Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Tísňová volání

error_outline

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
  2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
  3. Stiskněte tlačítko Volat.
  4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter