‌‌

Zasady ochrony prywatności firmy HMD Global dotyczące produktów i usług

18.05.2017

Data wejścia w życie 01.05.2017

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

HMD Global Oy („HMD”), wraz ze spółkami afiliowanymi, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsze Zasady ochrony prywatności (dalej „Zasady”) opisują, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, w przypadku gdy HMD jest ich administratorem lub gdy wskazano, że te Zasady mają zastosowanie. „Dane osobowe” oznaczają informacje odnoszące się do użytkownika lub do innej, możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej.

Dodatkowe informacje o ochronie danych, które są charakterystyczne dla danego produktu czy usługi zostaną zamieszczone w Szczegółowych zasadach oraz w innych komunikatach, do których użytkownik będzie miał dostęp korzystając z naszych produktów i usług. Informacje takie są nadrzędne wobec niniejszych Zasad, jeśli zachodzi między nimi różnica.

Oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika może mieć dostęp do informacji użytkownika. Nasze produkty i usługi mogą zawierać odnośniki do stron internetowych i usług innych firm, które posiadają własną politykę ochrony prywatności. HMD nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności w związku z usługami osób trzecich i dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności związaną z takimi usługami.

Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami, nie korzystaj z naszych produktów i usług ani nie przekazuj HMD swoich danych osobowych.

Jakie Informacje Gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe oraz inne informacje podczas dokonywania przez użytkownika zakupów, korzystania z naszych produktów lub usług, rejestrowania się w związku z nimi, brania udziału w kampaniach bądź badaniach oraz innych sposobów komunikacji z nami. Poniżej przedstawione są przykładowe kategorie gromadzonych danych osobowych i innych informacji:

 • Aktywacje produktów i usług Produkty i usługi HMD mogą wymagać elektronicznej aktywacji, w wyniku której zostają wysłane do HMD informacje dotyczące typu urządzenia i rodzaju aplikacji, a także niepowtarzalne identyfikatory urządzenia, aplikacji, sieci oraz subskrypcji.

 • Korzystanie z produktów i usług Podczas korzystania z naszych usług online, nasze serwery sieciowe automatycznie generują zapisy wizyt użytkownika. Zapisy te zwykle zawierają adres IP, czas dostępu, strony, z których nastąpiło odesłanie, strony odwiedzone, użyte linki i funkcje, przeglądaną zawartość oraz tę, którą polecono wyświetlić, typ przeglądarki bądź aplikacji, język, a także inne podobne informacje. Więcej na ten temat w. Nasze aplikacje mogą okresowo łączyć się z naszymi serwerami, na przykład, aby sprawdzić dostępność aktualizacji bądź by wysłać nam informację dotyczącą korzystania z usług. Ponadto użytkownik może zostać zaproszony do dobrowolnego wzięcia udziału w programach badań lub ulepszeń produktów i usług, podczas których gromadzone są szczegółowe informacje.

 • Informacje przekazywane przez użytkownika Podczas tworzenia konta, dokonywania zakupu, zamawiania usługi, brania udziału w badaniach lub kampaniach, czy innego sposobu komunikacji z nami, użytkownik może zostać poproszony o podanie takich danych jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa użytkownika i hasła, opinie, informacje dotyczące urządzeń użytkownika, jego wieku, płci oraz języka, rachunku konta bankowego, szczegółów dotyczących karty kredytowej i innych podobnych informacji finansowych. Prowadzimy także rejestry pozwoleń, preferencji i ustawień użytkownika dotyczących, na przykład, lokalizacji, marketingu i udostępniania danych osobowych.

 • Zawierane z nami transakcje Zbieramy informacje dotyczące zakupów, pobrań i treści dostarczonych przez użytkownika, poleceń, dostarczonych użytkownikowi produktów i usług, szczegółów dotyczących płatności i dostawy, kontaktów, komunikacji i innych interakcji z nami. Możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, zapisywać komunikację użytkownika z naszą obsługą klienta lub z innymi podobnymi punktami kontaktowymi.

 • Dane dotyczące Pozycjonowania i Lokalizacji Usługi oparte na lokalizacji ustalają położenie z wykorzystaniem sposobów pozycjonowania w ramach sieci satelitarnej, komórkowej, Wi-Fi bądź innej. Te technologie mogą wiązać się z dostarczaniem HMD danych dotyczących lokalizacji użytkownika i niepowtarzalnych identyfikatorów urządzenia oraz identyfikatorów odnoszących się do sieci komórkowych, Wi-Fi oraz innych. Nasze produkty mogą korzystać z wielu platform sprzętowych, aplikacji i usług, które również mogą gromadzić dane lokalizacyjne Nie używamy tych informacji, by zidentyfikować użytkownika imiennie bez jego zgody.

  Gdy użytkownik korzysta z naszych usług i funkcji bazujących na lokalizacji, na przykład z wyszukiwania w oparciu o położenie, nawigacji i wyznaczania trasy albo z map, dane dotyczące jego lokalizacji są wysyłane do HMD, by dostarczyć mu właściwe treści, które mogą również zawierać reklamy dopasowane pod kątem jego położenia.

Dlaczego Przetwarzamy Dane Osobowe?

HMD może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach przedstawionych poniżej. Jeden lub kilka celów może mieć jednoczesne zastosowanie.

 • Dostarczanie produktów i usług Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika, aby dostarczać mu nasze produkty i usługi, by realizować zamówienia użytkownika lub wykorzystywać je w inny sposób niezbędny dla wykonania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a HMD, dla zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, a także by móc zidentyfikować użytkownika oraz by zapobiec oszustwom i innym nadużyciom i prowadzić postępowania w tych sprawach.

 • Konta Niektóre usługi mogą wymagać utworzenia konta, by ułatwić użytkownikowi zarządzanie swoimi treściami i preferencjami. Więcej informacji znaleźć można w materiałach dodatkowych dot. kont. Rozwijanie i zarządzanie produktami i usługami Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, by rozwijać i zarządzać naszymi produktami, usługami, obsługą klienta, sprzedażą oraz marketingiem. Możemy wiązać dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem przez użytkownika z konkretnego produktu i/lub usługi HMD, z innymi posiadanymi przez nas danymi osobowymi użytkownika, chyba że takie dane osobowe zostały zgromadzone w innym celu.

 • Komunikacja z użytkownikiem Możemy używać danych osobowych użytkownika do komunikowania się z nim, na przykład do informowania o zmianie naszych usług czy do wysłania użytkownikowi ważnych zawiadomień i innych podobnych informacji odnoszących się do naszych produktów lub usług, oraz do kontaktowania się z użytkownikiem w celach związanych z obsługą klienta.

 • Marketing, akcje reklamowe oraz rekomendacje Za zgodą użytkownika lub jeżeli jest to dozwolone na innej podstawie, możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu informowania o nowych produktach, usługach czy promocjach, które będziemy oferować a także by przeprowadzać badania rynku. Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika w celu personalizowania naszych ofert oraz świadczenia lepiej dobranych usług, na przykład w celu przedstawiania rekomendacji oraz prezentowania dostosowanych treści i reklam w ramach naszych usług. Powyższe może obejmować prezentowanie treści należących zarówno do HMD jak i do osób trzecich.

Czy Udostępniamy Dane Osobowe?

Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie wynajmujemy ani też w jakikolwiek inny sposób nie ujawniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że co innego zostało zastrzeżone poniżej.

 • Zgoda użytkownika oraz usługi związane z serwisami społecznościowymi Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika, jeśli mamy na to jego zgodę. Niektóre usługi mogą pozwalać użytkownikowi na udostępnianie swoich danych osobowych innym użytkownikom usługi lub innym usługom i ich użytkownikom. Ujawnienie jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, należy dokładnie rozważyć, przed udostępnieniem ich innym użytkownikom.

 • Podmioty powiązane z HMD i upoważnione osoby trzecie Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom powiązanym z HMD lub upoważnionym osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe dla HMD, w celach opisanych w niniejszych Zasadach. Może to obejmować na przykład wystawianie rachunków za pośrednictwem dostawcy usług internetowych użytkownika lub w inny sposób, dostarczanie zakupionych przez użytkownika produktów, świadczenie usług obejmujących obsługę klienta, zarządzanie i analizowanie danych klientów, kontrolę zdolności kredytowej, przeprowadzanie badań rynku i zarządzanie kampaniami marketingowymi i innymi. Gdy użytkownik nabywa od nas produkt HMD wraz z zestawem abonenckim dostawcy usług internetowych, w celu zapewnienia możliwości świadczenia usług, może być konieczna wymiana informacji z ich dostawcą. Możemy prowadzić wspólne akcje marketingowe oraz wymianę informacji wspólnie z naszymi partnerami, na przykład z operatorem sieci komórkowej użytkownika. By uniknąć powielonych lub innych niepotrzebnych wiadomości oraz by dostosować przekaz do użytkownika, możemy zestawić informacje, które zgromadziła HMD z informacjami zgromadzonymi przez partnera, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo. Upoważnione osoby trzecie nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych użytkownika dla jakichkolwiek innych celów. Wymagamy od nich działania zgodnego z niniejszymi Zasadami i stosowania odpowiednich środków ochrony dla zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

 • Przekazywanie danych osobowych za granicę Nasze produkty i usługi mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach świata. Z tego względu dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym korzysta on z naszych usług, włączając w to państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie funkcjonuje prawo zapewniające szczególną ochronę danych osobowych lub których prawo przewiduje inne zasady dotyczące ochrony danych, na przykład Stany Zjednoczone Ameryki. W takich przypadkach zapewniamy, że istnieje podstawa prawna dla takiego przekazania oraz że zapewniona jest odpowiednia ochrona danych osobowych użytkownika, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, na przykład poprzez wykorzystanie standardowych umów zaaprobowanych przez odpowiednie władze (gdy jest to konieczne) i przez wprowadzenie wymogu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

 • Obowiązkowe udostępnianie danych Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek udostępniania danych osobowych użytkownika określonym władzom państwowym lub osobom trzecim, na przykład organom ścigania w państwie, gdzie działamy bądź gdzie w naszym imieniu działają osoby trzecie. Działając zgodnie z mającym zastosowanie prawem, możemy również udostępnić lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu obrony prawnie uzasadnionych interesów HMD, na przykład, w postępowaniach cywilnych i karnych.

 • Fuzje i Przejęcia Jeśli podejmiemy decyzję o sprzedaży, zakupie, fuzji bądź o innego rodzaju reorganizacji naszej firmy w poszczególnych krajach, może się to wiązać się z udostępnianiem przez nas danych osobowych potencjalnym bądź faktycznym nabywcom i ich doradcom, lub z otrzymywaniem przez nas danych osobowych od sprzedających i ich doradców.

Jak Chronimy Prywatność Dzieci?

Produkty i usługi HMD są przeważnie skierowane do ogółu odbiorców. HMD nie gromadzi intencjonalnie informacji o dzieciach bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jak Dbamy o Jakość Danych?

Podejmujemy racjonalne działania, aby posiadane przez nas dane osobowe były rzetelne, zaś dane niepoprawne lub zbędne były usuwane.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania swoich danych osobowych przy wykorzystaniu konta użytkownika, aby mieć pewność, że są one aktualne.

Jakie Środki Są Podejmowane W Celu Zabezpieczenia Danych Osobowych?

HMD przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa w procesie tworzenia i dostarczania naszych produktów i usług. W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa wyznaczyliśmy szczególne obowiązki. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady i wytyczne, podejmując odpowiednio dobrane działania, włączając aktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem, techniki zabezpieczeń, szkolenia i oceny. Podejmujemy odpowiednie kroki by rozwiązać kwestie dotyczące bezpieczeństwa online, bezpieczeństwa fizycznego, ryzyka utraty danych i innych podobnych ryzyk, mając na uwadze ryzyka związane z przetwarzaniem i naturą danych podlegających ochronie. Ponadto dostęp do naszych baz danych zawierających dane osobowe jest ograniczony do upoważnionych osób, które ponadto wykazują uzasadnioną potrzebę dostępu do takich informacji.

Jak stosujemy pliki Cookies i Web Beacons? {#cookies}

HMD korzysta z plików cookies, web beacons (tzw. „znaczników pikselowych”) i innych podobnych technologii w celu obsługi oraz ulepszania naszych stron internetowych i ofert. Wykorzystujemy także pliki cookies w celu umożliwienia personalizowania i wyświetlania reklam. Niektóre strony HMD, w celu dostarczania reklam, wykorzystują technologie reklamowe osób trzecich, takie jak DoubleClick.

Nasze domeny mogą zawierać elementy należące do osób trzecich, które ustawiają w ich imieniu pliki cookies, na przykład odnoszące się do portalu społecznościowego osoby trzeciej.

Jakie Są Prawa Użytkownika?

Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są w naszym posiadaniu. Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia danych osobowych, albo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe, niepotrzebne lub nieaktualne. Użytkownik ma prawo wypisać się z subskrypcji wiadomości marketingu bezpośredniego oraz domagać się zaprzestania przez nas przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego bądź z powodu ważnych przyczyn prawnych. Jednakże, jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania informacji marketingowych i innych form zawiadomień od HMD, HMD nadal może wysyłać do niego ostrzeżenia kryzysowe.

Użytkownik może wykonywać swoje prawa kontaktując się z nami bądź podczas korzystania ze swojego konta poprzez wybranie odpowiednich opcji w narzędziach umożliwiających zarządzania profilem, które są dostępne na urządzeniu użytkownika lub w ramach usługi. W niektórych przypadkach, w szczególności gdy użytkownik żąda, abyśmy usunęli lub przestali przetwarzać jego dane osobowe, dalsze świadczenie usług na jego rzecz, może stać się niemożliwe.

Kto Jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika?

HMD Global Oy z siedzibą przy Karaportti 2, 02610 Espoo w Finlandii jest administratorem danych osobowych użytkownika.

Ponadto, administratorem danych osobowych użytkownika może być spółka powiązana HMD, dostarczająca produkt lub usługę. Dane dotyczące tożsamości administratora oraz informacje kontaktowe można uzyskać zapoznając się z warunkami sprzedaży produktu lub usługi lub korzystając z informacji kontaktowych znajdujących się na odpowiednich stronach internetowych HMD.

W sprawach dotyczących zastosowania zasad prywatności użytkownik może się również zwracać do nas na adres:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Zmiany Powyższych Zasad Ochrony Prywatności

HMD może zmieniać niniejsze Zasady lub też w każdym czasie zmieniać, modyfikować lub wycofywać dostęp do niniejszej witryny, nawet bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli jednak Zasady zostaną zmienione w sposób zasadniczo sprzeczny z dotychczasowymi Zasadami, HMD na okres 30 dni zamieści na stronie startowej niniejszej witryny komunikat informujący o takich zmianach, poprzedzający treść Zasad. Zalecamy okresowe przeglądanie powyższych Zasad, aby dowiedzieć się o ich ewentualnych zmianach.