttöönottoa tuotevalikoimassaan. HERE-paikkatietobrändi on ensimmäinen pilvipalvelu, joka tarjoaa maailman parhaat kartta- ja paikkatietopalvelut lukuisille eri laitteille ja käyttöjärjestelmille.
- Laajentaakseen paikkatietopalvelutarjontaansa edelleen Location & Commerce -liiketoiminta julkaisi HERE-karttasovelluksen iOS-käyttöjärjestelmälle.
- Nokia kertoi strategisesta yhteistyöstä Mozillan kanssa, jonka tavoitteena on tarjota uusia paikkatietopalveluita Firefox OS -käyttöjärjestelmälle.
- Nokia hankki earthmine-yhtiön, jonka ratkaisuista ja prosessointiteknologioista tulee keskeinen osa HERE-karttojen 3D-tarjontaa.
- Nokia esitteli LiveSight(TM)-teknologian, joka perustuu erittäin tarkkoihin 3D-karttoihin. LiveSight(TM)-teknologia tarjoaa tarkimman ja intuitiivisen tavan käyttää lisättyä todellisuutta.
- Location & Commerce jatkoi edistyksellisen ja kolmansille osapuolille lukuisia kehittämismahdollisuuksia tarjoavan paikkatietoalustansa Nokia Location Platformin (NLP) laajentamista. Vuoden 2012 aikana muun muassa Amazon solmi Nokian kanssa NLP-alustan karttoja ja osoitepaikannusta koskevan lisensointisopimuksen ja Fordin tutkimusorganisaatio valitsi NLP:n käyttääkseen Nokian älykästä paikkatietopalvelusisältöä sekä skaalautuvia pilvipalveluja ja sovelluskehityskäyttöliittymän.
- Osana sitoutumustaan vahvistaa Windows Phone -ekosysteemiä Nokia integroi NLP-paikkatietoalustan Windows Phone 8 -ohjelmistoalustaan tukeakseen Windows Phone 8 -ohjelmistoalustan paikkatietopalvelukokemuksia. Tähän kuuluu mahdollisuus karttojen käyttöön offline-tilassa.
- Location & Commerce teki sopimuksen Grouponin kanssa tuodakseen paikalliset ja valtakunnalliset palvelut Nokian asiakkaille ja julkaisi Nokia Kartat -palvelun uuden päivityksen Lumia-laitteille, joka integroi Grouponin palvelut sovellukseen.
- Location & Commerce esitteli Nokia Navigointi -palvelun My Commute -ominaisuuden, joka oppii ihmisten ajomieltymykset ja käyttää tietoa viimeisimmistä liikenneolosuhteista auttaakseen ihmisiä valitsemaan käyttämiensä eri reittien välillä päästäkseen paikkoihin, joihin he matkustavat useimmin.
- Location & Commerce tarjosi lisätyn todellisuuden Nokia City-Opas -palvelun Lumia-älypuhelimille ja jatkoi palvelun päivittämistä vuoden aikana.
- Location & Commerce julkisti Lumia-älypuhelimille Nokia Julkiset -sovelluksen, joka tarjoaa helposti käytettäviä metron, raitiovaunujen, lähijunien ja bussien reittipalveluita yli 500 kaupungissa 46 maassa,  ja jatkoi sovelluksen päivittämistä vuoden aikana.
- Location & Commerce solmi kumppanuuksia useiden keskeisten alan toimijoiden kanssa liittyen erityisesti karttasisältöpalveluihin ja sovelluksiin. Location & Commerce tarjoaa sisältöä kumppaneille kuten Audi, BMW Chrysler, Dacia,  ESRI,  Ford, Garmin, Hyundai, Kia, Mercedes, Nikon, Pioneer, Scania, Toyota ja Volkswagen.
- Location & Commerce jatkoi sisätiloihin tarkoitetun karttapalvelunsa laajentamista. Karttapalvelu kattaa nyt 5 100 paikkaa ja kaikkiaan 18 000 rakennusta 40 maassa.

NOKIA SIEMENS NETWORKS TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT
- Nokia Siemens Networks solmi merkittäviä kaupallisia LTE-sopimuksia vuoden 2012 aikana. Näihin kuuluivat sopimus SOFTBANK MOBILE Corp.'in kanssa Japanissa maanlaajuisten mobiililaajakaistapalveluiden kapasiteetin kasvattamiseksi HSPA+ (3G) ja FDD LTE (4G) -verkkojen avulla; KDDI:lle Japaniin toimitettu maailman ensimmäinen itseohjautuva usean teknologian ja usean toimittajan 3G- ja 4G-verkko sekä T-Mobilen 4G-verkon evoluution tukeminen modernisoimalla sen GSM ja HSPA+ runko- ja radioverkkoinfrastruktuuri keskeisillä markkinoilla USA:ssa ääni- ja datapalveluiden peitonparantamiseksi .
- Nokia Siemens Networksillä oli kaikkiaan 77 LTE-sopimusta vuoden 2012 lopussa. Muita mobiililaajakaistasopimuksia olivat muun muassa sopimus Bharti Airtelin kanssa Intiassa; Telkomselin kanssa Indonesiassa; KT:n kanssa Koreassa; StarHubin kanssa Singaporessa; Tele2:n kanssa Virossa, Latviassa ja Liettuassa; Hrvatski Telecomin kanssa Kroatiassa; T-Mobilen, Orangen ja Polkomtelin kanssa Puolassa; Si.mobilin kanssa Sloveniassa; COTAn ja Wimax Onlinen kanssa Espanjassa; Zain KSA:n kanssa Saudi-Arabiassa; TOT:in kanssa Thaimaassa, Optuksen kanssa Australiassa; Mobile TeleSystemsin kanssa Venäjällä; O2:n kanssa Iso-Britanniassa; Vodacomin kanssa Etelä-Afrikassa sekä Saudi Telecom Companyn ja China Mobilen kanssa.
- Nokia Siemens Networks osoitti halunsa pysyä mobiililaajakaistan innovaatioiden kärjessä avaamalla mobiililaajakaistaan keskittyvän testaus- ja kehityskeskuksen Yhdysvaltain  Piilaaksossa. Osana LTE-teknologiakehitystä Nokia Siemens Networks julkisti Flexi Zone -ratkaisun mobiililaajakaistapeiton rakentamiseksi alueille, joilla käyttäjätiheys on hyvin suuri - niihin uusi ratkaisu tuo tuo nopeat ja joustavat 4G-palvelut. Yhtiö myös laajensi tuotevalikoimaansa mahdollistaen joustavan 4G:n rakentamisen 'Digital Dividend' - taajuuksille Aasian ja Tyynenmeren alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja muualla maailmassa
- Nokia Siemens Networks julkisti myös CDMA-operaattoreille uuden CDMA-tukiaseman, joka perustuu Flexi Multiradio Base Station -alustaan. Uuden tukiaseman käyttökustannukset ovat jopa 70 prosenttia aiempaa alhaisemmat. Se toteuttaa Nokia Siemens Networksin sitoumusta mobiililaajakaistan teknologiaevoluutioon ja on päivitettävissä 4G-teknologiaan.
- Nokia Siemens Networks julkisti maailman edistyneimmän verkkoyhdyskäytävän 'Intelligent IP Edgen', joka mahdollistaa operaattoreille paremman mobiililaajakaistan toimittamisen asiakkailleen ja juoksevien kustannusten alentamisen käyttäen Nokia Siemens Networksin Liquid Net -lähestymistapaa. Nokia Siemens Networks ja Juniper lanseerasivat 'Integrated Packet Transport Network' -ratkaisun, joka vastaa palveluntarjoajien tarpeeseen verkkoarkkitehtuurin yksinkertaistamisesta ja tuo operaattoreiden siirtoverkkoihin lisää joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Tämä toteuttaa Nokia Siemens Networksin Liquid Net -lähestymistapaa, jonka mukaan verkojen tulee muuttua vastaamaan yhä paremmin ennalta arvaamattomia käyttötarpeiden muutoksia ja verkkokapasiteetin kysynnän kasvua.
- Nokia Siemens Networks laajensi kattavaa pienten solujen tuotekategoriaansa julkistamalla sarjan picocell-tukiasemia ja 3G Femto -tukiasemia, ja julkisti Hot Zone -testiverkon verkkokapasiteetin lisäämiseksi Chicagossa.
- Customer Experience Management (CEM) on Demand -portaalin lanseeraus ensimmäisen vuosineljänneksen aikana antoi Nokia Siemens Networksille mahdollisuuden esitellä uuden tavan huolehtia asiakassuhteista maailman kuuden miljardin mobiilikäyttäjän kanssa. Yhtiön edistyneisyys asiakassuhteiden hallinnassa sai tunnustusta Global Telecoms Business (GTB) Innovation Awards 2012:ssa langattoman infrastruktuurin kategoriassa, jossa Nokia Siemens Networks voitti yhdessä Telkomselin kanssa palkinnon Telkomselin käyttämästä CEM on Demand -tuoteportfoliosta. Guangdong MCC Kiinassa on ottanut käyttöön Nokia Siemens Networksin CEM-ohjelmistoja ja palveluita, ja ne auttavat sitä parantamaan asiakkaidensa palvelukokemusta tuomalla yhtenäisen näkymän asiakasdataan ja raportoimalla käyttötrendejä.  
- Vuoden aikana Nokia Siemens Networks saattoi päätökseen mikroaaltoradioliiketoiminnan myynnin DragonWavelle, kiinteän laajakaistaliiketoiminnan myynnin ADTRANille ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman IPTV-liiketoiminnan myynnin Belgacomille ja Accenturelle. Yhtiö myös ilmoitti päässeensä sopimukseen optisten verkkojen liiketoiminnan myymisestä Marlin Equity Partnersille ja Business Support Systems -liiketoiminnan myymisestä Redkneelle.

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ, MAINITUN AJANJAKSON LOPUSSA10-12/
201210-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
vs. 10-12/
2011
7-9/2012
Muutos
10-12/
2012
vs. 7-9/
2012
Devices & Services ja
yhtymän yhteiset toiminnot
33 201 49 705 -33 % 38 264 -13 %
Location & Commerce 6 186 6 659 -7 % 6 366 -3 %
Nokia Siemens Networks 58 411 73 686 -21 % 60 635 -4 %
Nokia-yhtymä 97 798 130 050 -25 % 105 265 -7 %

Tammi-joulukuussa 2012 Nokian keskimääräinen henkilöstömäärä oli 112 256, joista Location & Commerce-liiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 6 441 henkilöä ja Nokia Siemens Networksin palveluksessa keskimäärin 64 052 henkilöä. Nokian palveluksessa oli 31.12.2012 yhteensä 97 798 henkilöä (130 050 henkilöä 31.12.2011), joista Location & Commerce -liiketoiminnan palveluksessa oli 6 186 henkilöä (6 659 henkilöä 30.9.2011) ja Nokia Siemens Networksin palveluksessa 58 411 henkilöä (73 686 henkilöä 31.12.2011).

OSAKKEET
Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2012 oli 3 744 956 052. Nokian konserniyhtiöiden hallussa 31.12.2012 oli 33 971 118 osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta
äänimäärästä oli noin 0,9 %.

OSINKO
Varmistaakseen Nokian strategisen joustavuuden Nokian hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa (0,20 euroa osakkeelta vuodelta 2011). Nokian vuoden 2012 viimeisen neljänneksen tulos yhdistettynä osinkoehdotukseen vahvistaa edelleen yhtiön likviditeettiasemaa.

Jaettavissa olevat varat emoyhtiön taseessa 31.12.2012 olivat 5 213 miljoonaa euroa.

RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan kohdistuu useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien ja hallinnollisten menettelyiden lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa uudelleenjärjestelyihin, investointeihin, yrityskauppoihin tai divestointeihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tekee" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan Windows Phone -ohjelmistoalustaan perustuville tuotteille kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) Nokian Windows Phone 7 -ohjelmistoalustaan perustuvien Lumia -tuotteiden vähentynyt kysyntä ja liikevaihto johtuen uusien Nokian Windows Phone 8 -ohjelmistoalustaan perustuvien Lumia -tuotteiden lisääntyvästä saatavuudesta; 4) oletettu jatkuva Symbian-alustaan perustuvien laitteidemme vähentyvä myynti ja Symbian-alustan elinkelpoisuuden selkeä heikentyminen; 5) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita, mukaan lukien matkapuhelimet ja sellaiset laitteet, joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 6) kykymme tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toimeenpanna suunnitellut muutokset toimintamalliimme, mukaan lukien suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet ja kykymme menestyksekkäästi toteuttaa suunnitellut investoinnit, yrityskaupat ja divestoinnit parantaaksemme toimintamalliamme ja saavuttaa tavoiteltuja tehokkuusetuja ja liiketoimintakulujen alennuksia sekä meidän kykymme  arvioida oikein niihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja; 7) meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia meitä kirjaamaan ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin, sekä vaihto-omaisuusarvostukseen liittyviä kuluja Devices & Services liiketoiminnassamme; 8) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin;  9) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) Location & Commerce strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta, kykymme laajentaa paikkatietopalveluitamme erinäisille laitteille ja ohjelmistoalustoille ja kyky tarjota tukea Devices & Services -liiketoiminnallemme ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä paikkatietopalveluihimme ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihimme liittyvistä omaisuuseristä; 12) todellinen suoriutumisemme  lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa, mikä voi mahdollisesti johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen; 13) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 14) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 15) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 16) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen ja kykymme pitää yllä olemassa olevia, tai saavuttaa uusia, patentteihin liittyvien tulojen lähteitä; 17) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 18) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 19) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 20) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin, erityisesti toteuttaessamme uusien Nokia Lumia älypuhelintemme myynnin ylösajoa; 21) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään, erityisesti kun toteuttaessamme uusien Nokia Lumia älypuhelintemme myynnin ylösajoa; 22) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 23) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 24) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 25) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 26) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 27) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 28) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 29) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa ja meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 30) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai -verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista, joka voi esimerkiksi johtua siitä, että emme pysty menestyksekkäästi ja hallinnoidusti toteuttamaan suunniteltuja muutoksia tietojenhallintayksikössämme, mukaan lukien tiettyjen toimintojen ja työntekijöiden siirtäminen strategisille kumppaneille; 31) oikeudenkäyntien ja hallinnollisten menettelyjen epäsuotuisat lopputulokset; 32) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 33) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunnitelma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 34) Nokia Siemens Networksin menestys langattoman laajakaistan ja palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 36) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 37) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 38) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 39) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 40) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 41) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 42) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia, Helsinki - 24.1.2013

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555    

www.nokia.com

Osavuosikatsausten suunnitellut julkistamisajankohdat
- vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus: 18.4.2013
- vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsaus: 18.7.2013
- vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaus: 17.10.2013

"Nokia vuonna 2012" -vuosikertomuksen julkistaminen
Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän vuosikertomuksensa "Nokia vuonna 2012" viikolla 13 vuonna 2013.

Nokian varsinainen yhtiökokous
Nokian varsinainen yhtiökokous 2013 on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2013.

Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Night GMT +1 / CET

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Morning GMT +2 / EET