‌‌

Politica de confidenţialitate HMD Global pentru produse şi servicii

19.05.2017

Data intrării în vigoare: 01.05.2017

NE PASĂ DE CONFIDENŢIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

HMD Global Oy („HMD”), inclusiv afiliaţii săi, îşi asumă angajamentul de a respecta datele dumneavoastră cu caracter personal şi de a se conforma cu prevederile legilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestora. Prezenta Politică de Confidenţialitate („Politica”) descrie modalitatea în care colectăm şi folosim datele cu caracter personal atunci când HMD acţionează în calitate de operator de date cu caracter personal sau în cazurile în care se face referire la aplicabilitatea prezentei Politici. „Datele cu caracter personal” înseamnă informaţii privitoare la dumneavoastră sau la altă persoană identificabilă.

Vă vom oferi informaţii suplimentare privind confidenţialitatea care sunt specifice unui produs sau serviciu în Completările la prezenta Politică şi alte notificări pe care le puteţi vizualiza în timpul utilizării produselor sau serviciilor noastre. Dacă există vreo diferenţă între aceste notificări şi prezenta Politică, notificările trebuie considerate prioritare.

Programele de software de pe dispozitivele dumneavoastră pot accesa informaţiile dumneavoastră. Produsele şi serviciile noastre pot conţine link-uri către paginile de Internet şi serviciile altor companii care au politici de confidenţialitate proprii. HMD nu este răspunzătoare pentru practicile de confidenţialitate ale terţilor şi vă recomandăm să citiţi politicile de confidenţialitate ale acestora.

Dacă nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, nu folosiţi produsele şi serviciile noastre sau nu puneţi la dispoziţia HMD datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau alte informaţii atunci când cumpăraţi, utilizaţi sau vă înregistraţi ca utilizator al produselor şi serviciilor noastre, participaţi la campanii sau la activităţi de cercetare sau interacţionaţi cu noi în orice alt mod. Acestea includ următoarele categorii:

 • Activarea produselor şi serviciilor Produsele şi serviciile HMD pot necesita activarea electronică, atunci când dispozitivul dumneavoastră, tipul de aplicaţie şi identificatorii unici ai dispozitivului, aplicaţiei, reţelei şi abonamentului se trimit către HMD.

 • Utilizarea produselor şi serviciilor Atunci când accesaţi serviciile noastre on-line, serverele noastre web creează în mod automat înregistrări ale vizitei dumneavoastră. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care v-aţi conectat, paginile pe care le vizitaţi, linkurile şi funcţiile folosite, conţinutul pe care l-aţi consultat sau solicitat, tipul browserului sau al aplicaţiei, limba şi alte asemenea informaţii.

  Aplicaţiile noastre pot contacta serverele noastre periodic, de exemplu pentru a verifica existenţa unor versiuni actualizate sau pentru a ne trimite informaţii referitoare la serviciul de utilizare. În plus, vă putem invita să vă înscrieţi la îmbunătăţirea voluntară a produselor şi serviciilor sau la programele de cercetare unde se colectează informaţii detaliate. Consultaţi Completările la prezenta Politică pentru mai multe detalii.

 • Informaţii pe care ni le comunicaţi dumneavoastră Atunci când vă creaţi un cont, faceţi o achiziţie, solicitaţi servicii, participaţi la cercetări sau campanii sau interacţionaţi cu noi în orice alt mod, vă putem solicita informaţii precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, numele de utilizator şi parolele, feedback-ul oferit, informaţii privind dispozitivele dumneavoastră, vârsta, sexul, şi limba, numărul contului bancar, detalii ale cardului de credit şi alte asemenea informaţii financiare.

  De asemenea, păstrăm înregistrări ale consimţământului dumneavoastră, preferinţelor şi setărilor referitoare la, de exemplu, datele de localizare, marketing şi comunicarea datelor cu caracter personal.

  Tranzacţiile derulate cu noi Păstrăm înregistrări ale achiziţiilor dumneavoastră, descărcărilor, conţinutului pe care ni l-aţi pus la dispoziţie, cererilor adresate de dumneavoastră, produselor şi serviciilor care v-au fost furnizate, detaliilor privind plata şi livrarea, contactelor şi comunicărilor dumneavoastră şi ale altor interacţiuni cu noi. Avem posibilitatea, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, să înregistrăm comunicarea dumneavoastră cu serviciul de asistenţă clienţi sau cu alte puncte de contact de acest fel.

 • Date de poziţionare şi de localizare Serviciile bazate pe localizare stabilesc locaţia utilizând satelitul, telefonul mobil, Wi-Fi sau alte metode de poziţionare bazate pe reţea. Aceste tehnologii pot presupune schimbul datelor dumneavoastră de localizare şi a dispozitivului unic şi telefonului mobil, Wi-Fi sau a altor identificatori de reţea cu HMD. Produsele noastre pot funcţiona pe multiple platforme, aplicaţii şi servicii, care, la rândul lor, pot colecta datele dumneavoastră. Nu folosim aceste informaţii să vă identificăm personal fără consimţământul dumneavoastră.

  Când utilizaţi serviciile şi funcţiile noastre bazate pe localizare, de exemplu căutarea bazată pe localizare, navigarea şi dirijarea, sau solicitaţi date privitoare la hartă, datele dumneavoastră de localizare sunt trimise către HMD în scopul de a asigura transmiterea către dumneavoastră a unui conţinut adecvat, care poate, de asemenea, să includă şi publicitate bazată pe localizare.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

HMD poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri. Unul sau mai multe scopuri se pot aplica simultan.

 • Furnizarea de produse şi servicii Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza produsele şi serviciile noastre, pentru a vă prelucra solicitările sau în alte scopuri, după cum acest lucru poate fi necesar în vederea executării contractului încheiat între dumneavoastră şi HMD, pentru a asigura funcţionalitatea şi securitatea produselor şi serviciilor noastre, pentru a stabili identitatea dumneavoastră, precum şi pentru a împiedica şi investiga cazurile de fraudă şi alte cazuri de utilizare necorespunzătoare.

 • Conturi Unele servicii pot necesita un cont pentru a vă ajuta să administraţi conţinutul şi preferinţele dumneavoastră. Pentru mai multe informaţii, consultaţi suplimentul nostru referitor la conturi

 • Dezvoltarea şi administrarea produselor şi serviciilor Putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru dezvoltarea şi administrarea produselor noastre, serviciilor, serviciului de asistenţă clienţi, vânzărilor şi activităţilor de marketing. Putem combina datele cu caracter personal colectate în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a unui anumit produs şi / sau serviciu HMD cu alte date cu caracter personal pe care este posibil să le deţinem în legătură cu dumneavoastră, cu excepţia cazurilor în care aceste date cu caracter personal au fost colectate într-un alt scop.

 • Comunicarea cu dumneavoastră Putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a comunica cu dumneavoastră, de exemplu pentru a vă informa că serviciile noastre s-au schimbat sau pentru a vă trimite mesaje de alertă şi alte asemenea notificări cu privire la produsele şi / sau serviciile noastre şi pentru a vă contacta în scopuri legate de asistare clienţi.

 • Marketing, publicitate şi recomandări Putem să vă contactăm pentru a vă informa despre noi produse, servicii sau promoţii pe care le putem oferi şi pentru a desfăşura cercetări de piaţă atunci când avem consimţământul dumneavoastră sau când este permis în alt mod. Putem să vă folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a personaliza oferta noastră şi de a vă pune la dispoziţie servicii mai bine adaptate la nevoile dumneavoastră, de exemplu, de a face recomandări şi de a publica un conţinut şi mesaje publicitare personalizate în cadrul serviciilor noastre. Aceasta poate include afişarea conţinutului HMD şi al terţilor.

Dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem, închiriem şi nu dezvăluim în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi, decât în cazurile indicate mai jos.

 • Consimţământul dumneavoastră şi serviciile de socializare Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal dacă avem consimţământul dumneavoastră în această privinţă. Anumite servicii vă pot permite să comunicaţi datele dumneavoastră cu caracter personal altor utilizatori ai serviciului sau altor servicii şi utilizatori ai acestora. Vă rugăm să apreciaţi bine înainte de a vă dezvălui orice date cu caracter personal sau alte informaţii care ar putea deveni accesibile pentru alţi utilizatori.

 • Societăţile HMD şi terţi autorizaţi Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate societăţilor HMD sau terţilor autorizaţi care prelucrează date cu caracter personal pentru HMD în scopurile descrise în prezenta Politică. Acestea pot include, de exemplu, facturare prin intermediul furnizorului de servicii de reţea pe care il utilizaţi sau alte scopuri, cum ar fi, livrarea produselor pe care le cumpăraţi, furnizarea de servicii inclusiv servicii de asistenţă clienţi, administrarea şi analizarea datelor privind consumatorii, verificările privind solvabilitatea, realizarea de studii de piaţă şi derularea campaniilor de marketing şi a altor campanii de acest fel. Atunci când cumpăraţi de la noi un produs HMD care este comercializat împreună cu un plan oferit de un furnizor de servicii de reţea, este posibil să fie necesar schimbul de informaţii între HMD şi furnizorul dumneavoastră de servicii de reţea în scopul de a asigura furnizarea serviciului respectiv.

  Putem derula campanii de comunicare de marketing şi alte tipuri de campanii de comunicare în colaborare cu partenerii noştri, de exemplu cu operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă. În scopul de a evita repetarea anumitor campanii de comunicare sau realizarea unor campanii de comunicare nenecesare, precum şi pentru a adapta mesajul acestora la dumneavoastră, este posibil să fie necesară o comparare a informaţiilor colectate de HMD cu informaţiile colectate de partenerul său, în măsura în care acest lucru este permis de lege.

  Aceşti terţi autorizaţi nu vor putea utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în niciun alt scop. Le cerem acestora să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentei Politici şi să utilizeze măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal.

 • Transferul internaţional al datelor cu caracter personal Produsele şi serviciile noastre pot fi furnizate prin utilizarea unor resurse şi servere situate în diferite ţări din lume. Astfel, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate în străinătate, peste hotarele ţării în care utilizaţi serviciile noastre, inclusiv către ţări din afara Spaţiului Economic European (SEE) în care nu există legislaţie care să prevadă în mod specific protecţia datelor cu caracter personal sau în care se aplică reguli diferite cu privire la protecţia datelor, cum ar fi Statele Unite ale Americii. În asemenea cazuri, ne asigurăm că există un temei juridic în baza căruia au loc transferurile de acest fel şi că protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legii aplicabile, spre exemplu, prin utilizarea contractelor standard aprobate de autorităţile competente (în cazurile în care acest lucru este necesar) şi prin impunerea cerinţei de utilizare a unor alte măsuri de securitate a informaţiilor de natură tehnică şi organizaţională corespunzătoare.

 • Dezvăluiri obligatorii Putem fi obligaţi, potrivit prevederilor legale obligatorii, să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către anumite autorităţi sau alţi terţi, de exemplu, către autorităţile competente să aplice legea din ţările unde ne desfăşurăm activitatea noi sau terţii care acţionează în numele nostru. De asemenea, putem dezvălui sau prelucra în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legea aplicabilă, în scopul de a apăra interesele legitime ale HMD, spre exemplu, în cadrul unor proceduri civile sau penale.

 • Fuziuni şi achiziţii În cazul în care hotărâm să vindem, să cumpărăm, să fuzionăm sau să ne reorganizăm în orice alt mod activitatea din anumite ţări, aceste operaţiuni pot presupune dezvăluirea datelor cu caracter personal către cumpărătorii potenţiali sau actuali şi către consultanţii acestora, sau primirea unor date cu caracter personal de la vânzători şi de la consultanţii acestora.

Cum asigurăm confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale copiilor?

Produsele şi serviciile HMD se adresează în general publicului larg. HMD nu colectează deliberat informaţii referitoare la copii fără a avea consimţământul părinţilor sau tutorilor acestora.

Cum asigurăm calitatea datelor cu caracter personal?

Luăm măsuri rezonabile în scopul de a păstra datele cu caracter personal corecte şi de a şterge datele cu caracter personal incorecte şi nenecesare.

Vă încurajăm să accesaţi periodic datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul contului dumneavoastră pentru a vă asigura că sunt actualizate.

Care sunt măsurile luate în scopul de a asigura securitatea datelor cu caracter personal?

Confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal reprezintă elemente esenţiale în crearea şi furnizarea produselor şi serviciilor noastre. Am stabilit responsabilităţi specifice pentru gestiunea aspectelor privind confidenţialitate şi securitate. Politicile şi ghidurile noastre interne sunt puse în aplicare prin selectarea în mod corespunzător a activităţilor, inclusiv printr-un management proactiv şi reactiv al riscului, prin măsuri tehnice de securitate şi confidenţialitate, pregătire profesională şi evaluare. Întreprindem măsuri corespunzătoare pentru a administra aspectele legate de securitatea online, securitatea fizică, riscul de pierdere a datelor şi alte riscuri de acest fel, luând în considerare riscul asociat cu procesul de prelucrare şi natura datelor protejate. De asemenea, limităm accesul la bazele noastre de date ce conţin date cu caracter personal în sensul că acesta este permis doar persoanelor autorizate cărora le este în mod justificat necesară accesarea acestor informaţii.

Cum sunt utilizate fişierele „cookie” şi „web beacon”? {#cookies}

HMD utilizează fişiere „cookie”, „web beacon” şi alte tehnologii similare pentru a opera şi îmbunătăţi paginile de Internet şi ofertele noastre. De asemenea, folosim fişiere „cookie” pentru personalizare şi afişare a anunţurilor publicitare. Anumite pagini de internet HMD utilizează tehnologii publicitare puse la dispoziţie de terţi, precum DoubleClick, pentru a publica anunţuri publicitare.

Domeniile noastre pot include elemente ale unor terţi care instalează fişiere „cookie” în numele unui terţ, de exemplu referitoare la reţelele sociale ale unor terţi.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveţi dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal pe care le deţinem cu privire la dumneavoastră. Aveţi dreptul de a solicita ştergerea sau actualizarea datelor cu caracter personal incomplete, incorecte, nenecesare sau care nu mai sunt de actualitate. Aveţi dreptul de a vă dezabona de la mesajele transmise în scopuri de marketing direct şi de solicita încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau din alte motive legale întemeiate. Cu toate acestea, dacă dezactivaţi opţiunea de primire a comunicărilor de marketing sau a altor comunicări din partea HMD, mesaje critice de alertă pot fi în continuare trimise către dumneavoastră.

Vă puteţi exercita drepturile contactându-ne la adresa HMD Care sau prin administrarea contului şi a opţiunilor dumneavoastră utilizând instrumentele disponibile de administrare a profilului de pe dispozitivul dumneavoastră şi serviciile noastre. În anumite cazuri, mai ales dacă doriţi să vă ştergem sau să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceasta poate însemna totodată că nu mai avem posibilitatea de a continua să vă furnizăm serviciile.

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este HMD Global Oy cu sediul în Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlandia.

De asemenea, şi afiliaţii HMD care vă furnizează anumite produse sau servicii pot fi operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a afla identitatea operatorului şi datele sale de contact, puteţi consulta termenele şi conditiile produselor sau serviciilor respective sau utiliza datele de contact indicate pe paginile de Internet HMD corespunzătoare.

În ceea ce priveşte aspectele referitoare la practicile de confidenţialitate ale HMD, ne puteţi contacta, de asemenea, la adresa:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Finland

Modificări ale prezentei Politici de Confidenţialitate

HMD poate modifica periodic prezenta Politică, sau schimba, modifica sau retrage accesul la această pagină de Internet în orice moment şi fără notificare. Cu toate acestea, în cazul în care această Politică este modificată în mod semnificativ şi negativ, HMD va publica o notificare prin care va semnala modificarea respectivă la începutul acestei Politici şi pe pagina principală a acestui site de Internet pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru a fi la curent cu orice astfel de modificări aduse prezentei Politici, vă recomandăm să consultaţi prezenta Politică în mod periodic.