Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.2.2015 klo 10.00 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj:n saaman tiedon mukaan Dodge & Coxin omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 5 %.

Dodge & Coxin Nokia-omistusten määrä, joka koostuu tavallisista osakkeista ja ADR-osaketalletustodistuksista, oli 25.2.2015 yhteensä 184 510 814 osaketta, joka vastaa noin 5,02 % Nokian koko osake- ja äänimäärästä.

Dodge & Coxin osoite on 555 California Street, 40th Floor, San Francisco, CA 94104, Yhdysvallat.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

 

Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Night GMT +1 / CET

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Night GMT +2 / EET