Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể bật trình tiết kiệm năng lượng trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể bật trình tiết kiệm năng lượng trên điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Vào Cài đặt > Thiết bị > Pin > Chế độ tiết kiệm năng lượng và chọn Bật.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?