Skip to main content

Personvern

Gjelder fra mai 2018

Vi tar personvern på alvor

Nokia Corporation, inkludert våre datterselskaper, er opptatt av å ivareta ditt personvern og overholde gjeldende regelverk for data- og personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger der Nokia er dataansvarlig eller der vi refererer til denne erklæringen. Med «personopplysninger» menes informasjon om deg eller en annen identifiserbar person.

Vi ka gi deg ytterligere personverninformasjon som gjelder et bestemt produkt eller tjeneste, i tillegget (på engelsk) til denne personvernerklæringen og andre meldinger du kan komme over når du bruker Nokias produkter eller tjenester. Hvis det er avvik mellom slike meldinger og denne erklæringen, skal meldingene legges til grunn.

Programvare på enheten din kan ha tilgang til informasjonen. Våre produkter og tjenester kan inneholde lenker til andre selskapers nettsider og tjenester som har egne personvernerklæringer. Nokia er ikke ansvarlig for hvordan andre sikrer personvernet, og vi anbefaler at du leser deres personvernerklæringer.

Erklæringen gjelder ikke Nokia-lisensierte produkter og tjenester (f.eks. Nokia-telefoner eller -nettbrett). For disse finnes egne personvernerklæringer.

Du behøver ikk oppgi personopplysninger til Nokia. Hvis du velger å ikke gjøre det, kan det være at vi ikke kan levere produktene eller tjenestene du ønsker, eller at noen funksjoner kan mangle. Det kan også føre til at vi ikke kan svare på henvendelser fra deg.

Hvilke opplysninger innhenter vi?

Vi innhenter dine personopplysninger og annen informasjon når du foretar et kjøp, bruker eller registrerer deg i våre produkter eller tjenester, deltar i kampanjer eller undersøkelser eller samhandler med oss på andre måter. Dette omfatter følgende kategorier:

 • Produkt- og tjenesteaktivering: Nokias produkter og tjenester kan kreve elektronisk aktivering, der enhets- og applikasjonstypen samt unike ID-er for enhet, applikasjon, nettverk og abonnement sendes til Nokia.
 • Bruk av produkter og tjenester: Når du bruker våre nettbaserte tjenester, blir dette automatisk loggført av våre webservere. Loggen inneholder vanligvis informasjon som IP-adresse, tidspunkt for bruk, hvilke nettsteder det er lenket fra, hvilke sider du besøker, hvilke lenker og funksjoner du bruker, hvilket innhold du ser på eller ber om, nettleser- eller applikasjonstype, språk og andre lignende opplysninger. Se også vår policy for informasjonskapsler. Nokias applikasjoner kan kontakte våre servere med jevne mellomrom for å søke etter oppdateringer eller sende oss informasjon om bruken av tjenester. Vi kan i tillegg invitere deg til å delta i frivillige programmer for produkt- og tjenesteforbedring eller undersøkelser der det blir innhentet detaljerte opplysninger.
 • Informasjon du gir til oss: Når du oppretter en konto, foretar et kjøp, ber om tjenester, deltar i undersøkelser eller kampanjer eller samhandler med oss på andre måter, kan vi be om informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, brukernavn og passord, tilbakemelding, opplysninger om enheter, alder, kjønn, språk, bankkontonummer, kredittkortopplysninger og andre lignende økonomiske opplysninger.  Vi vil også lagre informasjon om dine samtykker, preferanser og innstillinger i forbindelse med for eksempel lokasjonsdata, markedsføring og deling av personopplysninger.
 • Dine transaksjoner med oss: Nokia oppbevarer informasjon om dine kjøp, nedlastinger, innhold du har gitt oss, dine forespørsler, avtaler mellom deg og Nokia, produktene og tjenestene du har mottatt, betalings- og leveringsopplysningersamt samhandling med oss. Vi kan også i samsvar med gjeldende lovverk lagre din kommunikasjon med vår kundeservice eller andre slike kontaktpunkter.
 • Posisjons- og lokasjonsdata: Lokasjonsbaserte tjenester fastsetter posisjonen din gjennom bruk av satellitt, mobil, wi-fi og andre nettverksbaserte posisjoneringsmetoder. Disse teknologiene kan innebære utveksling av lokasjonsdata og unike ID-er for enhet, mobil, wi-fi eller andre nettverksrelaterte ID-er med Nokia. Våre produkter kan brukes på ulike enhetsplattformer, applikasjoner og tjenester som også kan innhente lokasjonsdata. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg personlig uten ditt samtykke.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Nokia kan behandle dine personopplysninger til følgende formål. Ett eller flere formål kan gjelde samtidig.

 • Levering av produkter og tjenester: Vi kan bruke dine personopplysninger til å levere produkter og tjenester, til å behandle forespørsler fra deg eller på andre måter oppfylle avtalen mellom deg og Nokia, til å sikre funksjonaliteten og sikkerheten i våre produkter og tjenester, til å identifisere deg for å kunne levere produktet eller tjenesten samt til å forebygge og etterforske svindel og annet misbruk.
 • Kontoer: Enkelte tjenester krever en konto for at du skal kunne behandle innhold og preferanser. Du finner mer informasjon om dette i tillegget om kontoer.
 • Utvikling og administrering av produkter og tjenester: Vi kan kun bruke dine personopplysninger i forbindelse med utvikling og administrering av våre produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi kan kombinere personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med din bruk av et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste fra Nokia, med andre personopplysninger vi har om deg, med mindre disse personopplysningene ble innhentet til et annet formål.
 • Kommunikasjon med deg: Vi kan bruke personopplysningene til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om at tjenestene våre er endret, til å sende ut viktige varsler og andre lignende meldinger om våre produkter eller tjenester og til å kontakte deg i forbindelse med kundeservice.
 • Markedsføring, reklame og anbefalinger Vi kan kontakte deg for å informere om nye produkter, tjenester eller kampanjer og for å gjennomføre markedsundersøkelser når vi har ditt samtykke til dette eller når det ellers er tillatt. Vi kan bruke personopplysningene til å tilpasse våre tilbud til deg og til å gi deg mer relevante tjenester, for eksempel anbefalinger, og til å vise tilpasset innhold og reklame i våre tjenester. Dette kan omfatte visning av innhold fra Nokia og tredjepart.

Nokia behandler personopplysningene dine med ditt samtykke eller slik det er nødvendig for å utføre en transaksjon eller levere et produkt eller en tjeneste du har bedt om eller godkjent. Vi kan også få tilgang til personopplysningene dine når loven krever det, for å beskytte kunder, for å ivareta sikkerheten ved produkter eller tjenester samt for å beskytte Nokias rettigheter og eiendom.

Deler vi personopplysningene med andre?

Vi verken selger, leaser, leier ut eller på annen måte videreformidler dine personopplysninger med mindre annet er angitt nedenfor.

 • Ditt samtykke og sosiale delingstjenester: Vi kan dele dine personopplysninger hvis du har gitt oss samtykke til dette. Enkelt produkter og tjenester tillater at du deler personopplysninger med andre brukere av produktet eller tjenesten eller med andre tjenester og deres brukere. Du bør tenke deg nøye om før du deler personopplysninger eller annen informasjon som kan være tilgjengelig for andre brukere.
 • Nokia-selskaper og godkjente tredjeparter: Vi kan dele dine personopplysninger med andre Nokia-selskaper eller godkjente tredjeparter som behandler personopplysninger for Nokia i samsvar med formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Dette kan for eksempel omfatte fakturering gjennom din nettjenesteleverandør eller lignende, levering av kjøp, levering av tjenester, inkludert kundeservice, behandling og analyse av kundedata, kredittsjekker, gjennomføring av undersøkelser og administrasjon av markedsføring og andre lignende kampanjer.
  Vi kan gjennomføre felles markedsføring og annen kommunikasjon med våre godkjente tredjerparter. For å unngå dobbel og unødvendig kommunikasjon og for å tilpasse kommunikasjonen til deg, må vi kanskje samkjøre informasjon som Nokia har innhentet, med informasjon som tredjeparten har innhentet, der dette er tillatt ved lov.
  Disse Nokia-godkjente tredjepartene har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene dine til andre formål. Vi stiller krav om de handler i samsvar med denne erklæringen og har nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger.
 • Internasjonal overføring av personopplysninger: Våre produkter og tjenester kan bli levert ved hjelp av ressurser og servere som befinner seg i ulike land rundt om i verden. Personopplysningene dine kan dermed bli overført over landegrensene og ut av landet der du bruker våre tjenester, inkludert til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse av personopplysninger, eller som har andre rettsregler for databeskyttelse. I slike tilfeller sørger vi for at det foreligger tilfredsstillende beskyttelse av personopplysninger i henhold til gjeldende lov, for eksempel ved å bruke standardavtaler som er godkjent av relevante myndigheter (f.eks. EU-kommisjonen), og ved å sikre at det brukes egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre informasjonen.
 • Obligatorisk utlevering: Vi kan være lovmessig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til visse myndigheter eller tredjeparter, for eksempel til rettshåndhevende myndigheter i land der vi eller tredjeparter som handler på våre vegne, har virksomhet. Vi kan også utlevere og på annen måte behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning for å ivareta Nokias rettmessige interesser, for eksempel i sivile eller strafferettslige rettssaker.
 • Fusjoner og oppkjøp: Hvis vi beslutter å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere virksomheten vår i visse land, kan dette innebære at vi utleverer personopplysninger til potensielle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere eller mottar personopplysninger fra selgere og deres rådgivere.

Hvordan ivaretar vi personvernet for barn?

Nokias produkter og tjenester er vanligvis beregnet på en allmenn målgruppe. Nokia innhenter aldri bevisst informasjon fra barn under 13 år eller tilsvarende lavalder ifølge gjeldende lov uten samtykke fra foreldre eller foresatte.

Hvordan sikrer vi informasjonskvaliteten?

Vi tar rimelige grep for å sikre at personopplysningene vi behandler er riktige, og vi sletter feilaktige eller unødvendige personopplysninger. Vi beholder personopplysningene kun så lenge det kreves for å utføre formålene nevnt i denne erklæringen eller som vi opplyser deg om, med mindre en lengre periode krever ved lov.

Vi anbefaler at du med jevne mellomrom går inn på kontoen din og sjekker personopplysningene for å hjelpe oss å sikre at de er oppdatert.

Hva gjør vi for å beskytte personopplysningene?

Personvern og sikkerhet er sentrale faktorer i utformingen og leveringen av våre produkter og tjenester. Vi har tildelt spesifikke ansvarsområder for håndtering av personvern- og sikkerhetsrelaterte spørsmål. Vi håndhever våre interne policyer og retningslinjer gjennom et egnet utvalg aktiviteter, blant annet proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerhets- og personvernteknologi, opplæring og evalueringer. Vi iverksetter nødvendige tiltak for håndtering av Internett-sikkerhet, fysisk sikkerhet, risikoen for tap av data og andre lignende risikoer med hensyn til den risikoen som er forbundet med behandling av den typen opplysninger som beskyttes. Vi begrenser i tillegg tilgangen til databasene som inneholder personopplysninger, til autoriserte personer som har et berettiget behov for tilgang til denne informasjonen.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler og skjulte sporingsbilder?

Nokia bruker informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder og andre lignende teknologier for å drive og forbedre våre nettsteder og tilbud. Vi bruker også informasjonskapsler til personlig tilpasning og annonsevisning. Enkelte Nokia-nettsteder bruker reklameteknologier fra tredjepart til annonsevisning.

Våre domener kan inneholde tredjepartselementer som plasserer informasjonskapsler på vegne av en tredjepart, for eksempel i forbindelse tredjeparts sosiale nettverk. Se vår policy for informasjonskapsler for å få mer informasjon om hvordan Nokia bruker informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger eller på annen måte.

Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter angående personopplysninger som Nokia har om deg:

 • Tilgang: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi lagrer om deg, og til å få en kopi.
 • Dataportabilitet: Ifølge lov har du rett til å få personopplysningene dine i et maskinlesbart format fra Nokia.
 • Retting og sletting: Du har rett til å få ufullstendige, uriktige, unødvendige eller foreldede personopplysninger om deg slettet eller oppdatert.
 • Tilbaketrekking av samtykke: Du har rett til å trekke tilbake samtykket til at Nokia kan behandle personopplysningene dine.
 • Avmelding og motsigelse: Du har rett til å reservere deg mot direkte markedsføringsmeldinger og til å be om at vi slutter å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring eller at vi sletter personopplysnignene på annet grunnlag. Hvis du reserverer deg mot markedsføring og annen kommunikasjon fra Nokia, kan du imidlertid likevel få tilsendt viktige meldinger.

Du kan utøve rettighetene dine ved å administrere kontoen og alternativene gjennom våre produkter og tjenester, eller via (link) hvis dette ikke er mulig. I enkelte tilfeller, hvis du vil trekke tilbake samtykket eller ønsker at vi skal slette eller stoppe behandlingen av dine personopplysninger, kan dette også innebære at vi ikke lenger kan levere tjenestene til deg.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi svarer på din henvendelse om dine rettigheter, kan du kontakte oss her: (link). Hvis du fremdeles ikke er fornøyd, kan du henvende deg til den aktuelle klageinstansen.

Hvem er dataansvarlig for dine personopplysninger?

Nokia Corporation i Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland dataansvarlig for dine personopplysninger.

I tillegg kan den Nokia-tilknyttede virksomheten som leverer produktet eller tjenesten, være dataansvarlig for dine personopplysninger. Du kan finne dataansvarlig og deres kontaktinformasjon ved å lese gjennom vilkårene for det aktuelle produktet eller tjenesten, eller du kan bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt på de aktuelle Nokia-nettstedene.

I saker som gjelder Nokias personvernspraksis kan du også kontakte oss eller vår gruppedatavernansvarlig på:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

Endringer i denne personvernerklæringen

Nokia kan  gjøre endringer i denne erklæringen når som helst og uten forvarsel. Hvis det gjøres store endringer i erklæringen, legger imidlertid Nokia til et varsel om dette på begynnelsen av erklæringen og på dette nettstedets startside i 30 dager. Vi anbefaler at du tar en titt på erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.