‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Писане на текст

Писането с клавиатурата е лесно и забавно.

Писане с помощта на клавиатурата

Натиснете клавиша няколко пъти, докато се покаже буквата.

За интервал натиснете 0.

За специален знак или препинателен знак натиснете *.

За превключване между малки и големи букви натиснете # няколко пъти.

За да въведете число, натиснете и задръжте клавиш с цифра.

Методът на писане може да се различава в отделните приложения.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци