Skip to main content

Nokia ostaa Siemensin koko osuuden Nokia Siemens Networksistä

Pörssitiedote
Nokia Oyj
1.7.2013 klo 7.00

Nokia ja Siemens AG ilmoittivat tänään allekirjoittaneensa sitovan sopimuksen, jonka mukaan Nokia ostaa Siemensin koko 50 %:n osuuden Nokia Siemens Networksistä, joka on Nokian ja Siemensin yhteisyritys. Sekä Nokian hallitus että Siemensin hallitus ja hallintoneuvosto ovat hyväksyneet yritysjärjestelyn, jonka toteutuminen edellyttää tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä.

Siemensin osuuden kauppahinta on 1,7 miljardia euroa ja kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suunnitellun yritysjärjestelyn toteuduttua Nokia Siemens Networksistä tulee Nokian kokonaan omistama tytäryhtiö.

Nokian toimitusjohtaja Stephen Elop sanoi: "Nokia Siemens Networks on parantanut rakenteellisesti sekä toiminnallista että taloudellista tulostaan päämäärätietoisen strategiansa ja vahvan johtoryhmänsä ansiosta. Nokia Siemens Networks on lisäksi rakentanut selkeän johtoaseman LTE-teknologiassa, mikä tarjoaa kiinnostavan kasvumahdollisuuden. Olemme Nokiassa tyytyväisiä tästä kehityksestä ja tuemme jatkossakin Nokia Siemens Networksin toimia tuottaaksemme lisäarvoa Nokian osakkeenomistajille. "

Siemensin rahoitus- ja talousjohtaja Joe Kaeser sanoi: "Tämä yritysjärjestely on osa niitä toimenpiteitä, joilla Siemens jatkaa toimintojensa vahvistamista ydinliiketoiminnoissaan, joita ovat energia sekä teollisuudelle ja terveydenhuollolle suunnatut ratkaisut. Nokian kokonaan omistamalla Nokia Siemens Networksilla on erinomaiset mahdollisuudet  aktiivisesti vaikuttaa toimialan tulevaisuuden kehitykseen ja luoda kestävää lisäarvoa."

Nokia Siemens Networks perustettiin 1.4.2007. Yhteisyrityksessä yhdistettiin Nokian verkkoliiketoiminta ja Siemensin operaattorimarkkinoiden langattomien ja kiinteiden verkkojen toimintoja. Perustamisensa jälkeen Nokia Siemens Networksistä on tullut johtava maailmanlaajuinen tietoliikenneratkaisujen toimittaja, jonka verkkoratkaisut auttavat ihmisiä kommunikoimaan yli 150 maassa. Nokia Siemens Networksin strategiana on kehittää ja tarjota innovatiivisia langattomia laajakaistateknologioita ja -palveluita.

Nokia Siemens Networksin taloudellinen tulos raportoidaan jatkossakin osana Nokia-yhtymän taloudellista tulosta. Nokia jatkaa edelleen Nokia Siemens Networksin toiminnan tukemista entistä itsenäisempänä yksikkönä.

Edellä mainitun johdosta Nokia aikoo pitää Nokia Siemens Networksin johdon ja hallintomallin ennallaan Rajeev Surin jatkaessa Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana ja Jesper Ovesenin jatkaessa Nokia Siemens Networksin hallituksen puheenjohtajana, hallituksen kokoonpanon mukautuessa jatkossa omistusrakenteen muutokseen.  

Nokia Siemens Networksin pääkonttori pysyy Espoossa ja yhtiöllä on jatkossakin vahvat alueelliset toiminnot Saksassa mukaan lukien merkittävän kokoinen Münchenin toimipiste. Nokia tukee Nokia Siemens Networksin nykyisiä suunnitelmia, mukaan lukien parhaillaan käynnissä oleva uudelleenjärjestelyohjelma, johon tänään ilmoitettu yritysjärjestely ei vaikuta.

Yritysjärjestelyn  toteuduttua Nokia Siemens Networksin nimestä ja brändistä poistuu Siemensin nimi. Nokia ja Nokia Siemens Networks suunnittelevat julkistavansa yhtiön uuden nimen ja brändin yritysjärjestelyn toteuduttua.

Kauppahinta on 1,7 miljardia euroa, josta 1,2 miljardia euroa on yritysjärjestelyn  toteutumisen yhteydessä suoritettava käteismaksu. Jäljelle jäävä osuus kauppahinnasta eli 0,5 miljardia euroa katetaan lainalla, jonka Siemens myöntää Nokialle ja joka erääntyy maksettavaksi vuoden kuluttua yritysjärjestelyn toteutumisesta. Nokia on hankkinut sitovan pankkirahoituksen 1,2 miljardin euron käteismaksulle.

Nokian bruttokassa oli 10,1 miljardia euroa ja nettokassa 4,5 miljardia euroa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nokia arvioi tällä hetkellä, että Nokian bruttokassa oli vaihteluvälillä 9,2 - 9,7 miljardia euroa ja nettokassa vaihteluvälillä 3,7 - 4,2 miljardia euroa vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa. Vertailtavuuden vuoksi tarkasteltuna: mikäli Siemensin osuuden osto Nokia Siemens Networksistä olisi toteutunut vuoden 2013 toisella neljänneksellä, Nokia arvioi tällä hetkellä, että Nokian bruttokassa olisi ollut vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa vaihteluvälillä 9,2 - 9,7 miljardia euroa ja nettokassa vaihteluvälillä 2,0 - 2,5 miljardia euroa. Tämä heijastaa 1,7 miljardin euron kauppahinnan vähennystä Nokian nettokassasta.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com

Siemens AG, Viestintä
Wolfram Trost, phone: +49 89 636-34794
E-mail: wolfram.trost@siemens.com

www.siemens.com

Nokia
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu hankinta, jossa Nokia ostaa koko Siemensin osuuden Nokia Siemens Networksistä (jäljempänä "Hankinta"); B) Hankinnan lopullinen toteutuminen; C) Hankintaan liittyvät tai sen aiheuttamat oletetut suunnitelmat ja hyödyt; D) odotukset, jotka liittyvät taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien kassa-asema; E) strategioiden toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet; F) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; ja G) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu" "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi Hankintaan liittyvät tekijät, kuten tarvittavien hyväksyntien saavuttaminen, ja sisäiset tai ulkoiset operatiiviset seikat, kuten esimerkiksi kova kilpailutilanne eri markkinoillamme, mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehitys, yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne ja Nokia Siemens Networksin kyky sijoittaa ja tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia, kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä päivityksiä ja teknologioita. Tekijät pitävät sisällään, mutta eivät rajoitu niihin seikkoihin, joita on kuvattu tarkemmin Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla, joka on annettu Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commission viranomaiselle (jäljempänä "SEC") ja on saatavilla muun muassa osoitteesta www.nokia.fi/luvut, Nokia Siemens Networksin vuoden 2012 vuosikertomuksessa sivuilla 50-51, joka on saatavilla muun muassa osoitteesta www.nokiasiemensnetworks.com/about-us/company/financial ja joita Siemens on kuvannut otsikon " Item 3: Key information - Risk factors" alla Siemensin viimeisimmässä SEC:lle annetussa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosiraportissa (Form 20-F), osiossa "Risks" Siemensin viimeisimmässä Saksan arvopaperisäännösten mukaisessa vuosiraportissa ja osiossa  "Report on risks and opportunities" Siemensin viimeisimmässä osavuosikatsauksessa. Lisää tietoa Siemensiin liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kuvattu myös eri osioissa Siemensin viimeisimmissä vuosiraporteissa ja osavuosikatsauksissa ja tulostietotiedotteissa, jotka ovat saatavilla Siemensin kotisivuilta www.siemens.com ja viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosiraportissa (Form 20-F) ja muissa SEC:lle annetuissa raporteissa, jotka ovat saataville Siemensin kotisivuilta www.siemens.com ja  SEC:in Internetosoitteesta, www.sec.gov. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia tai Siemens eivät sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuuden näkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin, kuin siihen on lainmukainen velvollisuus. Tässä ja muissa dokumenteissa esitetyt luvut eivät välttämättä pyöristyksistä johtuen yhteenlaskettuna vastaa täydellisesti pyöristämätöntä kokonaissummaa ja esitetyt prosenttiosuuslaskut eivät välttämättä kuvasta tarkkoja pyöristämättömiä lukuja.

Tiedotteen loppu / Katso kaikki tiedotteet

Nokian lehdistötiedotteiden tilaus

Categories you want to subscribe to

*pakollinen tieto

Enquiries on this topic

Media contact

Media enquiries

Puh. +358 10448 4900
Helsinki · Afternoon GMT +2 / CEST

Investors contact

Investor enquiries

Puh. +358 40 803 4080
Helsinki · Afternoon GMT +3 / EEST