Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ?

Skip to main content
Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Bảo dưỡng và sửa chữa trực tuyếnThiết bị
Làm thế nào tôi có thể vệ sinh và làm sạch một cách an toàn cho điện thoại Nokia của mình?
Nhạc chuông và các cài đặt cá nhân

Làm thế nào tôi có thể cài đặt nhạc chuông cụ thể cho một liên hệ?

Trong ứng dụng Danh bạ, mở liên hệ, nhấn more_vert, sau đó cài đặt nhạc chuông
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?