‌‌

מדיניות הפרטיות של HMD Global עבור מוצרים ושירותים

תאריך תוקף: 01/05/2017

הפרטיות שלך חשובה לנו

HMD Global, לרבות חברות הבת שלה, מחויבת לכבד את פרטיותך ולנהוג על פי החוקים החלים להגנת מידע ופרטיות. מדיניות זו להגנה על הפרטיות ("מדיניות) מפרטת את אופן האיסוף והשימוש במידע אישי, כאשר היא האחראית על מאגר הנתונים, או כאשר אנו מתייחסים לישימותה של מדיניות זו. "מידע אישי" פירושו מידע המתייחס אליך או אל יחיד מזוהה אחר.

אנו נספק לך מידע נוסף בנושא פרטיות הייחודי למוצר או לשירות בנספחים למדיניות זו ובהודעות אחרות שייתכן ותראה כאשר תשתמש במוצרים או בשירותים שלנו. אם קיים שוני בין הודעות אלה למדיניות זו, יש להתחשב תחילה בנוסח ההודעות.

תוכנה המותקנת בהתקן שלך עשויה לקבל גישה למידע שלך. המוצרים או השירותים שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולשירותים של חברות אחרות שיש להם מדיניות פרטיות משלהם. HMD לא אחראית על נוהגי ההגנה על הפרטיות של אחרים ואנו ממליצים כי תקרא את ההודעות מטעמם המתייחסים להגנה על הפרטיות.

אם אינך מסכים למדיניות זו, אל תשתמש במוצרים ובשירותים שלנו ואל תמסור ל-HMD את המידע האישי שלך.

איזה מידע אנו אוספים?

אנו אוספים את המידע האישי שלך ומידע אחר כאשר אתה מבצע רכישה, נרשם לשירותים ולמוצרים שלנו או משתמש בהם, משתתף במבצעי קידום מכירות או במחקר או יוצר אתנו קשר בדרך אחרת כלשהי. להלן קטגוריות איסוף המידע:

• הפעלת מוצרים ושירותים מוצרי ושירותי HMD עשויים לדרוש הפעלה אלקטרונית, שבמסגרתה סוג ההתקן והיישום, כמו גם המזהים היחודיים של ההתקן, היישום, הרשת והמינוי, נשלחים אל HMD. • שימוש במוצרים ושירותים כאשר אתה ניגש לשירותים שלנו באינטרנט, שרתי האינטרנט שלנו יוצרים תיעוד של הביקור שלך. רשומות תיעוד אלה כוללות כתובת IP, זמן גישה, האתר שממנו בוצע הקישור, דפים שבהם ביקרת, הקישורים והתכונות שבהן השתמשת, התוכן שהוצג או התבקש, סוג דפדפן או יישום, שפה ופרטי מידע דומים אחרים. • היישומים שלנו עשויים ליצור קשר עם השרתים שלנו מעת לעת, לדוגמה כדי לבדוק אם קיימים עדכונים או כדי לשלוח לנו מידע על השימוש בשירות. בנוסף, אנו עשויים להזמין אותך, בכפוף להסכמתך, להצטרף לתוכניות שיפור או מחקר בנוגע למוצרים ושירותים. במסגרת תוכניות אלה נאסף מידע מפורט. למידע נוסף, עיין בנספחים למדיניות זו. • המידע שאתה מספק לנו כאשר אתה יוצר חשבון, מבצע רכישה, מבקש שירותים, משתתף במחקר או במבצעים או יוצר אינטראקציה בכל דרך אחרת, אנו עשויים לבקש ממך פרטים כגון שמך, כתובת המייל שלך, מספר הטלפון שלך, כתובת הרחוב, שמות משתמשים בהם אתה משתמש וסיסמאות, משוב, מידע בנוגע להתקנים שלך, גיל, מגדר, שפה, מספר חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי ופרטים פיננסיים אחרים.

כנוסף, אנו שומרים תיעוד של ההסכמות שלך, ההעדפות וההגדרות המתייחסות לדוגמה לנתוני מיקום, שיווק ושיתוף של מידע אישי.

הטרנזקציות שלך עמנו אנו שומרים תיעוד של הרכישות וההורדות שלך, התוכן שסיפקת לנו, הבקשות שלך, הסכמים, המוצרים והשירותים שסופקו לך, פרטים על תשלומים ומשלוחים, פרטי הקשר שלך והתקשורת עמך וכן אינטראקציות אחרות שניהלת עמנו. אנו רשאים, על פי החוק החל, שירות לקוחות או עם נקודות קשר אחרות מסוג זה.

• נתוני איכון ומיקום שירותים מבוססי מיקום קובעים את מיקומך באמצעות שיטות איכון מבוססות לוויין, רשת סלולרית, Wi-Fi או שיטות איכון אחרות מבוססות רשת. טכנולוגיות אלה עשויות לכלול חילופי תקשורת עם HMD של נתוני המיקום שלך, מזהים ייחודיים של התקן, רשת סלולרית, Wi-Fi או מזהים מבוססי רשת אחרים. המוצרים שלנו עשויים לפעול במספר פלטפורמות של התקנים, יישומים ושירותים, שגם הם עשויים לאסוף את נתוני המיקום שלך. איננו משתמשים במידע זה כדי לזהות אותך באופן אישי, ללא הסכמתך.

כאשר אתה משתמש בשירותים ובתכונות מבוססי מיקום, לדוגמה חיפוש, ניווט וניתוב מבוסס מיקום, או מבקש נתוני מפה, נתונים נשלחים אל HMD כדי שנוכל להגיש לך את התוכן הרצוי, העשוי לכלול גם פרסום מבוסס מיקום.

לשם מה אנו מעבדים מידע אישי?

HMD עשויה לעבד את הפרטים האישיים שלך למטרות שלהלן. יכולה להיות, במקביל, יותר ממטרה אחת לעיבוד המידע.

• אספקת מוצרים ושירותים אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שלנו, לטפל בבקשות שלך או כפי שיהיה נחוץ בדרך אחרת כדי לבצע את ההסכם בינך לבין HMD, להבטיח את התפקודיות ואת אבטחת המוצרים והשירותים שלנו, לזהותך ולמנוע ולחקור הונאה ושימושים אחרים לרעה. • חשבונות שירותים אחדים עשויים לדרוש יצירת חשבון כדי לסייע בניהול התוכן וההעדפות שלך. למידע נוסף עיין נספח בנושא חשבון. • פיתוח וניהול מוצרים ושירותים אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך פיתוח וניהול המוצרים והשירותים שלנו כמו גם השירות ללקוח, המכירות והשיווק. אנו עשויים לשלב את המידע האישי שלך, שנאסף בקשר לשימוש שלך במוצר ו/או שירות מסוים של HMD, עם מידע אישי אחר הנוגע לך והנמצא ברשותנו, אלא אם מידע אישי שכזה נאסף למטרה אחרת. • קשר עמך אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לתקשר עמך, לדוגמה, כדי להודיע לך על שינוי בשירותים שלנו או כדי לשלוח לך התראות קריטיות והודעות אחרות מסוג זה בקשר למוצרים ו/או לשירותים שלנו וכדי ליצור אתך קשר בכל הנוגע לשירות ללקוח. • שיווק, פרסום והמלצות אנו עשויים ליצור עמך קשר כדי להודיע לך על מוצרים חדשים, שירותים או מבצעי מכירות שאנו עשויים להציע, וכן כדי לערוך חקר שוק, וזאת כאשר נתת לכך את הסכמתך או כאשר הדבר מותר. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי להתאים אישית את המוצרים והשירותים המוצעים שלנו, לדוגמה, להמליץ ולהציג תוכן ופרסום מותאמים אישית במסגרת השירותים שלנו. הדבר עשוי לכלול הצגת תכנים של HMD ושל גורמים אחרים.

האם אנו מאפשרים שיתוף של מידע אישי?

אין אנו מוכרים, משאילים, משכירים או מגלים את המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי, אלא אם נאמר אחרת להלן.

• הסכמתך ושירותי שיתוף חברתיים אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים, אם קיבלנו את הסכמתך לעשות זאת. שירותים מסוימים עשויים לאפשר לך לשתף את המידע האישי שלך עם משתמשים אחרים בשירות או עם שירותים אחרים והמשתמשים שלהם. שקול היטב בטרם תחשוף מידע אישי כלשהו או מידע אחר שעשוי להיות נגיש למשתמשים אחרים. • חברות של HMDווגורמי צד שלישי מורשים אנו עשויים לשתף את הפרטים האישיים שלך עם חברות אחרות של HMD או עם גורמי צד שלישי מורשים שמעבדים פרטים אישיים עבור HMD למטרות המתוארות במדיניות זו. במסגרת זו עשויים להיכלל, לדוגמה, חיוב באמצעות ספק שירותי הרשת שלך או גורם אחר, משלוח מוצרים שרכשת, הספקת שירותים כולל שירות ללקוח, ניהול וניתוח נתוני צרכן, זיכוי המחאות, ניהול חקר שוק וניהול שיווק ומבצעי קידום מכירות נוספים. כאשר אתה רוכש מאתנו מוצר של HMD במסגרת חבילה של ספק שירותי רשת, ייתכן שיהיה עלינו להחליף מידע עם ספק שירותי הרשת שלך, כדי לספק לך שירות זה.

אנו רשאים לנהל שיווק משותף וחילופי תקשורת נוספים עם שותפינו, לדוגמה, המפעיל הסלולרי שלך. כדי למנוע כפילות או תקשורת מיותרת וכדי להתאים אישית את ההודעה הנשלחת אליך, ייתכן שיהיה עלינו להתאים את המידע שאספה HMDעם המידע שאסף השותף, כאשר הדבר מותר בחוק.

גורמי צד שלישי מורשים אלה אינם רשאים להשתמש במידע האישי שלך לשום מטרות אחרות. אנו דורשים מהם לפעול באופן אשר עולה בקנה אחד עם מדיניות זו ולנקוט אמצעי אבטחה נאותים כדי להגן על המידע האישי שלך.

• העברות בינלאומיות של מידע אישי אנו עשויים לספק את השירותים והמוצרים שלנו באמצעות משאבים ושרתים הממוקמים בארצות שונות ברחבי העולם. לפיכך ייתכן שהמידע האישי שלך יועבר אל מעבר לגבולות הבינלאומיים של המדינה שבה אתה משתמש בשירותים שלנו, לרבות ארצות שמחוץ לאזור הכלכלי של אירופה (EEA ) שחוקיהן אינם מספקים הגנה ספציפית למידע אישי או שחלים בהן חוקים שונים להגנה על נתונים, למשל, ארצות הברית של אמריקה. במקרים אלה, אנו מוודאים קיום של בסיס משפטי להעברה כאמור, ושל הגנה נאותה למידע האישי שלך כנדרש על פי החוק החל, לדוגמה, על ידי שימוש בהסכמים תקניים שאושרו על ידי הרשויות הנוגעות בדבר (לפי הצורך) ועל-ידי הצבת דרישות לשימוש באמצעי אבטחת מידע נאותים, טכניים וארגוניים. • גילוי על פי חוק החוק עשוי לחייב אותנו לגלות את המידע האישי שלך לרשויות או לגורמי צד שלישי מסוימים, לדוגמה, לרשויות אכיפת החוק בארצות שבהן אנו, או גורמי צד שלישי מטעמנו, פועלים. כמו כן, אנו עשויים לגלות ולעבד בדרך אחרת את הפרטים האישיים שלך בהתאם לחוק החל, כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של Nokia, לדוגמה במסגרת הליכים משפטיים, אזרחיים או פליליים. • רכישות ומיזוגים אם נחליט למכור, לקנות, למזג או לארגן מחדש את עסקינו בארצות מסוימות, ייתכן כי במסגרת תהליכים אלה נגלה את המידע האישי שלך לרוכשים פוטנציאליים או לרוכשים בפועל, וליועציהם או שנקבל מידע אישי ממוכרים ויועציהם.

התייחסותנו לפרטיות של ילדים

המוצרים והשירותים של HMD מיועדים בדרך-כלל לקהל הרחב. HMD אינה אוספת ביודעין מידע על ילדים ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוסים שלהם. HMD מפרסמת הנחיות אבטחה לשימוש בשירותי האינטרנט המופעלים באתרי האינטרנט שלנו.

התייחסותנו לאיכות הנתונים

אנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת להבטיח כי המידע האישי שברשותנו יהיה מדויק ומוחקים מידע אישי לא נכון או לא נחוץ.

אנו ממליצים לבדוק מעת לעת את המידע האישי שלך באמצעות החשבון שלך כדי לוודא שהוא נכון ומעודכן.

אילו אמצעים שננקטים כדי להגן על מידע אישי?

פרטיות ואבטחה הם שיקולים מרכזיים ביצירה ובאספקה של המוצרים והשירותים שלנו. הקצנו תחומי אחריות מוגדרים כדי לטפל בנושאים הקשורים לפרטיות ולאבטחה. אנו אוכפים את המדיניות ואת ההנחיות שלנו באמצעות בחירה הולמת של פעילויות, לרבות פעולות מניעה ותגובה לניהול סיכונים, הנדסת אבטחה ופרטיות, הדרכה והערכות. אנו נוקטים אמצעים הולמים כדי לטפל בסוגיות האבטחה המקוונת, האבטחה הפיזית, הסיכון לאובדן נתונים וסיכונים דומים נוספים ומתחשבים בסיכון הטמון בעיבוד הנתונים ובאופי הנתונים המוגנים. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה לבסיסי הנתונים שלנו המכילים מידע אישי, לאנשים מורשים שיש להם צורך מוצדק לגשת למידע מסוג זה.

שימוש בקובצי Cookie ו-Web Beacon {#cookies}

HMD משתמשת בקובצי cookie, במשואות אינטרנט (web beacons) או בטכנולוגיות דומות אחרות כדי לתפעל ולשפר את אתרי האינטרנט שלנו ואת המוצרים והשירותים שאנו מציעים. בנוסף, אנו משתמשים בקובצי cookie לצורך התאמה אישית והצגת מודעות פרסומת. אתרי אינטרנט מסוימים של HMD עושים שימוש בטכנולוגיות פרסום של גורמי צד שלישי, כגון DoubleClick כדי להציג מודעות.

התחומים שלנו עשויים לכלול רכיבי צד שלישי המאחסנים קובצי cookie עבור צד שלישי כלשהו, לדוגמה קובצי. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו HMD משתמשת בקובצי לעיין

מהן הזכויות שלך?

יש לך זכות לדעת איזה מידע אישי שלך אנו מחזיקים ברשותנו. יש לך זכות לדרוש למחוק או לעדכן מידע אישי לא שלם, לא נכון, לא נחוץ או לא עדכני. יש לך זכות לבטל את ההרשמה לקבלת תכני שיווק ישיר ולבקש מאתנו להפסיק לעבד את המידע האישי שלך לצורך שיווק ישיר או מסיבות חוקיות מהותיות. עם זאת, אם תבקש ש-HMDתפסיק לשלוח הודעות שיווקיות או הודעות מסוג אחר, ייתכן שהודעות קריטיות ימשיכו להישלח אליך.

תוכל לממש את זכויותיך על-ידי יצירת קשר עימנו או על-ידי ניהול החשבון והבחירות שלך באמצעות כלי ניהול הפרופיל הזמינים בהתקן שלך או בשירותים שלנו. במקרים מסוימים, במיוחד אם תרצה שנמחק או נפסיק לעבד את המידע האישי שלך, הדבר עלול לגרום לכך שלא נוכל להמשיך לספק לך את השירותים.

מיהו הגורם האחראי למידע האישי שלך?

האחראית לפרטים האישיים שלך היא HMD Global Oyשכתובתה Karaportti 2, 02610 Espoo, פינלנד.

בנוסף, הגורם המסונף ל-HMD, אשר מספק את המוצר או השירות, עשוי אף הוא להיות האחראי לפרטים האישיים שלך. ניתן לברר את זהות הגורם האחראי למאגר הנתונים ואת פרטי הקשר שלו בכתב התנאים וההגבלות של המוצר או השירות, או באמצעות בפרטי הקשר שבאתרים הרלוונטיים של HMD.

בעניינים הנוגעים לנוהגי שמירת הפרטיות של HMD, ניתן ליצור עמנו קשר גם בכתובת:

HMD Global Oy

c/o Privacy

Karaportti 2

02610 Espoo

Finland

שינויים במדיניות פרטיות זו

HMD רשאית לשנות מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות שלעיל או לשנות, לעדכן או לבטל את הגישה לאתר זה בכל עת, עם או בלי מתן הודעה על כך. עם זאת, במקרה שיחול שינוי מהותי לרעה במדיניות זו, HMD תפרסם הודעה על שינוי זה בראשיתה של מדיניות זו ובדף הבית של אתר זה במשך 30 יום. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות זו מפעם לפעם, כדי לקבל מידע על שינויים החלים במדיניות זו.