Prywatność

Data wejścia w życie: maj 2018 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Firma Nokia Corporation, wraz ze swoimi jednostkami zależnymi, przykłada dużą wagę do poszanowania prywatności swoich klientów i zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) opisuje sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe i z nich korzystamy, gdzie firma Nokia to strona kontrolująca dane lub gdzie odnosimy się do zasad stosowania niniejszego Oświadczenia. „Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące użytkownika lub innej osoby, którą takie dane identyfikują.

Firma może udostępnić użytkownikowi dodatkowe informacje o prywatności, w zależności od danego produktu lub usługi, w Dodatkach do niniejszego Oświadczenia oraz w innych powiadomieniach, które użytkownik może otrzymywać podczas korzystania z naszych produktów lub usług. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy takimi powiadomieniami a niniejszym Oświadczeniem, powiadomienia takie będą traktowane priorytetowo.

Oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu użytkownika może uzyskać dostęp do informacji użytkownika. Nasze produkty lub usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych i usług innych firm, które mają własne zasady ochrony prywatności. Firma Nokia nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez inne firmy i zalecamy zapoznanie się z nimi.

Niniejsze Oświadczenie nie dotyczy licencjonowanych produktów i usług marki Nokia (takich jak telefony i tablety marki Nokia). W przypadku tych produktów i usług należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności odpowiedniego licenjobiorcy.

Użytkownik nie ma obowiązku udostępnienia swoich danych osobowych firmie Nokia. Jednak w przypadku braku zgody na ich przekazanie firmie Nokia, firma może nie mieć możliwości oferowania produktów i usług, udostępniania wszystkich ich funkcji lub odpowiadania na zapytania użytkownika.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe użytkownika i inne informacje zapewniane przez użytkownika w momencie zakupu, użytkowania lub rejestracji w naszych produktach i usługach, a także podczas udziału w kampaniach lub badaniach, czy też w trakcie innego typu interakcji z nami. Dane takie obejmują następujące kategorie:

 • Aktywacje produktów i usług: Produkty i usługi firmy Nokia mogą wymagać elektronicznej aktywacji, podczas której do Nokii przesyłane są takie informacje, jak typ urządzenia i aplikacji, a także unikalne identyfikatory urządzenia, aplikacji, sieci i subskrypcji.
 • Korzystanie z produktów i usług: Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług online, nasze serwery sieciowe automatycznie tworzą rejestry odwiedzin użytkownika. Rejestry takie zazwyczaj obejmują adres IP, godziny uzyskania dostępu, strony, z których użytkownik został przekierowany, odwiedzone strony, używane łącza i funkcje, wyświetlane lub żądane treści, typ przeglądarki lub aplikacji, język i inne podobne informacje. Zapoznaj się także z naszą Zasadami dotyczącymi plików cookie. Nasze aplikacje mogą okresowo łączyć się z naszymi serwerami, na przykład w celu sprawdzenia, czy dostępne są aktualizacje lub w celu wysłania nam informacji związanych z użytkowaniem usługi. Ponadto firma Nokia może zaprosić użytkownika do dobrowolnego udziału w programach usprawniających produkty i usługi lub do badań, umożliwiających gromadzenie szczegółowych informacji.
 • Informacje zapewniane firmie Nokia przez użytkownika: Kiedy użytkownik tworzy konto, dokonuje zakupu, zamawia usługi lub uczestniczy w badaniach lub kampaniach, czy też w inny sposób podejmuje z nami interakcję, możemy poprosić o takie informacje, jak imię, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwy i hasła użytkownika, opinie zwrotne, informacje dotyczące urządzeń użytkownika, wieku użytkownika, płci, języka, numeru konta bankowego, informacji o karcie kredytowej i inne informacje finansowe.  Firma Nokia przechowuje także rejestry dotyczące zgód wydawanych przez użytkownika, jego preferencji i ustawień dotyczących np. danych lokalizacji, marketingu i udostępniania danych osobowych.
 • Transakcje dokonywane przez użytkownika z firmą Nokia: Firma Nokia przechowuje rejestr zakupów użytkownika, pobieranych plików, zapewnianych treści, zamówień, umów zawieranych pomiędzy firmą Nokia a użytkownikiem, produktów i usług zapewnianych użytkownikowi, szczegółowych informacji dotyczących płatności i dostaw, a także innej interakcji z firmą Nokia. Firma Nokia, zgodnie ze stosownym prawem, może nagrywać rozmowy użytkownika z zespołem działu obsługi klientów firmy Nokia lub z innymi podobnymi kontaktami.
 • Dane pozycjonowania i lokalizacji: Usługi oparte na lokalizacji ustalają lokalizację przy użyciu satelity, telefonu komórkowego, sieci Wi-Fi lub innej sieci w oparciu o metody pozycjonowania. Technologie te mogą obejmować udostępnianie firmie Nokia danych lokalizacji i unikalnych identyfikatorów urządzeń i telefonów komórkowych, sieci Wi-Fi lub innej sieci. Nasze produkty mogą działać na wielu platformach urządzeń, w wielu aplikacjach i usługach, które mogą także gromadzić dane lokalizacji użytkownika. Informacji tych nie wykorzystujemy do osobistej identyfikacji użytkownika, chyba że wyrazi on na to zgodę.

Dlaczego przetwarzany dane osobowe?

Firma Nokia może przetwarzać dane osobowe z następujących powodów. Jednocześnie może wystąpić więcej niż jeden powód.

 • Zapewnianie produktów i usług: Firma Nokia może korzystać z danych osobowych użytkownika w celu zapewniania swoich produktów i usług, przetwarzania zamówień użytkownika, lub z przyczyn niezbędnych do nawiązania umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Nokia, w celu zapewnienia działania i bezpieczeństwa produktów i usług firmy, w celu identyfikacji użytkownika do zapewnienia mu produktów lub usług, a także zapobiegania oszustwom i innym nieprawidłowym działaniom oraz prowadzenia w związku z nimi dochodzenia.
 • Konta: Korzystanie z niektórych usług może wymagać od użytkownika utworzenia konta, które umożliwi zarządzanie treściami i preferencjami.
 • Tworzenie produktów i usług oraz zarządzanie nimi: Firma Nokia może korzystać z danych osobowych użytkownika w celu tworzenia produktów i usług i nimi zarządzania, zarządzania obsługą klienta, sprzedażami i marketingiem. Możemy połączyć dane osobowe zebrane w związku z użytkowaniem określonego produktu i/lub usługi firmy Nokia z innymi danymi osobowymi użytkownika, które firma może posiadać, chyba że dane takie zostały zebrane w innym celu.
 • Komunikacja z użytkownikiem: Firma Nokia może korzystać z danych osobowych użytkownika w celu nawiązywania z nim komunikacji, na przykład w celu informowania o zmianie naszych usług lub wysyłanie ważnych powiadomień i podobnych informacji związanych z produktami i/lub usługami firmy oraz w celu kontaktowania się z użytkownikiem w związku z kwestiami dotyczącymi obsługi klienta.
 • Marketing, reklamy i rekomendacje: Firma Nokia może skontaktować się z użytkownikiem w celu informowania o nowych produktach, usługach lub promocjach oferowanych przez firmę, oraz w celu przeprowadzenia badań rynkowych po uzyskaniu od użytkownika zgody lub zezwolenia innego rodzaju. Firma może korzystać z danych osobowych użytkownika w celu personalizacji oferty i zapewnienia bardziej dostosowanych usług, na przykład przedstawienia rekomendacji oraz wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam umieszczonych w naszych usługach. Może to obejmować wyświetlanie treści firmy Nokia i innych firm.

Firma Nokia przetwarza dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub zgodnie z wymogami w celu realizacji dowolnych transakcji, bądź dostarczenia dowolnych produktów lub usług zażądanych przez użytkownika lub takich, na które wyraził on zgodę. Firma może również przetwarzać dane osobowe użytkownika, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, w celu ochrony klientów firmy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i usług firmy, a także w celu ochrony praw i mienia firmy Nokia.

Czy udostępniamy dane osobowe?

Nie prowadzimy sprzedaży, leasingu ani wypożyczania danych, ani też w inny sposób nie ujawniamy danych osobowych użytkownika firmom zewnętrznym, chyba że w poniższej części umowy zostanie stwierdzone inaczej.

 • Zgoda użytkownika i usługi udostępniania w sieciach społecznościowych: Firma Nokia może udostępniać dane osobowe użytkownika po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Niektóre produkty oraz usługi umożliwiają użytkownikowi udostępnianie swoich danych osobowych innym użytkownikom produktu lub usługi, lub innym usługom i ich użytkownikom. Decyzję o ujawnianiu wszelkich danych osobowych lub innych informacji, które mogą być dostępne dla innych użytkowników, należy dobrze przemyśleć.
 • Firmy w ramach grupy Nokia i autoryzowane firmy zewnętrzne: Firma Nokia może udostępniać dane osobowe użytkownika innym firmom Nokia lub autoryzowanym firmom zewnętrznym, które przetwarzają takie dane osobowe dla firmy Nokia w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. Może to obejmować np. rozliczanie za pośrednictwem dostawcy usług sieciowych lub, dostawę zakupionych produktów, zapewnianie usług takich jak obsługa klienta, zarządzanie i analizę danych klienta, sprawdzanie zdolności kredytowej, prowadzenie badań oraz zarządzanie marketingiem i inne podobne kampanie.
  Firma może prowadzić łączoną korespondencję marketingową lub inną ze swoimi partnerami zewnętrznymi. Aby uniknąć powielania korespondencji lub niepotrzebnych wiadomości oraz aby dostosować wiadomość do użytkownika, może być konieczne dopasowanie informacji, zgromadzonych przez firmę Nokia, do informacji zgromadzonych przez partnera, jeśli takie praktyki są dozwolone przez prawo.
  Autoryzowane przez firmę Nokia firmy zewnętrzne nie mogą korzystać z danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu. Firma Nokia wymaga od nich przestrzegania niniejszego Oświadczenia i korzystania z odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych użytkownika.
 • Międzynarodowe transfery danych osobowych: Usługi i produkty firmy Nokia mogą być dostarczane przy użyciu zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach na całym świecie. Z tego względu dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane pomiędzy innymi krajami, w których użytkownik korzysta z usług firmy Nokia, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w których nie ma prawa zapewniającego odpowiednią ochronę danych osobowych, lub w których obowiązują przepisy innego prawa w zakresie ochrony danych. W takich przypadkach stosujemy środki w celu zagwarantowania, że dane osobowe użytkownika są objęte odpowiednią ochroną zgodnie z przepisami stosownego prawa, na przykład poprzez korzystanie ze standardowych umów zatwierdzonych przez odpowiednie władze (np. Komisję Europejską) oraz poprzez żądanie zastosowania innych środków technicznych i organizacyjnych ochrony informacji.
 • Obowiązek ujawniania danych: Firma może zostać zobowiązana określonym prawem do ujawnienia danych osobowych użytkownika określonym władzom lub innym firmom zewnętrznym, np. organom ścigania w krajach, w których firma Nokia lub firmy zewnętrzne działające w jej imieniu zapewniają usługi. Firma Nokia może także ujawniać dane osobowe użytkownika lub w inny sposób je przetwarzać zgodne z odpowiednim prawem w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Nokia, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.
 • Fuzje i przejęcia: Jeśli firma Nokia podejmie decyzję o sprzedaży, zakupie, fuzji lub innej reorganizacji naszych firm w określonych krajach, może to wymagać ujawnienia danych osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom i ich doradcom, lub otrzymywania takich danych osobowych od sprzedawców i ich doradców.

W jaki sposób chronimy prywatności dzieci?

Produkty i usługi firmy Nokia są zazwyczaj przeznaczone do różnych odbiorców. Firma Nokia nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach poniżej 13. roku życia lub poniżej obowiązującego minimalnego wieku określonego prawem bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Firma Nokia publikuje wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z usług internetowych na naszych stronach internetowych.

W jaki sposób dbamy o jakość danych?

Firma Nokia podejmuje wszelkie możliwe działania, aby posiadane przez nią dane osobowe były dokładne, a wszelkie nieprawidłowe lub niepotrzebne dane osobowe były usuwane. Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko przez czas wymagany do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu lub przekazanych użytkownikowi w inny sposób, o ile właściwe przepisy prawa nie wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

Zachęcamy do sprawdzania od czasu do czasu swoich danych osobowych wyświetlanych na koncie, aby pomóc nam sprawdzić, czy są aktualne.

Jakie czynności podejmujemy w celu ochrony danych osobowych?

Prywatność i bezpieczeństwo to kluczowe kwestie, które firma Nokia bierze pod uwagę podczas tworzenia i dostarczania swoich produktów i usług. Firma wdrożyła określone zasady w celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Firma dąży do stosowania wewnętrznych zasad i wytycznych poprzez odpowiednio dobrane działania, w tym proaktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem, inżynierię bezpieczeństwa i ochronę prywatności, szkolenia i oceny. Podejmujemy stosowne kroki w celu zapewniania bezpieczeństwa online, bezpieczeństwa fizycznego, zapobiegania zagrożeniom utraty danych i innym takim zagrożeniom, biorąc pod uwagę ryzyko wynikające z przetwarzania chronionych danych i ich natury. Ponadto firma Nokia udostępnia swoje bazy danych zawierające dane osobowe tylko upoważnionym osobom, które odpowiednio uzasadnią konieczność skorzystania z takich informacji.

W jaki sposób korzystamy z plików cookie i znaczników nawigacyjnych?

Firma Nokia korzysta z plików cookie, znaczników nawigacyjnych i innych podobnych technologii w celu obsługi i ulepszania swoich stron internetowych i ofert. Firma korzysta także z plików cookie w celu personalizacji i wyświetlania reklam. Niektóre strony firmy Nokia korzystają z technologii reklam firm zewnętrznych na potrzeby zamieszczania reklam.

Nasze domeny mogą zawierać elementy firm zewnętrznych, które konfigurują pliki cookie w imieniu danej firmy zewnętrznej, na przykład w związku z siecią społecznościową firmy zewnętrznej. Więcej informacji o tym, jak firma Nokia korzysta z plików cookie i w jaki sposób można wyłączyć te pliki przy użyciu ustawień przeglądarki lub w inny sposób, można znaleźć w zasadach dotyczącej plików cookie.

Jakie prawa ma użytkownik?

Użytkownik ma następujące prawa dotyczące jego danych osobowych przetwarzanych przez firmę Nokia:

 • Dostęp do danych: Użytkownik ma prawo wiedzieć, które jego dane osobowe firma Nokia przechowuje oraz otrzymać ich kopię
 • Przenoszenie danych: Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które udostępnił firmie Nokia, w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.
 • Poprawanie i usuwanie danych: Użytkownik ma prawo do usuwania  lub aktualizacji niepełnych, nieprawidłowych, niepotrzebnych lub nieaktualnych danych osobowych.
 • Wycofanie zgody:Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Nokia.
 • Anulowanie subskrypcji i wyrażenie sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do anulowania subskrypcji na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości marketingowych oraz do żądania zaprzestania przetwarzania przez firmę Nokia danych osobowych użytkownika w celach bezpośredniego marketingu lubdo żądania usunięcia jego danych osobowych na innych podstawach. Jednak nawet po anulowaniu zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej i innej od firmy Nokia, użytkownik może nadal otrzymywać ważne powiadomienia od firmy.

Użytkownik może korzystać ze swoich praw poprzez zarządzanie swoim kontem i dokonywanie wyborów za pośrednictwem naszych produktów i usług lub, jeśli jest to niemożliwe, poprzez kontakt z nami. W niektórych przypadkach, jeśli użytkownik wycofał zgodę lub chce usunąć swoje dane osobowe lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania, firma Nokia może nie być w stanie kontynuować zapewniania użytkownikowi usług.

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszych działań w ramach egzekwowania przez niego swoich praw, może poinformować nas o tym poprzez kontakt z nami. Jeśli mimo to będzie nadal niezadowolony, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Kto administruje danymi osobowymi użytkownika?

Podmiotem administrującym danymi osobowymi użytkownika jest firma Nokia Corporation, mieszcząca się pod adresem: Karaportti 3, 02610 Espoo, w Finlandii.

Danymi osobowymi użytkownika może administrować także jednostka zależna firmy Nokia, zapewniająca dany produkt lub usługę. Dane identyfikacyjne i dane kontaktowe podmiotu kontrolującego dane osobowe użytkownika można znaleźć w warunkach korzystania z takiego produktu lub usługi, lub korzystając z informacji kontaktowych zapewnianych na odpowiednich stronach internetowych firmy Nokia.

W kwestiach dotyczących praktyk firmy Nokia w zakresie ochrony prywatności można także kontaktować się z nami lub naszym dyrektorem Grupy ds. ochrony danych pod adresem:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finlandia

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Firma Nokia może wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu w dowolnym czasie oraz bez powiadamiania. Jednak o zasadniczych i niekorzystnych zmianach w niniejszym Oświadczeniu o ochronieprywatności firma Nokia poinformuje użytkownika w powiadomieniu na początku takiego Oświadczenia i na tej stronie głównej, a powiadomienie takie będzie wyświetlane przez 30 dni. Zalecamy zaglądanie od czasu do czasu do niniejszego Oświadczenia, aby sprawdzić, czy pojawiły się w nim takie zmiany.