Kathrin Buvac, Enterprise-liiketoimintaryhmän johtaja ja strategiajohtaja

s. 1980

Kathrin on teknologia- ja yritysjohtaja, luennoitsija ja naisten aseman parantamisen puolestapuhuja.

Yhtiön päästrategina Kathrin suunnittelee Nokian visiota ja strategiaa yhteistyössä ylimmän johdon, asiakkaiden, kumppaneiden ja analyytikoiden kanssa. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat markkinaennusteet, kilpailija-analyysi, liiketoiminnan kehittäminen, strategiset kumppanuudet ja pääomien allokointi Nokian liiketoimintaportfolioissa. Näiden lisäksi Kathrin vastaa Nokian Internet of Things -strategiasta.

Kathrinin rooli Nokian 15,6 miljardin euron Alcatel-Lucent -yrityskaupassa oli merkittävä. NSN:llä työskennellessään hän oli myös kehittämässä suunnanmuutos-strategiaa osana 13 miljardin euron arvoisen Nokian ja Siemensin yhteisyrityksen syntyä.   

Kathrinilla on yli 17 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, ja hänen intohimonaan on teknologian inhimillisten mahdollisuuksien edistäminen. Hän valvoo yhtiön etua ja lähtökohtana on aina rehellinen sekä lahjomaton liiketoiminta.

Fierce Markets -julkaisu palkitsi Kathrinin ”Woman to Watch 2016” -kunnianosoituksella, joka valitaan telekommunikaatioalan avainrooleissa työskentelevien naisten keskuudesta. Myös Global Telecoms Business -lehti valitsi hänet ”Woman to Watch 2016” -palkintonsa saajaksi. 

Kathrinilla on maisterintutkinto (Business Information) Systems University of Cooperative Educationista Saksasta sekä kandidaatintutkinto (Business Administration) Lontoon Open Universitystä.

Aiemmin hän on työskennellyt NSN:n, Siemensin ja EADSin palveluksessa erilaisissa johtotason tehtävissä strategian, liiketoiminnan kehityksen, yritysjärjestelyiden, rahoituksen ja tuotehallinnan parissa.

 

  • Chief Strategy Officer, Nokia and Nokia Networks 2014 lähtien
  • Toimitusjohtajan kansliapäällikkö, Nokia Solutions and Networks 2011–2014
  • Vice President Product Management, Software, Nokia Siemens Networks 2009–2011
  • Johtaja (Managing Director), Integration, Nokia Siemens Networks 2007–2009
  • Johtaja (General Manager), Corporate Audit Italy, Siemens 2006–2007
  • General Manager Controlling, Siemens Communications 2003–2006
  • General Manager M&A USA, Siemens Communications 2002–2003
  • General Manager e-commerce, Siemens Communications 2001–2002
  • Analyytikko, EADS Aerospace and Defence 1999–2000