Skip to main content

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj
Pörssitiedote
03.07.2015 klo 9.00

Nokia Oyj:n osakkeiden merkinnät optio-oikeuksilla

Nokia Oyj:n vuoden 2011 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 2.6.-29.6.2015 välisenä aikana merkitty 9 375 kappaletta Nokian osakkeita. Merkintähinta oli 5,76 euroa osakkeelta. Osakemerkinnöistä saatu merkintähinta, yhteensä 54 000 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääomaa merkintöjen seurauksena koroteta. 

Nokian osakkeiden kokonaismäärä on rekisteröinnin jälkeen 3 678 338 233 kappaletta. Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 3.7.2015 lukien. Osakkeet otetaan 3.7.2015 lukien kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vanhojen osakkeiden (NOK1V) kanssa.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. http://company.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Noon GMT +2 / CEST

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Noon GMT +3 / EEST